Sociální činnosti ČČK

Sociální činnosti jsou tradiční součást práce Českého červeného kříže. Jde jednak o dobrovolnou práci členů a dobrovolníků Českého červeného kříže na úrovni oblastních spolků a místních skupin ČK. Ty organizují dobrovolnou pečovatelskou službu, pomoc ohroženým skupinám obyvatel, akce pro staré, nemocné a tělesně postižené občany, ošacovací střediska apod.

Kromě dobrovolné sociální činnosti zaměřil Český červený kříž svoji pozornost na poskytování sociálních a zdravotních činností na profesionální úrovni. Je zřizovatelem nebo provozovatelem následujících zařízení a služeb:

Ikona dokumentu PDF Přehled zařízení ČČK včetně kontaktů

Dům seniorů Hvězda 1