Řekněte to všem: Zdravotník nesmí být cílem útoku!

Zdravotníci ani zdravotnická zařízení nesmí být cílem útoku, ani jim nesmí být v jejich činnosti bráněno. Jsou chráněni řadou ustanovení mezinárodního humanitárního práva.

Útok na zdravotníka nebo poškození sanitky či zdravotnického zařízení je útokem na zdravotní péči jako takovou - důsledkem je, že stovkám či tisícům nemocných a raněných se nedostane zdravotní péče a mnohdy tak zemřou na nemoci či zranění, která by jinak byla léčitelná...

Přes zákaz útočit na zdravotníky k takovým činům stále dochází. Projekt Mezinárodního Červeného kříže Zdravotní péče v nebezpečí - Health Care in Danger upozorňuje na to, že útoky na zdravotníky nesmí být chápány jako "normální" součást války.

Naopak - tyto útoky jsou vždy hrubým porušením pravidel stanovených pro to, jak má být válka vedena! Jsou úchylným činem, urážkou smyslu pro humanitu.

V novém videu na této stránce, představeném 11.9.2017, používáme jako metaforu fotbalové utkání, při němž jsou zdravotníci ošetřující hráče záměrně zastřeleni.

Prostředí fotbalového zápasu všichni známe a takový čin nám v něm připadne absurdní. Akceptovatelný však nesmí být nikde a nikdy!

Poselstvím, o jehož šíření všechny prosíme, je, že zdravotníci nesmí být předmětem útoku v době míru ani za války. Šiřte toto video, je čas konat.

#NotATarget