Proč potřebujeme dárce krve?

Krev hraje v současné medicíně nezastupitelnou a stále rostoucí roli. Nelze ji uměle vyrobit.

Je třeba například při:

  • těžkých úrazech,
  • řadě operací (zejména plicní, cévní, ortopedické, transplantace),
  • léčbě otrav,

ale i celoživotně ­ jsou na ni odkázání např.:

  • lidé léčení umělou ledvinou
  • lide se zhoubnými nemocemi krve,

léky z krve vyrobené jsou nezbytně nutné pro:

  • nemocné s poruchami srážlivosti (např. hemofilici)
  • léčbu poruch obranyschopnosti,
  • léčbu popálenin

a v řadě dalších situací...

S rozvojem dalších léčebných metod roste stále i potřeba krve získávané od dárců.

V průměru dostane každý občan za svůj život 4x krevní transfúzi a 12x preparát vyrobený z krve!

V ČR v posledních letech nestačí počet nových dárců krve vyrovnat jejich úbytek daný věkem či nemocemi - např. v roce 2018 tak ubylo 15 tisíc dárců. Aby bylo »dost krve pro naše nemocné«, je třeba každoročně získávat 33.000 nových dárců krve! (více)

Právě na Vašem pochopení závisí životy druhých. Možná již dnes či zítra bude právě Vaší krve potřeba.

»STAŇTE SE PROTO I VY DÁRCEM KRVE«
 NEMOCNÍ VÁS POTŘEBUJÍ