Plán regionálních akcí

Na této stránce jsou zobrazeny akce pořádané v regionech našimi  oblastními spolky: jde o kurzy první pomoci pro veřejnost, akce pro dárce krve, mladé zdravotníky a pod. Akce můžete filtrovat podle krajů i podle data.
Pro zobrazení ústředních akcí ČČK klikněte, prosím, zde.

Datum od
Od Do Název akce Místo konání Pořadatel
25.09.2023 10.06.2024 Kroužek MLADÝ ZÁCHRANÁŘ školicí středisko OS ČČK Klatovy OS ČČK Klatovy více
Kroužek je určen pro děti od 7 do 18 let.
02.10.2023 28.06.2024 Management péče o zasažené osoby při mimořádné události Dle dohody OS ČČK Praha 1 více
Tento projekt má sice jedno zaměření, ale dvoje využití. Jednak si u nás můžete objednat níže uvedený kurs (viz dále) a jednak se s námi můžete domluvit na formě zabezpečení péče o Vaše klienty v případě mimořádné události. Kapacita kurzu 5–15 osob Cena kursu dohodou Pro jaké firmy je kurz vhodný? Dopravní společnosti – autobusové, vlakové, letecké Hotely Obchodní centra Cestovní kanceláře Pořadatele velkých kulturních akcí Kurz vede několik odborníků – každý za svoji oblast a k dispozici je i několik figurantů Červeného kříže, kteří Vašim zaměstnancům pomohou s modelovými situacemi.
03.10.2023 28.06.2024 Turistický kroužek - Slivenec 2023/2024 Praha 5, Slivenec, Ke Smíchovu 142, (fara) OS ČČK Praha 1 více
TURISTICKÝ KROUŽEK Pravidelné schůzky pro děti, které chtějí zažít dobrodružství v přírodě a ve městě. Hry, soužití s přírodou, čundry a spaní pod širákem nebude chybět. Potrénujeme své tělo a mysl. Budeme hledat opravdové kamarádství a hrát fair play. Pravidelné schůzky se konají každé úterý od 17:00 do 19:00 hodin
05.10.2023 28.06.2024 Zdravotnický kroužek - Slivenec 2023/2024 Praha 5, Slivenec, Ke Smíchovu 142, (fara) OS ČČK Praha 1 více
ZDRAVOTNICKÝ KROUŽEK PRAVIDELNÉ SCHŮZKY PRO DĚTI SE ZÁJMEM O PRVNÍ POMOC A ZÁCHRANÁŘSTVÍ Děti se hravou formou naučí základům poskytování první pomoci, dozvědí se zajímavé informace o lidském těle a proniknou do zdravotnické problematiky. Základní formou výuky jsou praktické nácviky. Kroužek je určen dětem, které mají o první pomoc zájem. Pravidelné schůzky se konají každý čtvrtek od 15:15 do 16:30 hodin
20.02.2024 11.06.2024 Kurz pro výkon zdravotnického povolání sanitář Olomouc, Sokolská 32 OS ČČK Olomouc více
Kurz je akreditován MZ ČR - absolventi působí jako zdravotničtí pracovníci dle zákona 96/2004 Sb. ve zdravotnických zařízeních. Výuka probíhá celkem 15 týdnů každé úterý 8.00-15.00. Cena kurzu je 6.150 Kč, k dostání je učebnice. Kurz zahrnuje teorii a praxi ve zdravotnickém zařízení. Přihláška k dispozici zde. Dotazy můžete zasílat formulářem Zpráva pro OS ČČK Olomouc, emailem olomouc@cervenykriz.eu nebo telefonicky 585 222 965.
21.02.2024 24.04.2024 Kurz pro zdravotníky zotavovacích akcí Olomouc, Sokolská 32 OS ČČK Olomouc více
KURZ JE PLNÝ, přijímáme jen jako náhradníky***Absolventi působí jako zdravotníci na pobytových akcích - dětských táborech, na zotavovacích akcích, školách v přírodě, lyžařských zájezdech ap. (dle zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Výuka probíhá celkem 10 týdnů každou středu 15.00-18.00. Cena kurzu je 2.150 Kč, k dostání je i učebnice. Kurz zahrnuje teorii (somatologie, první pomoc, hygienické předpisy), samozřejmě i praktický nácvik první pomoci. Kurz splnuje podmínky vzdělávací akce v rámci DVPP.
Přihlásit se můžete formulářem Zpráva pro OS ČČK Olomouc, emailem olomouc@cervenykriz.eu či zasláním přihlášky, eventuálně také telefonicky 585 222 965.
Absolventům kurzu nabízíme pravidelné doškolování (8h).
