Rekondiční pobyty pro zdravotně oslabené děti

Český červený kříž prostřednictvím svých oblastních spolků každoročně organizuje tuzemské i zahraniční rekondiční pobyty (kontakty na příslušné OS ČČK naleznete v adresáři) pro děti do 17 let.

Rekondiční pobyty jsou určeny pro zdravotně postižené děti z celé republiky, které se v důsledku jakéhokoliv chronického onemocnění a nebo z nutnosti zvýšeného zdravotnického dohledu nemohou zúčastnit pobytu jiného typu. Pobyty jsou koncipovány jako pokračování léčebně preventivní, rehabilitační a výchovné péče poskytované timto dětem v průběhu roku.

Tuzemské rekondiční pobyty jsou organizovány nejčastěji pro děti se středně významnými ortopedickými vadami, epilepsií, s astma bronchiale, alergiemi, a dalšími civilizačními chorobami. Přihlášky přijímají jednotlivé oblastní spolky na základě doporučení odborných lékařů.

Zahraniční rekondiční pobyty jsou zaměřeny na děti postižené astma bronchiale, atopickým exemem a psoriasou. Podmínkou je doporučení odborného lékaře.

Každého pobytu se zúčastňuje lékař, střední zdravotničtí pracovníci a další pracovníci... Pobyty jsou zajišťovány v objektech, které splňují podmínky léčebných pobytů.

Několik fotografií z rekondičních pobytů Českého červeného kříže:

Rekondiční tábory ČČK
 
Rekondiční tábory ČČK