Plán regionálních akcí

Na této stránce jsou zobrazeny akce pořádané v regionech našimi  oblastními spolky: jde o kurzy první pomoci pro veřejnost, akce pro dárce krve, mladé zdravotníky a pod. Akce můžete filtrovat podle krajů i podle data.
Pro zobrazení ústředních akcí ČČK klikněte, prosím, zde.

Datum od
Od Do Název akce Místo konání Pořadatel
05.09.2023 09.01.2024 Kurz pro výkon zdravotnického povolání sanitář Olomouc, Sokolská 32 OS ČČK Olomouc více
Kurz je akreditován MZ ČR - absolventi působí jako zdravotničtí pracovníci dle zákona 96/2004 Sb. ve zdravotnických zařízeních. Výuka probíhá celkem 15 týdnů každé úterý 8.00-15.00. Cena kurzu je 5.750 Kč, k dostání je učebnice. Kurz zahrnuje teorii a praxi ve zdravotnickém zařízení. Příhláška k dispozici zde. Dotazy můžete zasílat formulářem Zpráva pro OS ČČK Olomouc, emailem olomouc@cervenykriz.eu nebo telefonicky 585 222 965.
27.09.2023 06.12.2023 Kurz pro zdravotníky zotavovacích akcí Olomouc, Sokolská 32 OS ČČK Olomouc více
Kurz je akreditován MŠMT ČR - absolventi působí jako zdravotníci na pobytových akcích - dětských táborech, na zotavovacích akcích, školách v přírodě, lyžařských zájezdech ap. (dle zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Výuka probíhá celkem 10 týdnů každou středu 15.00-18.00. Cena kurzu je 1.950 Kč, k dostání je i učebnice. Kurz zahrnuje teorii (somatologie, první pomoc, hygienické předpisy), samozřejmě i praktický nácvik první pomoci.
Přihlásit se můžete formulářem Zpráva pro OS ČČK Olomouc, emailem olomouc@cervenykriz.eu či zasláním přihlášky, eventuálně také telefonicky 585 222 965.
Absolventům kurzu nabízíme pravidelné doškolování (8h).
28.09.2023 01.10.2023 Zdravotník zotavovacích akcí Učebna první pomoci OS ČČK Litoměřice OS ČČK Litoměřice
28.09.2023 30.09.2023 Kurz ,, Člen humanitární jednotky" Kramářova vila, Vysoké nad Jizerou OS ČČK Semily
28.09.2023 01.10.2023 Zdravotník zotavovacích akcí Mírové nám. 234/3 OS ČČK Děčín
30.09.2023 01.10.2023 Základy první pomoci září 2023 B Hellichova 11b, Praha 1 OS ČČK Praha 1 více
Dvoudenní kurz první pomoci s evropským certifikátem.
30.09.2023 30.09.2023 Zachráníš život? HM Globus Jenišov OS ČČK Karlovy Vary více
Prezentace první pomoci pro veřejnost, kde návštěvníci budou mít možnost: - zopakovat si základy první pomoci, - vyzkoušet KPR na figurínách různých velikostí, - vyzkoušet opilecké brýle, - nechat si namaskovat poranění s následným ošetřením. Kromě těchto aktivit budou návštěvníci také informováni o bezpříspěvkovém dárcovství krve a činnosti ošacovacího centra v K. Varech, kdy zájemcům je zdarma poskytováno ošacení a obuv (dětské, dámské, pánské), které je čerpána z darů veřejnosti.
30.09.2023 30.09.2023 První pomoc pro rodiče a pečující Plzeň OS ČČK Plzeň více
Kurz je určen rodičům, prarodičům a všem, kteří pečují o děti od narození do šesti let věku. Rezervace termínů na kurzy@cck-plzen.cz
02.10.2023 28.06.2024 Management péče o zasažené osoby při mimořádné události Dle dohody OS ČČK Praha 1 více
Tento projekt má sice jedno zaměření, ale dvoje využití. Jednak si u nás můžete objednat níže uvedený kurs (viz dále) a jednak se s námi můžete domluvit na formě zabezpečení péče o Vaše klienty v případě mimořádné události. Kapacita kurzu 5–15 osob Cena kursu dohodou Pro jaké firmy je kurz vhodný? Dopravní společnosti – autobusové, vlakové, letecké Hotely Obchodní centra Cestovní kanceláře Pořadatele velkých kulturních akcí Kurz vede několik odborníků – každý za svoji oblast a k dispozici je i několik figurantů Červeného kříže, kteří Vašim zaměstnancům pomohou s modelovými situacemi.