08.04.2024 24.04.2024 Zdravotník zotavovacích akcí OS ČČK Pardubice, Masarykovo nám. 1484, 530 02 Pardubice OS ČČK Pardubice
12.04.2024 04.05.2024 Zdravotník zotavovacích akcí (ZZA) OS ČČK Karlovy Vary, Kollárova 551/17, Karlovy Vary OS ČČK Karlovy Vary více
Školení v normě znalostí Zdravotník zotavovacích akcí – celkový rozsah 40 hodin, je složen z 21 hodin teoretické přípravy a 19 hodin praktického výcviku rozdělených do celkem 9 témat. Cílem tohoto školení je příprava dobrovolných zdravotníků v základech poskytování první pomoci jak po stránce teoretických znalostí, tak po stránce získání praktických dovedností. Školení také seznamuje účastníky se základními povinnostmi zdravotníků zotavovacích akcí pro děti a mládež podle Zákona č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví (§ 11, ods. 1. písm. a) v platném znění. Školení je určeno především pro pedagogické pracovníky, které na toto školení vysílají podle svých potřeb jednotlivé školy jako provozovatelé škol v přírodě, zájezdů, plaveckých kurzů apod., kde je nutné zabezpečení základní péče o zdraví jejich účastníků. Cena kurzu činí 2 500,- Kč. Platnost osvědčení, které účastníci obdrží po absolvování vzdělávacího programu v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků je bez časového omezení a bez povinnosti doškolování. Termín pro přihlášení: 01.04.2024 Bližší informace a přihlášení na kurz poskytujeme na emailu – misa.sladkova@gmail.com, příp. telefonicky 722 788 014.
13.04.2024 28.04.2024 Kurz první pomoci - Zdravotník zotavovacích akcí a škol v přírodě Liberec OS ČČK Liberec více
Akreditovaný kurz MŠMT č.j.: MSMT-22187/2021-6-727 13. - 14. dubna + 27. - 28. dubna 2024, v čase vždy od 8 do 17 hod Kurz určený zejména pro zdravotníky na táborech, školách v přírodě a dalších akcích pro děti a mládež. Jedná se o nejobsáhlejší kurz pro dospělou veřejnost, který ČČK nabízí. Je zaměřen na dobré zvládnutí první pomoci – život ohrožujících stavů, tak i zvládnutí běžných úrazů, dále na hygienické předpisy pro pořádání zotavovacích akcí a péči o nemocné.
22.04.2024 22.04.2024 Soutěž mladých zdravotníků Dětské dopravní hřiště a Jiráskovy sady Litoměřice OS ČČK Litoměřice více
Oblastní kolo Soutěže mladých zdravotníků
23.04.2024 23.04.2024 oceňování BDK České Budějovice OS ČČK České Budějovice více
Metropol České Budějovice od 17.00h
24.04.2024 28.04.2024 Kurz zdravotníka zotavovacích akcí Praha 3, Zelenky Hajského 14 OS ČČK Praha 9
25.04.2024 28.04.2024 Zdravotník zotavovacích akcí Křenová 66 OS ČČK Brno více
Akreditace MŠMT. Absolvent obdrží certifikát. V ceně je 4x oběd. cena 4500,-
25.04.2024 25.04.2024 Dopravní soutěž mladých cyklistů - Oblastní kolo okresu Domažlice Domažlice MD ČR-BESIP pro Plzeňský kraj
25.04.2024 25.04.2024 Okresní soutěž cyklistů Dopravní hřiště Domažlice BESIP - ministerstvo dopravy více
Oblastní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů pro Plzeňský kraj.
25.04.2024 25.04.2024 Novinky v předlékařské první pomoci OS ČČK Karlovy Vary, Kollárova 551/17, Karlovy Vary OS ČČK Karlovy Vary více
Praktický seminář dává základní, ale současné a aktuální informace k poskytování v předlékařské první pomoci, základní přehled o postupech vedoucích k záchraně zdraví či života. Cílem semináře je si tyto znalosti utvrdit a osvěžit, doplnit mezery a teoreticky se připravit na náhlé stavy v terénu. Lektor účastníkům přiblíží problematiku na modelových příkladech ze své bohaté praxe. Součástí přednášky bude zvládnutí jednotlivých život zachraňujících postupů.
26.04.2024 26.04.2024 Oblastní kolo soutěže Mladý zdravotník Areál ZOO Děčín a okolí Pastýřské stěny OS ČČK Děčín více
OS ČČK Děčín každý rok pořádá oblastní soutěž „Mladý zdravotník“, která je určena pro děti na 1. a 2. stupni základních škol. Soutěží zde děti ve věku od 6 do 15 let v poskytování laické první pomoci. Soutěž je určena pro děti z celého okresu Děčín, které jsou rozdělené do pětičlenných družstev. Soutěž se bude konat v areálu Zoologické zahrady Děčín a v okolí Pastýřské stěny, kde bude několik stanovišť a výkon dětí budou hodnotit rozhodčí. Na jednotlivých stanovištích budou namaskována různorodá zranění a úkolem dětí je správně vyhodnotit situaci, správně poskytnout první pomoc, zvolit správnou obvazovou techniku, popřípadě transportovat raněné, a to vše dle Standardů poskytování první pomoci ČČK. Po provedení jednotlivých ošetření se družstvo okamžitě od rozhodčího dozví, jaký měl být správný postup poskytnutí první pomoci. V areálu bude i několik doplňkových stanovišť, kde si soutěžící ověří své znalosti i z bezpečnosti silničního provozu nebo znalost léčivých bylin atd.
