Mezinárodní právo reakce na katastrofy

Mezinárodní právo reakce na katastrofy (IDRL) je jednou z nových součástí mezinárodního práva veřejného. Podobně jako mezinárodní humanitární právo je těsně spojeno s Červeným křížem. Předmětem IDRL je zejména regulace poskytování mezinárodní pomoci při katastrofách mimo místa ozbrojených konfliktů včetně akcí prvotní obnovy.

Vlády a složky Hnutí ČK&ČP přijaly na 30. Mezinárodní konfernenci ČK&ČP (2007) Doporučené postupy přijímání mezinárodní pomoci, které zaplňují "bílá místa" úpravy poskytování a přijímání mezinárodní pomoci. Státy se je zavázaly implementovat a harmonizovat s nimi své legislativy. K uplatňování doporučení vyzvalo i Valné shromáždění OSN v řadě rezoluci.

Mezinárodní právo reakce na katastrofy