02.10.2023 18.10.2023 Zdravotník zotavovacích akcí OS ČČK Pardubice, Masarykovo nám. 1484 OS ČČK Pardubice
03.10.2023 03.10.2023 IZS Tvůj ochránce Výstaviště Zahrada Čech Litoměřice Město Litoměřice více
ukázka první pomoci pro žáky 5.tříd základních škol
03.10.2023 28.06.2024 Turistický kroužek - Slivenec 2023/2024 Praha 5, Slivenec, Ke Smíchovu 142, (fara) OS ČČK Praha 1 více
TURISTICKÝ KROUŽEK Pravidelné schůzky pro děti, které chtějí zažít dobrodružství v přírodě a ve městě. Hry, soužití s přírodou, čundry a spaní pod širákem nebude chybět. Potrénujeme své tělo a mysl. Budeme hledat opravdové kamarádství a hrát fair play. Pravidelné schůzky se konají každé úterý od 17:00 do 19:00 hodin
04.10.2023 04.10.2023 Kurz první pomoci - První pomoc u dětí Liberec OS ČČK Liberec více
Základní kurz první pomoci nejen pro maminky (i ty budoucí), ale všeobecně pro rodiče i prarodiče a další zájemce. Kurz je zaměřen na poskytování první pomoci u dětí při úrazových stavech a vybraných akutních dětských nemocech. Naučíte se jak postupovat při dušení, bezvědomí, popálení nebo při vysokých teplotách, laryngitidě a mnoho dalšího. Součástí je též nácvik resuscitace na figuríně kojence a malého dítěte.
05.10.2023 28.06.2024 Zdravotnický kroužek - Slivenec 2023/2024 Praha 5, Slivenec, Ke Smíchovu 142, (fara) OS ČČK Praha 1 více
ZDRAVOTNICKÝ KROUŽEK PRAVIDELNÉ SCHŮZKY PRO DĚTI SE ZÁJMEM O PRVNÍ POMOC A ZÁCHRANÁŘSTVÍ Děti se hravou formou naučí základům poskytování první pomoci, dozvědí se zajímavé informace o lidském těle a proniknou do zdravotnické problematiky. Základní formou výuky jsou praktické nácviky. Kroužek je určen dětem, které mají o první pomoc zájem. Pravidelné schůzky se konají každý čtvrtek od 15:15 do 16:30 hodin
06.10.2023 07.10.2023 Kurz základy první pomoci (zdarma) Olomouc, Sokolská 32 OS ČČK Olomouc více
KURZ JE JIŽ ZAPLNĚN***Kurz má rozsah 12 vyuč.h., první den 15:00 - 20:00, druhý den 9:00 - 14:00. Zahrnuje teorii, ale i praktický nácvik. Kurz má mezinárodní platnost, akreditace EFAC, absolvent obdrží dvojjazyčný průkaz. Vhodné pro všechny, kteří chtějí umět poskytnout první pomoc - pracovníky, studenty, au pair, turistické průvodce, učitele apod. k dostání je i učebnice. Kurz je zdarma.
Přihlásit se můžete formulářem Zpráva pro OS ČČK Olomouc, emailem olomouc@cervenykriz.eu nebo telefonicky 585 222 965.