27.04.2024 27.04.2024 Základy moderního ošetřovatelství K Hájům 12, Praha 13 OS ČČK Praha 1 více
Během jednoho dne se naučíte, jak pečovat o člověka, který je upoután na lůžko, ať už se jedná o seniora, nebo nemocného. Témata kurzu komunikace s pacientem etika péče o nemocného či seniora převlékání postele polohování a manipulace s pacientem prevence proleženin podávání jídla přebalování psychohygiena a péče o sebe Kurz obsahuje velké množství praktického nácviku. Máme speciální postele a veškeré důležité pomůcky, takže si vše prakticky vyzkoušíte a sezení si moc neužijete. Kurz doporučujeme těm, kdo se starají o nemocného či seniora, nebo chtějí pomáhat ve specializovaných zařízeních. Není vhodné pro těhotné ženy. Kurz navazuje na tradici kurzů Základy moderního ošetřovatelství, kterým jsme v letech 2020 a 2021 proškolili přes 3000 dobrovolníků.
30.04.2024 30.04.2024 Odběr krve Městské kulturní zařízení Horšovský Týn OS ČČK Domažlice a TO Klatovy více
Bezpříspěvkový odběr krve.
30.04.2024 30.04.2024 Kurz první pomoci - První pomoc u dětí Liberec OS ČČK Liberec více
Základní kurz první pomoci nejen pro maminky (i ty budoucí), ale všeobecně pro rodiče i prarodiče a další zájemce. Kurz je zaměřen na poskytování první pomoci u dětí při úrazových stavech a vybraných akutních dětských nemocech. Naučíte se jak postupovat při dušení, bezvědomí, popálení nebo při vysokých teplotách, laryngitidě a mnoho dalšího. Součástí je též nácvik resuscitace na figuríně kojence a malého dítěte.
30.04.2024 30.04.2024 soutěž Mladý zdravotník České Budějovice OS ČČK České Budějovice více
Výstaviště ČB
30.04.2024 30.04.2024 Na silnici bezpečně Dopravní hřiště Domažlice Městská policie Domažlice více
Na silnici bezpečně pro žáky pátých tříd ZŠ. Základy první pomoci.
02.05.2024 05.05.2024 Kurz Zdravotník zotavovacích akcí OS ČČK Blansko, Sadová 2 OS ČČK Blansko více
Výuka probíhá v uvedeném termínu vždy v čase 9:00 - 19:00.
02.05.2024 03.05.2024 Kurz základy první pomoci Olomouc, Sokolská 32 OS ČČK Olomouc více
Kurz má rozsah 12 vyuč.h., po oba dny probíhá v době 15:00 - 20:00 (účast nutná po oba dny). Zahrnuje teorii, ale i praktický nácvik. Cena kurzu 200,- Kč. Kurz má mezinárodní platnost, akreditace EFAC, absolvent obdrží dvojjazyčný průkaz. Vhodné pro všechny, kteří chtějí umět poskytnout první pomoc - pracovníky, studenty, au pair, turistické průvodce, učitele apod. k dostání je i učebnice.
Přihlásit se můžete formulářem Zpráva pro OS ČČK Olomouc nebo emailem skoleni.olomouc@cervenykriz.eu nebo zprávou přes WhatsApp na číslo +420 702 117 878.
02.05.2024 02.05.2024 Na silnici bezpečně Dopravní hřiště Domažlice Městská policie Domažlice více
Na silnici bezpečně pro žáky pátých tříd ZŠ. Základy první pomoci.
03.05.2024 03.05.2024 Oblastní soutěž MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ Klatovy OS ČČK Klatovy
03.05.2024 03.05.2024 Dopravní soutěž mladých cyklistů - Oblastní kolo okresu Tachov Tachov MD ČR-BESIP pro Plzeňský kraj
03.05.2024 04.05.2024 Kurz první pomoci - Základy první pomoci Liberec OS ČČK Liberec více
Český červený kříž je pro tento kurz jako jediný v ČR držitelem certifikátu evropské komise pro první pomoc (EFAC). Vydaný průkaz a osvědčení mají mezinárodní platnost. Ve 12 hodinách vás teoreticky i prakticky seznámíme se základy první pomoci. Kromě reakce na život ohrožující stavy a chování u dopravní nehody jsou obsahem kurzu také běžné úrazy, dále pak neúrazové interní stavy, použití automatického externího defibrilátoru a mnoho dalšího. Tento kurz má evropský certifikát a je velmi vhodný pro řidiče a všechny osoby, které chtějí pracovat v zahraničí.
03.05.2024 04.05.2024 Základy První pomoci zážitkem České Budějovice OS ČČK České Budějovice více
3.5. od 16.00h 4.5.2024 celý den
03.05.2024 04.05.2024 Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogy České Budějovice OS ČČK České Budějovice více
3.5. od 16.00h 4.5. celý den
04.05.2024 04.05.2024 První pomoc od A do Z Křenová 66 OS ČČK Brno více
9-15 hod., cena 1000,- Absolvent obdrží potvrzení o absolvování, v ceně je zahrnut oběd.
