Daňové zvýhodnění dárců

Fyzické osoby

(podle § 15 odst. 1 zákona o dani z příjmu)
Od základu daně mohou fyzické osoby odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně. Pro možnost daňově uplatnit dar musí jít tedy minimálně o dar nebo o součet darů za rok převyšující částku 1000 Kč nebo částku vyšší než 2 % základu daně.

Právnické osoby

(podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu)
Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání.


Potvrzení Vám zašleme, vyplníte-li následující formulář. Při platbách on-line (mimo Sejf) můžete vystavení potvrzení zadat přímo v procesu platby.


Informace Finanční správy ČR: Potvrzení za dary na pomoc postiženým tornádem z června 2021 není třeba

Podle Informace Finanční správy ČR k daňovému režimu poskytnutých bezúplatných plnění (dále jen „darů“) v souvislosti s mimořádnou událostí dne 24. 6. 2021 není třeba k daňovým účelům míti potvrzení o daru, ale stačí doložit i jen výpis, kde bude uveden "evidovaný" účet, což je i sbírkový účet ČČK č. 333999/2700 - více informací


Pro potvrzení o daru prosíme o vyplnění těchto údajů:

Jméno a příjmení:
(u právnických osob název firmy)
Ulice a číslo domu:
Město:
PSČ:
Telefonní číslo:
Email:
u právnických osob IČO:
u právnických osob DIČ:
u právnických osob kontaktní osoba:
Korespondenční adresa:
(vyplňujte, pokud se liší od adresy firmy / trvalého bydliště)
Jméno/firma:
Ulice:
Město:
PSČ:
Způsob platby:
Číslo účtu Českého červeného kříže:
Číslo účtu dárce (při platbě bankovním převodem) nebo název konta (při platbě PaySec):
Kód banky dárce:
Datum platby:
Částka:
Měna:
Variabilní symbol:
(pokud jste ho uvedli)
Specifický symbol:
(pokud jste ho uvedli)
Potvrzení mi zašlete:
Poznámka:
(využijte pro detailní rozpis v případě, že jste zaslali více plateb v průběhu roku na jeden účet)

Odesláním formuláře beru na vědomí, že Český červený kříž bude zpracovávat poskytnuté osobní údaje za účelem vystavení mnou požadovaného potvrzení o daru.