06.10.2023 08.10.2023 Zdravotník zotavovacích akcí České Budějovice OS ČČK České Budějovice
06.10.2023 08.10.2023 Základní norma zdravotnických znalostí (ZNZZ) OS ČČK Karlovy Vary, Kollárova 551/17, Karlovy Vary OS ČČK Karlovy Vary více
Základní norma zdravotnických znalostí – celkový rozsah vzdělávací akce činí 20 hodin. Školení je složeno z 9,5 hodin teoretické přípravy a 10,5 hodin praktického výcviku. Cílem tohoto školení je příprava dobrovolných zdravotníků v základech poskytování první pomoci jak po stránce teoretických znalostí, tak po stránce praktických dovedností. Především jde o tzv. život zachraňující úkony.Vyškolení pedagogové uplatní získané znalosti při každodenní práci ve škole i při mimoškolní zájmové činnosti. Školení je určeno především pro učitele základních a středních škol, které na toto školení vysílají podle svých potřeb jednotlivé školy v souladu se zásadami bezpečnosti práce podle Zákoníku práce. Zařazují sem obvykle tzv. učitele-zdravotníky a ty učitele, kteří školí zdravotnickou část v programu „Ochrana člověka za mimořádných událostí“. Cena kurzu činí 1.500,- Kč. Platnost osvědčení, které účastníci obdrží po absolvování vzdělávacího programu v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků je bez časového omezení a bez povinnosti doškolování. Termín pro přihlášení: 29.09.2023 Bližší informace a přihlášení na kurz poskytujeme na emailu – misa.sladkova@gmail.com, příp. telefonicky 722 788 014.
06.10.2023 14.10.2023 Zdravotník zotavovacích akcí (ZZA) OS ČČK Karlovy Vary, Kollárova 551/17, Karlovy Vary OS ČČK Karlovy Vary více
Školení v normě znalostí Zdravotník zotavovacích akcí – celkový rozsah 40 hodin, je složen z 21 hodin teoretické přípravy a 19 hodin praktického výcviku rozdělených do celkem 9 témat. Cílem tohoto školení je příprava dobrovolných zdravotníků v základech poskytování první pomoci jak po stránce teoretických znalostí, tak po stránce získání praktických dovedností. Školení také seznamuje účastníky se základními povinnostmi zdravotníků zotavovacích akcí pro děti a mládež podle Zákona č. 258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví (§ 11, ods. 1. písm. a) v platném znění. Školení je určeno především pro pedagogické pracovníky, které na toto školení vysílají podle svých potřeb jednotlivé školy jako provozovatelé škol v přírodě, zájezdů, plaveckých kurzů apod., kde je nutné zabezpečení základní péče o zdraví jejich účastníků. Cena kurzu činí 2 500,- Kč. Platnost osvědčení, které účastníci obdrží po absolvování vzdělávacího programu v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků je bez časového omezení a bez povinnosti doškolování. Termín pro přihlášení: 29.09.2023 Bližší informace a přihlášení na kurz poskytujeme na emailu – misa.sladkova@gmail.com, příp. telefonicky 722 788 014.
06.10.2023 06.10.2023 Školení první pomoci U Panského dvora 986, 400 01 Ústí nad Labem-město Tractebel Engineering a.s.
07.10.2023 07.10.2023 První pomoc od A do Z Křenová 66 OS ČČK Brno více
9-15 hod., cena 1000,- Absolvent obdrží potvrzení o absolvování, v ceně je zahrnut oběd. Přihláška: http://www.cck-brno.cz/clanek-1-491-prihlaska-na-kurz-skoleni-skoleni-a-kurzy.html
07.10.2023 07.10.2023 Výročí domácí zdravotní péče ALICE náměstí Míru, Mělník OS ČČK Mělník více
Domácí zdravotní péče ALICE OS ČČK Mělník oslaví 30 let působení v oblasti Mělnicka. Poradenství v oblasti domácí péče, činnosti OS ČČK Mělník, ukázky první pomoci s praktickým nácvikem, maskování zranění
10.10.2023 10.10.2023 Odběr krve Městské kulturní zařízení Horšovský Týn OS ČČK Domažlice více
Pravidelný bezpř. odběr krve.
11.10.2023 11.10.2023 Slavnostní předání Zlatých křížů za 120 odběrů dárcům krve Olomouckého kraje Olomouc, Konvikt UP OS ČČK Olomouc více
Prezence od 15:30. Dárci obdrží pozvánku. Pozváni budou dárci z Olomouckého kraje, kteří dovršili 120 čestných darů v roce 2022
11.10.2023 11.10.2023 Kurz první pomoci - 4 hodiny pro život Liberec OS ČČK Liberec více
Kurz první pomoci, který je zaměřen na ošetření zranění a stavů, které bezprostředně ohrožují lidský život. Dozvíte se to nejdůležitější z první pomoci. Jak postupovat při masivním krvácení, bezvědomí, bezdeší, dušení cizím tělesem nebo jak se zachovat a postupovat při dopravní nehodě. V neposlední řadě vám řekneme základ k vybraným interním stavům a naučíme jak používat automatický externí defibrilátor. Zkrátka vše, co by pro záchranu života měl vědět a umět úplně každý.