04.05.2024 04.05.2024 Školení základy první pomoci Praha 3, Zelenky Hajského 14 OS ČČK Praha 9
06.05.2024 06.05.2024 Soutěž mladých zdravotníků - oblastní kolo Pardubice Skautské centrum Vinice - Pardubice OS ČČK Pardubice
07.05.2024 07.05.2024 Oblastní kolo soutěže mladých zdravotníků hřiště TJ Sokol Domažlice v případě nepříznivého počasí sportovní hala TJ Sokol OS ČČK Domažlice více
Soutěž mladých zdravotníků, kde se hlídky vystřídají na šesti stanovištích. Prokáží rovněž své znalosti v dopravě raněných, obvazové technice, dopravním značení a v oblasti lidského těla.
09.05.2024 12.05.2024 Zdravotník zotavovacích akcí Křenová 66 OS ČČK Brno více
Kurz Zdravotník zotavovacích akcí má 41 hodinovou normu a je zaměřen na zdravotnickou činnost při škole v přírodě nebo zotavovací akci, který je pořádán v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví (§11) ve znění zákona 274/2003 Sb., a zákona 148/2004 Sb., podle něhož provozovatel školy v přírodě či jiné zotavovací akce musí pro akci zajistit způsobilou fyzickou osobu (zdravotníka) s příslušnou kvalifikací. Je ukončen zkouškou písemnou, ústní a praktickou. Po úspěšném absolvování obdržíte průkaz Zdravotníka zotavovacích akcí, který platí 4 roky, pro pedagogické pracovníky s neomezenou platností. Akreditace MŠMT.
10.05.2024 10.05.2024 Dopravní soutěž mladých cyklistů - Oblastní kolo okresu Plzeň jih Blovice MD ČR-BESIP pro Plzeňský kraj
10.05.2024 10.05.2024 Soutěž mladých zdravotníků I. stupeň Základní škola Bílá cesta, Verdunská 2958 Teplice 415 01 OS ČČK Teplice
13.05.2024 13.05.2024 Dopravní soutěž mladých cyklistů - Oblastní kolo okresu Plzeň sever 33. ZŠ Plzeň MD ČR-BESIP pro Plzeňský kraj
13.05.2024 14.05.2024 Zdravotník na pracovišti - Základní norma zdravotnických znalostí OS ČČK Blansko, Sadová 2 OS ČČK Blansko více
Vzdělávací program uskutečňuje ČČK v souladu s § 4 písm. e) zákona č.126/1992 Sb. a Evropským certifikátem první pomoci EFAC. Výuka probíhá v dané dny od 8:00 do 14:00 hodin.
14.05.2024 14.05.2024 Odběr krve DPS Sušice OS ČČK Klatovy a TO Klatovské nemocnice a.s.
14.05.2024 14.05.2024 Slavnostní předání Zlatých medailí J.Janského dárcům krve Olomoucko (I. část) Olomouc - Radnice OS ČČK Olomouc více
Dárci obdrží pozvánku.
14.05.2024 14.05.2024 Soutěž mladých zdravotníků II. stupeň Základní škola Bílá cesta, Verdunská 2958 Teplice 415 01 OS ČČK Teplice
15.05.2024 15.05.2024 Den proti rakovině Domažlice Arcadia Praha více
Jedná se o prodej kytiček, letošní barva stužky je tmavě růžová, na podporu veřejné sbírky Ligy proti rakovině. Letošní téma je prevence rakoviny prsu.
16.05.2024 16.05.2024 Soutěž mladých zdravotníků okresů Olomouc, Prostějov a Přerov Olomouc, Dům dětí a mládeže, tř. 17. listopadu 47 OS ČČK Olomouc více
Setkání (soutěž) mladých zdravotníků se uskuteční 16.05.2024 od 08,30 do 14,00 v DDM Olomouc. Soutěž je otevřena všem kroužkům mladých zdravotníků ve věku 6-15 let ze škol, Sokola, SDH, organizací pracujících s dětmi, MS ČČK apod. Uzávěrka přihlášek: 24.04.2024. Bližší informace + příjem přihlášek: OS ČČK Olomouc
17.05.2024 17.05.2024 První pomoc u novorozenců, předškolních a školních dětí České Budějovice OS ČČK České Budějovice více
od 13.00h
18.05.2024 18.05.2024 Školení základy první pomoci Praha 3, Zelenky Hajského 14 OS ČČK Praha 9
18.05.2024 18.05.2024 Soutěž mladých zdravotníků Mělník OS ČČK Mělník více
Oblastní kolo Soutěže mladého zdravotníka.
18.05.2024 18.05.2024 Kurz základy první pomoci Olomouc, Sokolská 32 OS ČČK Olomouc více
Kurz má rozsah 12 vyuč.h., probíhá v době 09:00 - 19:00. Zahrnuje teorii, ale i praktický nácvik. Cena kurzu 200,- Kč. Kurz má mezinárodní platnost, akreditace EFAC, absolvent obdrží dvojjazyčný průkaz. Vhodné pro všechny, kteří chtějí umět poskytnout první pomoc - pracovníky, studenty, au pair, turistické průvodce, učitele apod. k dostání je i učebnice.
