Červnové tornádo v ČR - Červený kříž pomáhá


Týmy ČČK vyjíždějí do terénu

» Projekty následné pomoci (demolice, střechy, posudky) [Čerpání k 31.12.2021]

Dne 24.06.2021 ve večerních hodinách zasáhlo jih Moravy, zejména Hodonínsko a Břeclavsko, ničivé tornádo. Způsobilo značné materiální škody, několik stovek lidí se ocitlo bez přístřeší, řada lidí je zraněna.

Do pomoci postiženým se v součinnosti s krizovým štábem Jihomoravského kraje ihned zapojil i Český červený kříž.  Poskytujeme pomoc okamžitou a počítáme i s pomocí následnou.

Působíme ve všech sedmi nejpostiženějších obcích. Okamžitá pomoc postiženým zahrnuje monitorovací týmy zjišťující rozsah dopadů katastrofy na lidi a jejich domácnosti a  následně rozdělující balíčky s potravinami, hygienickými a úklidovými potřebami (složení balíčků je doporučeno HZS). Ošetřují také postiženým zranění. V Lužicích jsme zřídili obvaziště se šicím sálkem, protože i pro zdravotníky je tato oblast těžko dostupná. Podobně postupujeme v obci Hrušky. Důležitá je činnost týmů psychosociální pomoci, která pomohou obětem zvládnout psychickou zátěž (reportáž).

Naší činností je také podpora složek IZS - např. stravování, čímž v důsledku také pomáháme obětem katastrofy.

Tato fáze tzv. okamžité pomoci je od druhé červencové dekády již utlumována, uskutečňujeme dále pomoc psychosociální, kterou ukončujeme v 29. týdnu. Nadále běží následná pomoc při obnově.

Jsme v kontaktu i s Mezinárodní federací ČK&ČP a patrnerskými národními společnostmi ČK.

Postiženy byla např. obec Stebno, kde jsme navázali kontakt se samosprávou a uvolnili na pomoc 2 mil. Kč.

Tisková zpráva ČČK z 24.06.2021
Tisková zpráva ČČK z 05.07.2021
Tisková zpráva ČČK z 21.07.2021
Tisková zpráva ČČK z 27.08.2021

Sledujte nás i na Twitteru:  @CCK_Tweetuje

Na naši pomoc obětem tornáda můžete přispět i Vy prostřednictvím sbírky Českého červeného kříže:

účet č. 333999/2700, v.s. 2101
(IBAN a další údaje k platbě ze zahraničí)          
QR platba na Fond Humanity ČČK

dárcovská SMS (DMS) na telefonní číslo 87 777:

» text: DMS CCK 30 (cena DMS je 30 Kč)
» text: DMS CCK 60 (cena DMS je 60 Kč)
» text: DMS CCK 90 (cena DMS je 90 Kč)

Z uvedené ceny DMS obdržíme 29, 59 nebo 89 Kč.
Tuto službu zajišťuje Fórum dárců.

Děkujeme všem za příspěvek - projev solidarity!
Celkem jste poslali 120,5 milionů Kč

Víte, že dar na naši pomoc si můžete odečíst od základu daně? A nepotřebujete od nás ani potvrzení - více zde.

 Jak plánujeme s výtěžkem sbírky naložit? 

 • probíhající okamžitá pomoc (viz výše) - jen náklady, které nepokryjeme z jiných zdrojů
 • následná pomoc - pomoc při obnově
  • na základě výsledků monitoringu a jednání se samosprávou
  • příspěvky na stavební obnovu nejpostiženějším lidem
   • "demolice"
   • "střecha" - příspěvek na opravu střech
   • "posudek" - příspěvek na náklady typu posudku pro účely čerpání státní dotace na obnovu bydlení
  • příspěvky na obnovu vytypovaných zařízení v obcích

Rozsah naší následné pomoci bude záležet na velikosti vybrané částky. Uzávěrka žádostí v projektech Demolice, Střecha a Posudek je 30.9.2021


1. Projekt obnova bydlení I - "Demolice"

Cílem projektu "Demolice" je pomoci všem těm, kteří při tornádu ztratili původní možnost bydlení, jejich dům byl zničen zcela nebo zásadně, musí být demolován a byl/bude vydán tzv. demoliční výměr. Aktuálně jsme na tento projekt uvolnili 50.000.000 Kč.

Hodnota pomoci činí 250.000 Kč na jeden demoliční výměr. Oprávněná osoba může pomoc čerpat buď materiálně, nebo finančně. Materiální forma představuje voucher na nákup stavebního materiálu dle vlastního výběru u společnosti Stavebniny DEK a.s., která má své pobočky v Hodoníně a Břeclavi.  K žádosti je třeba doložit úplný/částečný demoliční výměr nebo potvrzení obce. Žádosti přijímáme od 4.7.2021. První příspěvky vyplaceny 8.7.2021... 


2. Projekt obnova bydlení II - "Střecha"

Cílem projektu „Střecha“ je přispět na opravy střech těm, jejichž střechy byly tornádem zničeny nebo vážně poškozeny, a nejde o případ demolice. Na tento účel uvolňujeme 36.000.000 Kč, na jednu střechu tak vychází příspěvek 45.000 Kč. Uzávěrka žádostí je 30.9.2021 a nebude-li vyčleněná částka vyčerpána, výši příspěvku lidem zpětně navýšíme. Příspěvek mohou čerpat lidé bydlící v dané obci, a to jen na domy, ne na hospodářská stavení. Žádosti přijímáme od 21.07.2021.

Po vyhodnocení čerpání příspěvků navyšujeme těm, kteří obdrželi příspěvek v projektu Střecha na objekt k bydlení čásku na příspěvky o 10.000.000 Kč, což by mělo být navýšení příspěvku o 10.000 Kč. O toto navýšení není třeba žádat, peníze budeme zasílat automaticky. 


3. Projekt "Posudek"

Příspěvek ve výši 5.000 Kč poskytujeme na úhradu nákladů spojených s vyřizováním škod na majetku vzniklých v důsledku tornáda - posudek pro účely čerpání státní dotace na obnovu bydlení. Příspěvek budeme vyplácet v hotovosti přímo v obcích. Administrativa proběhne na místě. Výplaty probíhaly přímo v obcích ve dnech 24.7.-8.8.2021.

 • Celkem 1.206 domácností obdrželo 6,0 milionů Kč


4. Další pomoci

Na obnovu obecní infrastruktury, kterou nelze krýt z jiných zdrojů, získaly obce Hodonín, Hrušky, lužice, Mikulčice, Moravská Nová Ves a Stebno 7,0 milionů Kč


Údaje pro platby ze zahraničí na sbírkový účet ČČK:

 • Číslo účtu příjemce (IBAN): CZ14 2700 0000 0000 0033 3999
 • Název příjemce (Payee name): Český červený kříž
 • Adresa příjemce (Payee address): Rozdělovská 63, 169 00 Praha, ČR
 • Název banky příjemce (Bank name): UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
 • Swiftová adresa banky příjemce (SWIFT/BIC): BACX CZ PP
 • Reference platby: VS 2101