11.10.2023 11.10.2023 Školení PP učitelek MŠ OS ČČK Domažlice OS ČČK Domažlice více
Pravidelné školení první pomoci učitelek MŠ - zdravotní blok pro tento rok popáleniny, poleptání a omrzliny.
11.10.2023 11.10.2023 Oceňování bezpříspěvkových dárců krve Litoměřice, Hrad, Tyršovo náměstí OS ČČK Litoměřice
11.10.2023 11.10.2023 Školení první pomoci OS ČČK Teplice, Jiřího Wolkera 1248/2, Teplice, 41501 OS ČČK Teplice
11.10.2023 11.10.2023 Slavnostní oceňovaní dárců Magistrát města Teplice, náměstí Svobody 2, Teplice OS ČČK Teplice
11.10.2023 11.10.2023 Zachraňte život dítěte Koubkova 1, Praha 2 OS ČČK Praha 1 více
Kurz první pomoci v rozsahu 4 hodin pro maminky, pedagogy a další zájemce V kurzu se naučíte, jak reagovat v případě ohrožení zdraví dítěte a jak přivolat odbornou pomoc. Vyzkoušíte si poskytnout první pomoc při bezvědomí, zástavě dechu a oběhu a účinnou resuscitaci u dětí a dospělých. Kurz je zaměřen prakticky, klademe důraz na nácvik resuscitace na figurínách a praktické zvládnutí první pomoci. Probíráme první pomoc pro věkové kategorie od narození do 15 let. Kurz se koná: ve středu 11. října 2023 od 9:00 do 13:00 hodin v naší učebně Koubkova 1, Praha 2 (blízko I.P.Pavlova)
12.10.2023 12.10.2023 Doškolení Zdravotníka zotavovacích akcí OS ČČK Litoměřice, Tylova 16, učebna PP OS ČČK Litoměřice
12.10.2023 12.10.2023 Základní školení první pomoci (život zachraňující úkony) OS ČČK Litoměřice, Tylova 16, učebna PP OS ČČK Litoměřice
12.10.2023 12.10.2023 Základy první pomoci OS ČČK Litoměřice, Tylova 16, učebna PP OS ČČK Litoměřice
12.10.2023 12.10.2023 Zlaté kříže 3. třídy a Zlaté kříže 2. třídy - slavnostní předávání 2.část Císařské lázně – Zanderův sál Mariánskolázeňská 306/2 Karlovy Vary OS ČČK Karlovy Vary více
Slavnostní akt předávání vyznamenání Zlatý kříž ČČK 3. třídy a Zlatý kříž ČČK 2. třídy 12.10.2023 od 15:00 hodin v prostorách Císařských lázní – Zanderův sál, Mariánskolázeňská 306/2 Karlovy Vary - 2. část. Zlatý kříž ČČK 3. třídy se uděluje za 80 odběrů. Zlatý kříž ČČK 2. třídy se uděluje za 120 odběrů. Jedná se o dárce krve a krevní plazmy, kteří po řadu let míří do transfuzního oddělení Sokolov.