Přihlásit se můžete formulářem Zpráva pro OS ČČK Olomouc nebo emailem skoleni.olomouc@cervenykriz.eu nebo zprávou přes WhatsApp na číslo +420 702 117 878.
20.05.2024 20.05.2024 Slavnostní předávání ocenění pro bezpříspěvkové dárce krve Obřadní síň Vršovického zámečku, Praha 10, Moskevská 120 OS ČČK Praha 9 více
Dárce obdrží na uvedené setkání pozvánku.
21.05.2024 21.05.2024 Dopravní soutěž mladých cyklistů - Oblastní kolo okresu Klatovy Klatovy MD ČR-BESIP pro Plzeňský kraj
22.05.2024 26.05.2024 Kurz zdravotníka zotavovacích akcí Praha 3, Zelenky Hajského 14 OS ČČK Praha 9
24.05.2024 26.05.2024 zdravotník zotavovacích akcí České Budějovice OS ČČK České Budějovice více
vždy od 16.00h , sobota a neděle celý den
24.05.2024 24.05.2024 Krajské kolo soutěže Mladý zdravotník Areál ZOO Děčín a okolí Pastýřské stěny OS ČČK Děčín více
V roce 2024 bude OS ČČK Děčín pořádat krajskou soutěž „Mladý zdravotník“. Soutěží zde děti ve věku od 6 do 15 let v poskytování laické první pomoci. Soutěž je určena pro děti z celého Ústeckého kraje, kteří vyhráli oblastní soutěž, tzn. 1. místo na 1. stupni a 1. místo na 2. stupni z každého okresu, který oblastní soutěž pořádal. Soutěž se bude konat v areálu Zoologické zahrady Děčín a okolí Pastýřské stěny, kde bude několik stanovišť a výkon dětí budou hodnotit vyškolený rozhodčí. Na jednotlivých stanovištích budou namaskována různorodá zranění a úkolem dětí je správně vyhodnotit situaci, správně poskytnout první pomoc, zvolit správnou obvazovou techniku, popřípadě transportovat raněné, a to vše dle Standardů poskytování první pomoci ČČK. Podle počtu družstev zde budou i doplňková stanoviště (bezpečnost silničního provozu, kvíz první pomoci, poznávání bylin atd.)
25.05.2024 25.05.2024 První pomoc u dětí Křenová 66 OS ČČK Brno více
9-15 hod., cena 1000,- Absolvent obdrží certifikát. Cena zahrnuje oběd.
25.05.2024 02.06.2024 Zdravotník zotavovacích akcí školicí středisko OS ČČK Klatovy OS ČČK Klatovy
28.05.2024 28.05.2024 Odběr krve ZŠ Bělá nad Radbuzou OS ČČK Domažlice a TO Klatovy více
Bezpříspěvkový odběr krve.
28.05.2024 28.05.2024 Dopravní soutěž mladých cyklistů - Krajské kolo Plzeňského kraje 33. ZŠ Plzeň MD ČR-BESIP pro Plzeňský kraj
28.05.2024 02.06.2024 Zdravotník zotavovacích akcí OS ČČK Teplice, Jiřího Wolkera 1248/2, Teplice, 41501 OS ČČK Teplice
30.05.2024 30.05.2024 Oceňování bezpříspěvkových dárců krve Česká Lípa OS ČČK Liberec
30.05.2024 30.05.2024 Slavnostní předání Zlatých křížů za 120 odběrů dárcům krve Olomouckého kraje Olomouc, Konvikt UP OS ČČK Olomouc více
Prezence od 15:30. Dárci obdrží pozvánku. Pozváni budou dárci z Olomouckého kraje, kteří dovršili 120 čestných darů v roce 2023
31.05.2024 02.06.2024 zdravotník zotavovacích akcí České Budějovice OS ČČK České Budějovice více
pátek od 16.00h, sobota a neděle celý den
01.06.2024 01.06.2024 Doškolování zdravotníků zotavovacích akcí Olomouc, Sokolská 32 OS ČČK Olomouc více
Doškolení probíhá v době 9:00 - 15:00. Je určeno pro oživení a doplnění znalostí a dovedností zdravotníků - zahrnuje novinky v teorii první pomoci, praktický nácvik, zopakovaní a aktualizaci legislativy. Cena 780,- Kč. K dostání je i učebnice. Přihlásit se můžete formulářem Zpráva pro OS ČČK Olomouc, emailem olomouc@cervenykriz.eu nebo zprávou přes WhatsApp: 702 117 878
04.06.2024 04.06.2024 Odběr krve ZŠ Klenčí pod Čerchovem OS ČČK Domažlice a TO Klatovy více
Bezpříspěvkový odběr krve.
