Červený kříž & vlády v Ženevě: společně o humanitárních otázkách

Ženeva - pohled do jednacího sálu

Dne 9.--12. prosince 2019 jednala v Ženevě 33. Mezinárodní konference ČK&ČP. Tento mezinárodní orgán zahrnuje složky Mezinárodního hnutí ČK&ČP spolu s delegacemi vlád zemí - smluvních stran Ženevských úmluv. Toto zasedání se symbolicky koná v roce 70. výročí přijetí dnes platných Ženevských úmluv, základního kodexu mezinárodního humanitárního práva. Z České republiky se jednání účastnily dvě delegace - delegace vlády ČR vedená náměstkem MZV Martinem Smolkem a delegace národní společnosti - Českého červeného kříže - vedená prezidentem ČČK Markem Juklem, která se již od 4.12. účastní jednání orgánů Mezinárodního červeného kříže (Valného shromáždění MF ČK&ČP a Rady delegátů ČK&ČP).

Hlavními tématy konference, která se koná pod heslem Jednej dnes, utváříš zítřek, jsou:

  • Mezinárodní humanitární právo, jako prostředek ochrany lidí v ozbrojených konfliktech. I přesto, že někdy dochází k jeho porušování či kladení otázek o schopnosti chránit oběti dnešních konfliktů, řídí MHP nadále chování bojujících stran v desítkách konfliktů dneška, chrání oběti a omezuje způsob vedení nepřátelství. Jedním z cílů konference je zlepšit národní impelementaci MHP.
  • Změny zranitelnosti. Současné změny v technologii, klimatu, pohybu obyvatel, demografii a urbanizaci formují svět, ve kterém žijeme. Nevyhnutelně ovlivňují miliony lidí na celém světě, přinášejí nové příležitosti, ale také vytvářejí nová zranitelná místa. K řešení těchto výzev jsou zapotřebí nové přístupy. Přítomnost Hnutí ČK&ČP na místní úrovni a současně všude na světě mu umožňuje lépe porozumět těmto zranitelnostem, předcházet jim a reagovat na ně.
  • Důvěra je základem humanitární akce. Přístup, podpora a úcta k poslání hnutí závisí na důvěře lidí, kterým slouží, odpovědných úřadů a široké veřejnosti. Důvěra v humanitární akce je na programu 33. mezinárodní konference z důvodu klesající důvěry v instituce a vlády. Konference vyzývá k větší integritě a odpovědnosti. Cílem konference je dát návod, jak mohou složky hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce spolupracovat se státy na udržení a posílení důvěry v zásadní humanitární akce.

Konference se v rámci těchto témat také zabývala činností Pátrací služby Červeného kříže, právem na soukromí a ochranou dat i proti snahám některých entit tato data získat. Další konkrétním tématem je poskytování psychosociální potřeby a ochrany duševního zdraví obětí válek a přírodních katastrof i těch, kteří jim pomáhají. Je čas jednat také v oblasti předcházení a zvládání epidemií infekčních nemocí. Humanitární problémy také bude vyvolávat probíhající změna klimatu, na které je třeba se připravit.

Obě delegace z ČR rovněž předložily čestné závazky, kterými chtějí přispět k naplňování závěrů konference v dalším období (závazky zveřejníme zde).

Zastoupení na konferenci reprezentovalo prakticky celé mezinárodní společenství (včetně všech velmocí a stálých členů RB OSN) i Mezinárodní Červený kříž - zúčastnily se jí celkem vládní delegace 168 států a delegace 187 národních společností Hnutí ČK&ČP, delegace MVČK a MF ČK&ČP. Jak řekl prezident MVČK Peter Maurer: Mezinárodní konference je jedinečným místem pro Červený kříž a Červený půlměsíc, aby s vládami diskutovaly o závažných humanitárních výzvách. Skutečnost, že se aktivně zapojilo 168 států, ukazuje, že vlády mají strategický zájem reagovat na humanitární krize a spolupracovat při tom s Hnutím ČK&ČP.

Konference konsenzem přijala celkem 8 rezolucí, prakticky demonstrujících společný zájem států a Červeného kříže na řešení humanitárních otázek světa.

Podrobněji o jednání XXXIII. Mezinárodní konference ČK&ČP včetně přehledu přijatých rezolucí a závazků