13.10.2023 13.10.2023 Novinky v předlékařské první pomoci pro pedagogické pracovníky OS ČČK Karlovy Vary, Kollárova 551/17, Karlovy Vary OS ČČK Karlovy Vary více
Akreditovaný vzdělávací program MŠMT:35032/2022-2-131 Rozsah: 6 vyučovacích jednotek Cena: 630,- Kč / osoba Cíl: Praktický seminář dává základní, ale současné a aktuální informace k poskytování v předlékařské první pomoci, základní přehled o postupech vedoucích k záchraně zdraví či života. Cílem semináře je si tyto znalosti utvrdit a osvěžit, doplnit mezery a teoreticky se připravit na náhlé stavy v terénu. Lektor účastníkům přiblíží problematiku na modelových příkladech ze své bohaté praxe. Součástí přednášky bude zvládnutí jednotlivých život zachraňujících postupů Obsah: 1. Základní postupy a zásady předlékařské první pomoci. 2. Zástava krvácení, ošetření drobných krvácejících poranění. 3. Bezvědomí a zástava životních funkcí. 4. Šokové stavy, pneumotorax. 5. Poranění pohybového aparátu. 6. Tepelná poškození organismu. 7. Další závažná poranění, postupy při více poraněných a mimořádných situacích, psychologická první pomoc. 8. Závěrečná souhrnná praxe – řešení modelových situací. Ideální poměr teoretické a praktické výuky, seminář je koncipován tak, aby nejméně polovinu časové dotace tvořila praxe a ukázky figurantů.
13.10.2023 15.10.2023 Zdravotník zotavovacích akcí České Budějovice OS ČČK České Budějovice
14.10.2023 15.10.2023 Kurz základy první pomoci (zdarma) Olomouc, Sokolská 32 OS ČČK Olomouc více
KURZ JIŽ ZAPLNĚN *** Kurz má rozsah 12 vyuč.h., po oba dny probíhá v době 9:00 - 14:00. Zahrnuje teorii, ale i praktický nácvik. Kurz má mezinárodní platnost, akreditace EFAC, absolvent obdrží dvojjazyčný průkaz. Vhodné všechny, kteří chtějí umět poskytnout první pomoc - pracovníky, studenty, au pair, turistické průvodce, učitele apod. k dostání je i učebnice. Kurz je zdarma.
Přihlásit se můžete formulářem Zpráva pro OS ČČK Olomouc, emailem olomouc@cervenykriz.eu nebo telefonicky 585 222 965.
14.10.2023 15.10.2023 Základy první pomoci říjen 2023 Hellichova 11b, Praha 1 OS ČČK Praha 1 více
Dvoudenní kurz první pomoci s evropským certifikátem.
16.10.2023 16.10.2023 Zdravotník zotavovacích akcí - doškolení Křenová 66 OS ČČK Brno více
13-19 hod., cena 1500,- Přihláška: http://www.cck-brno.cz/clanek-1-491-prihlaska-na-kurz-skoleni-skoleni-a-kurzy.html
16.10.2023 16.10.2023 Oceňování bezpříspěvkových dárců krve MÚ Kdyně OS ČČK Domažlice více
Předávání plaket a zlatých křížů dárcům krve.
17.10.2023 22.10.2023 Školení ZZA OS ČČK Teplice, Jiřího Wolkera 1248/2, Teplice, 41501 OS ČČK Teplice
18.10.2023 18.10.2023 Oceňování bezpříspěvkových dárců krve Lovosice, Městský úřad, obřadní síň OS ČČK Litoměřice
18.10.2023 18.10.2023 Oceňování bezpříspěvkových dárců krve MÚ Bělá nad Radbuzou OS ČČK Domažlice více
Předávání plaket a zlatých křížů dárcům krve.
19.10.2023 19.10.2023 Oceňování bezpříspěvkových dárců krve MÚ Domažlice OS ČČK Domažlice více
Předávání plaket a zlatých křížů dárcům krve.
20.10.2023 22.10.2023 Zážitkový kurz první pomoci Hutě u Pacova OS ČČK Praha 1 více
Víkendový zážitkový kurz první pomoci.
21.10.2023 21.10.2023 Oceňování bezpříspěvkových dárců krve Mělník OS ČČK Mělník
22.10.2023 22.10.2023 Základy první pomoci u dětí Hellichova 11b, Praha 1 OS ČČK Praha 1 více
Jednodenní kurz se zaměřením na první pomoc dětem
23.10.2023 23.10.2023 Oceňování bezpříspěvkových dárců krve MÚ Horšovský Týn OS ČČK Domažlice více
Předávání plaket a zlatých křížů dárcům krve.