04.06.2024 04.06.2024 oceňování BDK České Budějovice OS ČČK České Budějovice více
Metropol České Budějovice od 17.00h
05.06.2024 05.06.2024 Kurz první pomoci - 4 hodiny pro život Liberec OS ČČK Liberec více
Tento kurz je zaměřen na ošetření zranění a stavů, které bezprostředně ohrožují lidský život. Dozvíte se to nejdůležitější z první pomoci. Jak postupovat při masivním krvácení, bezvědomí, bezdeší, dušení cizím tělesem nebo jak se zachovat a postupovat při dopravní nehodě. V neposlední řadě vám řekneme základ k vybraným interním stavům a naučíme jak používat automatický externí defibrilátor. Zkrátka vše, co by pro záchranu života měl vědět a umět úplně každý.
06.06.2024 06.06.2024 Školení první pomoci ZŠ Kašperské Hory OS ČČK Klatovy více
Školení žáků 8.ročníku ZŠ.
06.06.2024 09.06.2024 Zdravotník zotavovacích akcí Křenová 66 OS ČČK Brno více
Kurz Zdravotník zotavovacích akcí má 41 hodinovou normu a je zaměřen na zdravotnickou činnost při škole v přírodě nebo zotavovací akci, který je pořádán v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví (§11) ve znění zákona 274/2003 Sb., a zákona 148/2004 Sb., podle něhož provozovatel školy v přírodě či jiné zotavovací akce musí pro akci zajistit způsobilou fyzickou osobu (zdravotníka) s příslušnou kvalifikací. Je ukončen zkouškou písemnou, ústní a praktickou. Po úspěšném absolvování obdržíte průkaz Zdravotníka zotavovacích akcí, který platí 4 roky, pro pedagogické pracovníky s neomezenou platností. Akreditace MŠMT.
08.06.2024 08.06.2024 Kurz první pomoci - Doškolení - Zdravotník zotavovacích akcí a škol v přílodě Liberec OS ČČK Liberec více
Předpisy, vyhlášky, ale i první pomoc se v průběhu let upravují a mění. Právě doškolovací kurz ZZA vás se všemi těmito změnami seznámí a napomůže připomenout dříve získané vědomosti a dovednosti.
08.06.2024 08.06.2024 zážitkový kurz První pomoci České Budějovice OS ČČK České Budějovice více
8.6. od 13.00h
08.06.2024 08.06.2024 Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogy České Budějovice OS ČČK České Budějovice více
8.6. od 13.00h
08.06.2024 08.06.2024 Kurz základy první pomoci Olomouc, Sokolská 32 OS ČČK Olomouc více
Kurz má rozsah 12 vyuč.h., probíhá v době 09:00 - 19:00. Zahrnuje teorii, ale i praktický nácvik. Cena kurzu 200,- Kč. Kurz má mezinárodní platnost, akreditace EFAC, absolvent obdrží dvojjazyčný průkaz. Vhodné pro všechny, kteří chtějí umět poskytnout první pomoc - pracovníky, studenty, au pair, turistické průvodce, učitele apod. k dostání je i učebnice.
Přihlásit se můžete formulářem Zpráva pro OS ČČK Olomouc nebo emailem skoleni.olomouc@cervenykriz.eu nebo zprávou přes WhatsApp na číslo +420 702 117 878.
10.06.2024 10.06.2024 Oceňování bezpříspěvkových dárců krve Liberec OS ČČK Liberec více
Slavnostní oceňování bezpříspěvkových dárků krve v obřadním sále liberecké radnice.
11.06.2024 11.06.2024 Odběr krve DPS Sušice OS ČČK Klatovy a TO Klatovské nemocnice a.s.
12.06.2024 12.06.2024 Oceňováví bezplatných dárců krve Zlatými kříži I., II. a III. třídy Sál zastupitelstva JMK OS ČČK Brno
12.06.2024 12.06.2024 Oceňování dárců krve Klatovy, refektář jezuitské koleje OS ČČK Klatovy více
Předávání Zlatých křížů 2.třídy za 120 odběrů za celý Plzeňský kraj a Zlatých křížů 3. třídy za 80 odběrů krve za okres Klatovy.
12.06.2024 16.06.2024 Kurz zdravotníka zotavovacích akcí Praha 3, Zelenky Hajského 14 OS ČČK Praha 9
12.06.2024 12.06.2024 Slavnostní předání Zlatých křížů za 80 odběrů dárcům krve OL kraj Olomouc - RCO OS ČČK Olomouc více
Prezence od 15:30. Dárci obdrží pozvánku. Pozváni budou dárci z Olomouckého kraje, kteří dovršili 80 čestných darů v roce 2023
13.06.2024 14.06.2024 Kurz základy první pomoci Olomouc, Sokolská 32 OS ČČK Olomouc více
Kurz má rozsah 12 vyuč.h., po oba dny probíhá v době 15:00 - 20:00 (účast nutná po oba dny). Zahrnuje teorii, ale i praktický nácvik. Cena kurzu 200,- Kč. Kurz má mezinárodní platnost, akreditace EFAC, absolvent obdrží dvojjazyčný průkaz. Vhodné pro všechny, kteří chtějí umět poskytnout první pomoc - pracovníky, studenty, au pair, turistické průvodce, učitele apod. k dostání je i učebnice.
