Sběr použitého šatstva

Český červený kříž, stejně jako jiné národní společnosti Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce, spolupracuje v sociální oblasti se společnostmi, které se na území ČR dlouhodobě zabývají sběrem, ekologickým tříděním, zpracováním a redistribucí použitého textilu, obuvi či hraček.

V případě ČČK jsou našimi dlouhodobými smluvními partnery pouze námi certifikované firmy.

Sběrové kontejnery nebo letáky, používané v rámci akce "Textileco", jsou vždy označeny logem ČČK a logem Textileco Collecting & Recycling. Nová forma sběru textilu – mobilní sběry - používá kromě loga ČČK, také logo : Mobileco Textile Recycling. Vzory log uvádíme zde:

Na kontejnerech najdete také zřetelně uvedené číslo tzv. zelené linky, na kterou je možné volat zdarma: 800-TEXTIL (800-839 845). Tato linka slouží pro vzájemnou komunikaci v případě dotazů ze strany občanů či k řešení jakéhokoliv problému, který se při podobných sběrech může vyskytnout.

Aktuální rozmístění sběrových kontejnerů a ostatní podrobnosti týkající se akce sběrů textilu v rámci akce "Textileco" najdete na internetových stránkách www.textileco.cz

Vybraný textil pomáhá nejen prostřednictvím ČČK potřebným v ČR (především oděvy jsou distribuovány do sociálních zařízení, které ČČK provozuje), ale současně i v rozvojových zemích.

Skupina textilního odpadu, která zahrnuje mechanicky poškozený textil slouží, po roztřízení, k různým formám další recyklace – výroba koberců, izolací, čistících textilií, rozedrání poškozeného textilu s následnou produkcí nového textilního vlákna, apod.

Část zboží – cca 5-8% z celkového množství sběru, může putovat do sítě secondhandů. Tato komerční část je určena nejen na úhradu nezbytných nákladů spojených s podnikatelským záměrem zúčastněných společností, ale také generuje pro ČČK finanční prostředky, které jsou využívány na rozvoj konkrétních vybraných projektů náležejících do sociální oblasti.

Textilní odpad, který již není možno využít k dalšímu použití, je likvidován za úplatu ve spalovně odpadu. Percentuelní výši této složky se snažíme samozřejmě společnou činností omezit a záleží podstatně na Vás, dárcích samotných a kvalitě Vámi darovaného textilu.

Každému, kdo se rozhodne podpořit tento společný projekt s názvem „Textileco“ ve spojení s logem ČČK, děkujeme, že nám pomáhá pomáhat.