24.10.2023 24.10.2023 4 hodiny pro život Koubkova 1, Praha 2 (blízko I.P.Pavlova) OS ČČK Praha 1 více
Kurz první pomoci v rozsahu čtyř hodin. V kurzu se naučíte poskytnout první pomoc při život ohrožujících stavech - bezvědomí, zástavě dechu a oběhu a účinnou resuscitaci. Výuka teorie je omezena na nejnutnější minimum, větší důraz je kladen na praktickou část. Kurz je vhodný pro laiky jako základní seznámení s první pomocí, lze jej také vykázat jako povinné proškolení v rámci zákoníku práce. Kurz se koná: v úterý 24. října 2023 od 9:00 do 13:00 hod v našich prostorách Koubkova 1, Praha 2
25.10.2023 25.10.2023 Oceňování bezpříspěvkových dárců krve Roudnice nad Labem, Městský úřad, obřadní síň OS ČČK Litoměřice
25.10.2023 25.10.2023 Oceňování bezpříspěvkových dárců krve Lidový dům ve Staňkově OS ČČK Domažlice více
Předávání plaket a zlatých křížů dárcům krve.
26.10.2023 26.10.2023 Slavnostní předání Zlatých medailí J.Janského dárcům krve Olomoucko (II. část) Olomouc - Radnice OS ČČK Olomouc více
Dárci obdrží pozvánku.
26.10.2023 29.12.2023 Zdravotník zotavovacích akcí Křenová 66 OS ČČK Brno více
Akreditace MŠMT. Absolvent obdrží certifikát. V ceně je 4x oběd. cena 4500,- Přihláška: http://www.cck-brno.cz/clanek-1-491-prihlaska-na-kurz-skoleni-skoleni-a-kurzy.html
28.10.2023 12.11.2023 Kurz první pomoci - Zdravotník zotavovacích akcí a škol v přírodě Liberec OS ČČK Liberec více
Kurz určený zejména pro zdravotníky na táborech, školách v přírodě a dalších akcích pro děti a mládež. Jedná se o nejobsáhlejší kurz pro dospělou veřejnost, který ČČK nabízí. Je zaměřen na dobré zvládnutí první pomoci – život ohrožujících stavů, tak i zvládnutí běžných úrazů, dále na hygienické předpisy pro pořádání zotavovacích akcí a péči o nemocné. Součástí kurzu je též praktický výcvik záchrany na vodě, který se uskuteční v bazénu.
28.10.2023 29.10.2023 Základy první pomoci, víkendový kurz Koubkova 1, Praha 2 OS ČČK Praha 1 více
Na kurzu v délce 12 hodin vás připravíme na nejčastější život ohrožující stavy od domácností přes hory po dopravní nehody. Naučíte se také, jak postupovat při běžných úrazech, jako jsou popáleniny, zlomeniny, rány. Po absolvování testu a praktické zkoušky si tak od nás odnesete kromě certifikátu především důležité znalosti laické první pomoci. Zájemci musí být starší 16 let. Kurz kromě teorie obsahuje i velké množství praktického nácviku. víkend 28. - 29. října 2023 vždy od 9:00 do 15:00 hodin
30.10.2023 30.10.2023 4 hodiny pro život Koubkova 1, Praha 2 OS ČČK Praha 1 více
Kurz první pomoci v rozsahu čtyř hodin. V kurzu se naučíte poskytnout první pomoc při život ohrožujících stavech - bezvědomí, zástavě dechu a oběhu a účinnou resuscitaci. Výuka teorie je omezena na nejnutnější minimum, větší důraz je kladen na praktickou část. Kurz je vhodný pro laiky jako základní seznámení s první pomocí, lze jej také vykázat jako povinné proškolení v rámci zákoníku práce. Kurz se koná: v pondělí 30. října 2023 od 17:00 do 21:00 hod v našich prostorách Koubkova 1, Praha 2. (Parkování v místě konání kurzu není možné.)
03.11.2023 04.11.2023 Základy První pomoci zážitkem České Budějovice OS ČČK České Budějovice
06.11.2023 06.11.2023 Zachraňte život dítěte Koubkova 1, Praha 2 (blízko I.P.Pavlova) OS ČČK Praha 1 více
V kurzu se naučíte, jak reagovat v případě ohrožení zdraví dítěte a jak přivolat odbornou pomoc. Vyzkoušíte si poskytnout první pomoc při bezvědomí, zástavě dechu a oběhu a účinnou resuscitaci u dětí a dospělých. Kurz je zaměřen prakticky, klademe důraz na nácvik resuscitace na figurínách a praktické zvládnutí první pomoci. Kurz se koná: v pondělí 6. listopadu 2023 od 17:00 do 21:00.