Přihlásit se můžete formulářem Zpráva pro OS ČČK Olomouc nebo emailem skoleni.olomouc@cervenykriz.eu nebo zprávou přes WhatsApp na číslo +420 702 117 878.
14.06.2024 14.06.2024 kurz První pomoc České Budějovice OS ČČK České Budějovice více
kurz začíná od 16.00h
15.06.2024 15.06.2024 Ostravská muzejní noc OS ČČK Ostrava OS ČČK Ostrava více
Již potřetí se OS ČČK Ostrava zúčastní Ostravské muzejní noci. Jde o akci, na které přibližujeme práci ČČK na národní i lokální úrovni a otevřeme sídlo ostravského spolku veřejnosti. Program je připraven pro děti i dospělé a na své si přijde kdokoli, kdo se rozhodne nás navštívit. Jste srdečně zváni.
15.06.2024 23.06.2024 Kurz první pomoci - Zdravotník zotavovacích akcí a škol v přírodě Liberec OS ČČK Liberec více
Akreditovaný kurz MŠMT č.j.: MSMT-22187/2021-6-727 15. - 16. června + 22. - 23. června 2024, v čase vždy od 8 do 17 hod Kurz určený zejména pro zdravotníky na táborech, školách v přírodě a dalších akcích pro děti a mládež. Jedná se o nejobsáhlejší kurz pro dospělou veřejnost, který ČČK nabízí. Je zaměřen na dobré zvládnutí první pomoci – život ohrožujících stavů, tak i zvládnutí běžných úrazů, dále na hygienické předpisy pro pořádání zotavovacích akcí a péči o nemocné.
17.06.2024 18.06.2024 Oceňování dárců krve Plzeň, pivovar Plzeňský prazdroj - sál Secese OS ČČK Klatovy více
Oceňování pro okresy Plzeň jih a Plzeň sever: 17.6. - předávání Zlatých křížů 3. třídy za 80 odběrů a zlatých medailí za 40 odběrů 18.6. - předávání stříbrných medailí za 20 odběrů a bronzových medailí za 10 odběrů
17.06.2024 17.06.2024 Zdravotník zotavovacích akcí - doškolení Křenová 66 OS ČČK Brno více
13-19 hod, cena 1500,-
17.06.2024 17.06.2024 Oceňování bezpříspěvkových dárců krve Liberec OS ČČK Liberec více
Slavnostní oceňování bezpříspěvkových dárců krve v obřadním sále liberecké radnice.
19.06.2024 20.06.2024 Republikové kolo Soutěže mladých zdravotníků Semily OS ČČK Semily více
Postupová soutěž pro kroužky mladých zdravotníků. Republikového kola se účastní vítězná družstva I. a II. stupně z krajských kol.
20.06.2024 20.06.2024 Den s IZS Horažďovice HZS Plzeňského kraje ÚO Klatovy, OS ČČK Klatovy
25.06.2024 25.06.2024 Odběr krve ZŠ Komenského Horažďovice OS ČČK Klatovy a TO Klatovské nemocnice a.s.
25.06.2024 25.06.2024 Neformální setkání dárců krve "stovkařů" Litovelský pivovar OS ČČK Olomouc více
Prohlídka pivovaru Litovel spojená s ochutnávkou produktů. Pozvání budou dárci krve z Olomouckého kraje, kteří v roce 2023 dovršili 100 čestných darů.
26.06.2024 30.06.2024 Kurz zdravotníka zotavovacích akcí Praha 3, Zelenky Hajského 14 OS ČČK Praha 9
27.06.2024 30.06.2024 Zdravotník zotavovacích akcí Křenová 66 OS ČČK Brno více
Kurz Zdravotník zotavovacích akcí má 41 hodinovou normu a je zaměřen na zdravotnickou činnost při škole v přírodě nebo zotavovací akci, který je pořádán v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví (§11) ve znění zákona 274/2003 Sb., a zákona 148/2004 Sb., podle něhož provozovatel školy v přírodě či jiné zotavovací akce musí pro akci zajistit způsobilou fyzickou osobu (zdravotníka) s příslušnou kvalifikací. Je ukončen zkouškou písemnou, ústní a praktickou. Po úspěšném absolvování obdržíte průkaz Zdravotníka zotavovacích akcí, který platí 4 roky, pro pedagogické pracovníky s neomezenou platností. Akreditace MŠMT.
29.06.2024 13.07.2024 Letní dětský tábor RS Oparno "Bezva kempy" OS ČČK Děčín více
Tábor je určen pro děti od 6 do 15 let. Děti budou svůj volný čas trávit v přírodě, zažijí spoustu nových zážitků a zapojí se do celotáborové hry ,, Strašidla z Oparenského údolí“.
08.07.2024 12.07.2024 Příměstský tábor pro děti Městské kulturní zařízení Horšovský Týn OS ČČK Domažlice více
Příměstský tábor pro děti se zaměřením " Mladý záchranář ". Tábor je určen pro děti od 6-ti do 10-ti let.
