Povodňové projekty 1997 a čerpání Fondu Humanity ČČK

V ý d a j e
Okamžitá pomoc potraviny 4 026 056,92 Kč
voda 1 431 302,98 Kč
léky a zdr. mat. 42 870,60 Kč
hygienické potřeby 2 713 181,20 Kč
pracovní nářadí a pomůcky a ochranné oděvy 5 773 930,64 Kč
ložní soupravy,povlečení,ručníky,utěrky 6 123 338,00 Kč
čistící a dezinf. prostředky 2 932 368,64 Kč
prostředky proti komárům 3 725 313,71 Kč
nákup faxů, záznamníků, mobilů 891 771,50 Kč
doprava hum. zásilek 324 055,70 Kč
pobytové akce 1 299 065,60 Kč
okamžitá pomoc celkem 29 283 255,49 Kč
Projekty Přímá finanční pomoc 141 201 000,00 Kč
Obnova bydlení 214 230 581,40 Kč
Opravy obydlí 6 617 000,00 Kč
DPS - příspěvky (4) 36 522 169,70 Kč
Výstavba DPS (5) vč.vybavení 133 720 779,30 Kč
samostatné projekty: oprava Sociál. domu ČČK 844 234,67 Kč
obnova zařízení Slunovrat 124 000,00 Kč
oprava MŠ Opava 1 000 000,00 Kč
 
režie: 0,25% telekomunikační popl. 438 116,25 Kč
  režie (skladné,strav., mat. a PH pro krizové štáby,TK) 739 585,32 Kč
  bankovní poplatky a pošt.poukázky 236 998,66 Kč
 
V ý d a j e  c e l k e m 564 957 721,05 Kč