07.11.2023 07.11.2023 Základy první pomoci Křenová 66 OS ČČK Brno více
9-19 hod., cena 1500,- Přihláška: http://www.cck-brno.cz/clanek-1-491-prihlaska-na-kurz-skoleni-skoleni-a-kurzy.html
08.11.2023 08.11.2023 Kurz první pomoci - První pomoc u dětí Liberec OS ČČK Liberec více
Základní kurz první pomoci nejen pro maminky (i ty budoucí), ale všeobecně pro rodiče i prarodiče a další zájemce. Kurz je zaměřen na poskytování první pomoci u dětí při úrazových stavech a vybraných akutních dětských nemocech. Naučíte se jak postupovat při dušení, bezvědomí, popálení nebo při vysokých teplotách, laryngitidě a mnoho dalšího. Součástí je též nácvik resuscitace na figuríně kojence a malého dítěte.
09.11.2023 09.11.2023 Slavnostní předání Stříbrných medailí J.Janského dárcům krve Olomoucko Olomouc - RCO OS ČČK Olomouc více
Dárci obdrží pozvánku.
11.11.2023 12.11.2023 Kurz základy první pomoci (zdarma) Olomouc, Sokolská 32 OS ČČK Olomouc více
KURZ JIŽ ZAPLNĚN *** Kurz má rozsah 12 vyuč.h., po oba dny probíhá v době 9:00 - 14:00. Zahrnuje teorii, ale i praktický nácvik. Kurz má mezinárodní platnost, akreditace EFAC, absolvent obdrží dvojjazyčný průkaz. Vhodné všechny, kteří chtějí umět poskytnout první pomoc - pracovníky, studenty, au pair, turistické průvodce, učitele apod. k dostání je i učebnice. Kurz je zdarma.
Přihlásit se můžete formulářem Zpráva pro OS ČČK Olomouc, emailem olomouc@cervenykriz.eu nebo telefonicky 585 222 965.
13.11.2023 13.11.2023 Oceňování bezpříspěvkových dárců krve Liberec OS ČČK Liberec
14.11.2023 14.11.2023 Slavnostní ocenění BDK Ostrava OS ČČK Ostrava více
Vyznamenáni budou dárci, kteří dovršili 40 a 80 čestných darů krve nebo její složky. Dárci obdrží pozvánku.
15.11.2023 15.11.2023 Slavnostní předání medailí J.Janského dárcům krve Přerovsko Přerov, Městský dům OS ČČK Olomouc více
Dárci obdrží pozvánku
17.11.2023 18.11.2023 Kurz první pomoci - Základy první pomoci Liberec OS ČČK Liberec více
Ve 12 hodinách vás teoreticky i prakticky seznámíme se základy první pomoci. Kromě reakce na život ohrožující stavy a chování u dopravní nehody jsou obsahem kurzu také běžné úrazy, dále pak neúrazové interní stavy, použití automatického externího defibrilátoru a mnoho dalšího. Tento kurz má evropský certifikát a je velmi vhodný pro řidiče a všechny osoby, které chtějí pracovat v zahraničí.
18.11.2023 18.11.2023 První pomoc u dětí Křenová 66 OS ČČK Brno více
9-15 hod., cena 1000,- Absolvent obdrží certifikát. Cena zahrnuje oběd. Přihláška: http://www.cck-brno.cz/clanek-1-491-prihlaska-na-kurz-skoleni-skoleni-a-kurzy.html
22.11.2023 22.11.2023 Oceňování bezpříspěvkových dárců krve Česká Lípa OS ČČK Liberec
23.11.2023 26.11.2023 Zdravotník zotavovacích akcí Křenová 66 OS ČČK Brno více
Akreditace MŠMT. Absolvent obdrží certifikát. V ceně je 4x oběd. cena 4500,- Přihláška: http://www.cck-brno.cz/clanek-1-491-prihlaska-na-kurz-skoleni-skoleni-a-kurzy.html
25.11.2023 25.11.2023 První pomoc zážitkem Učebna ČČK, K Hájům 12, Praha 13 OS ČČK Praha 1 více
Jednodenní zážitkový kurz první pomoci
26.11.2023 26.11.2023 Základy moderního ošetřovatelství K Hájům 12, Praha 13 OS ČČK Praha 1 více
Během jednoho dne se naučíte, jak pečovat o člověka, který je upoután na lůžko, ať už se jedná o seniora, nebo nemocného. Začátek v 9 hodin, konec v 16 hodin, zařazena je přestávka na oběd.