14.07.2024 26.07.2024 Letní tábor OS ČČK Teplice Rekreační areál Poslův mlýn 976, Doksy OS ČČK Teplice
16.07.2024 16.07.2024 Odběr krve DPS Sušice OS ČČK Klatovy a TO Klatovské nemocnice a.s.
30.07.2024 30.07.2024 Odběr krve Městské kulturní zařízení Horšovský Týn OS ČČK Domažlice a TO Klatovy více
Bezpříspěvkový odběr krve.
09.08.2024 23.08.2024 Ozdravný pobyt pro děti v přírodě stanový tábor Vildštejn - Buďišov nad Budišovkou OS ČČK Olomouc
13.08.2024 13.08.2024 Odběr krve DPS Sušice OS ČČK Klatovy a TO Klatovské nemocnice a.s.
19.08.2024 23.08.2024 příměstský tábor České Budějovice OS ČČK České Budějovice
27.08.2024 27.08.2024 Odběr krve ZŠ Bělá nad Radbuzou OS ČČK Domažlice a TO Klatovy více
Bezpříspěvkový odběr krve.
03.09.2024 03.09.2024 Odběr krve ZŠ Klenčí pod Čerchovem OS ČČK Domažlice a TO Klatovy více
Bezpříspěvkový odběr krve.
07.09.2024 17.09.2024 Odběr krve DPS Sušice OS ČČK Klatovy a TO Klatovské nemocnice a.s.
23.09.2024 23.09.2024 Oceňování bezpříspěvkových dárců krve Liberec OS ČČK Liberec více
Slavnostní oceňování bezpříspěvkových dárců krve v obřadním sále liberecké radnice.
01.10.2024 01.10.2024 Odběr krve ZŠ Komenského Horažďovice OS ČČK Klatovy a TO Klatovské nemocnice a.s.
03.10.2024 03.10.2024 Slavnostní předání medailí J.Janského dárcům krve Přerovsko Přerov, Městský dům OS ČČK Olomouc více
Dárci obdrží pozvánku
08.10.2024 08.10.2024 oceňování BDK České Budějovice OS ČČK České Budějovice více
Metropol České Budějovice od 17.00h
15.10.2024 15.10.2024 Odběr krve DPS Sušice OS ČČK Klatovy a TO Klatovské nemocnice a.s.
15.10.2024 16.10.2024 Oceňování dárců krve Klatovy, Sušice OS ČČK Klatovy více
Předávání Zlatých, stříbrných a bronzových medailí za okres Klatovy. 15.10. - obřadní síň MÚ Sušice 16.10. - refektář jezuitské koleje
16.10.2024 16.10.2024 Slavnostní předání Zlatých medailí J.Janského dárcům krve Olomoucko (II. část) Olomouc - Radnice OS ČČK Olomouc více
Dárci obdrží pozvánku.
29.10.2024 29.10.2024 Odběr krve Městské kulturní zařízení Horšovský Týn OS ČČK Domažlice a TO Klatovy více
Bezpříspěvkový odběr krve.
06.11.2024 06.11.2024 Slavnostní předání Stříbrných medailí J.Janského dárcům krve Olomoucko Olomouc - RCO OS ČČK Olomouc více
Dárci obdrží pozvánku.
11.11.2024 11.11.2024 Oceňování dárců krve Plzeň, pivovar Plzeňský prazdroj - sál Secese OS ČČK Klatovy více
Oceňování pro okresy Plzeň jih a Plzeň sever - předávání Zlatých, stříbrných a bronzových medailí MUDr. J. Janského.
12.11.2024 12.11.2024 Odběr krve DPS Sušice OS ČČK Klatovy a TO Klatovské nemocnice a.s.
18.11.2024 18.11.2024 Oceňování bezpříspěvkových dárců krve Liberec OS ČČK Liberec více
Slavnostní oceňování bezpříspěvkových dárců krve v obřadním sále liberecké radnice.
20.11.2024 20.11.2024 Oceňování bezpříspěvkových dárců krve Česká Lípa OS ČČK Liberec
20.11.2024 20.11.2024 Slavnostní předání medailí J.Janského dárcům krve Prostějovsko Prostějov, Radnice OS ČČK Olomouc více
Dárci obdrží pozvánku
26.11.2024 26.11.2024 Odběr krve ZŠ Bělá nad Radbuzou OS ČČK Domažlice a TO Klatovy více
Bezpříspěvkový odběr krve.
26.11.2024 26.11.2024 oceňování BDK České Budějovice OS ČČK České Budějovice více
Metropol České Budějovice od 17.00h
03.12.2024 03.12.2024 Odběr krve ZŠ Klenčí pod Čerchovem OS ČČK Domažlice a TO Klatovy více
Bezpříspěvkový odběr krve.
10.12.2024 10.12.2024 Odběr krve DPS Sušice OS ČČK Klatovy a TO Klatovské nemocnice a.s.
10.12.2024 10.12.2024 Štědrý den v předstihu České Budějovice OS ČČK České Budějovice