28.11.2023 28.11.2023 Slavnostní ocenění BDK Nový Jičín OS ČČK Ostrava více
Vyznamenáni budou dárci, kteří dovršili 40 a 80 čestných darů krve nebo její složky. Dárci obdrží pozvánku.
29.11.2023 29.11.2023 Předávání ocenění BDK Semily radnice OS ČČK Semily více
Začátek akce od 16:00
29.11.2023 29.11.2023 Slavnostní předání medailí J.Janského dárcům krve Prostějovsko Prostějov, Radnice OS ČČK Olomouc více
Dárci obdrží pozvánku
01.12.2023 02.12.2023 Kurz základy první pomoci (zdarma) Olomouc, Sokolská 32 OS ČČK Olomouc více
Kurz má rozsah 12 vyuč.h., první den 15:00 - 20:00, druhý den 9:00 - 14:00. Zahrnuje teorii, ale i praktický nácvik. Kurz má mezinárodní platnost, akreditace EFAC, absolvent obdrží dvojjazyčný průkaz. Vhodné pro všechny, kteří chtějí umět poskytnout první pomoc - pracovníky, studenty, au pair, turistické průvodce, učitele apod. k dostání je i učebnice. Kurz je zdarma.
Přihlásit se můžete formulářem Zpráva pro OS ČČK Olomouc, emailem olomouc@cervenykriz.eu nebo telefonicky 585 222 965.
02.12.2023 02.12.2023 Kurz ošetřovatelství pro laickou veřejnost a pomocný personál Křenová 66 OS ČČK Brno více
9-17 hod., cena 1500,- Absolvent obdrží osvědčení. V ceně je zahrnut oběd. Přihláška: http://www.cck-brno.cz/clanek-1-491-prihlaska-na-kurz-skoleni-skoleni-a-kurzy.html
07.12.2023 07.12.2023 Kurz první pomoci - 4 hodiny pro život Liberec OS ČČK Liberec více
Kurz první pomoci, který je zaměřen na ošetření zranění a stavů, které bezprostředně ohrožují lidský život. Dozvíte se to nejdůležitější z první pomoci. Jak postupovat při masivním krvácení, bezvědomí, bezdeší, dušení cizím tělesem nebo jak se zachovat a postupovat při dopravní nehodě. V neposlední řadě vám řekneme základ k vybraným interním stavům a naučíme jak používat automatický externí defibrilátor. Zkrátka vše, co by pro záchranu života měl vědět a umět úplně každý.
09.12.2023 10.12.2023 Kurz základy první pomoci (zdarma) Olomouc, Sokolská 32 OS ČČK Olomouc více
Kurz má rozsah 12 vyuč.h., po oba dny probíhá v době 9:00 - 14:00. Zahrnuje teorii, ale i praktický nácvik. Kurz má mezinárodní platnost, akreditace EFAC, absolvent obdrží dvojjazyčný průkaz. Vhodné pro všechny, kteří chtějí umět poskytnout první pomoc - pracovníky, studenty, au pair, turistické průvodce, učitele apod. k dostání je i učebnice. Kurz je zdarma.
Přihlásit se můžete formulářem Zpráva pro OS ČČK Olomouc, emailem olomouc@cervenykriz.eu nebo telefonicky 585 222 965.
03.01.2024 03.01.2024 Školení první pomoci SAT, s.r.o, Mírová 284/26, Dubí SAT, s.r.o.
19.06.2024 20.06.2024 Republikové kolo SMZ 2024 Semily OS ČČK Semily