Koronavirus - předcházejme šíření nákazy

Koncem 1. dekády prosince 2021 začala epidemie covid-19  slábnout a počty hospitalizovaných dosud klesají. Vzestup počtu infikovaných novou variantou omikron již od druhé únorové dekády pomíjí a epidemická situace se výrazně zlepšuje.   Aby nedošlo k opětovnému vzestupu infekce, musíme dbát na  "klasická" protiepidemická opatření:

Uvědomujme si  nebezpečí covidu-19 a řiďme se opatřeními Ministerstva zdravotnictví a obecnými hygienickými doporučeními - dbejme všichni dále zásad osobní hygieny (mytí rukou!) a omezme možné kontakty s nákazou, roušky či respirátory nosme tam, kde je to povinné, ale i jindy, např. ve společnosti více lidí. Buďme hodně na čerstvém vzduchu a v místnostech často větrejmeNechme se naočkovat! Podstupujme předepsaná testování. Chovejme se rozumně.

Pamatujme na zásadu 3 R + V: Ruce - Respirátory - Rozestupy - Větrání/Pobyt venku

Respirátory používejte správně - zakrytá musí být ústa i nos, musí co nejvíce přiléhat k obličeji (těsnit). Správně s nimi zacházejte - aby se před použitím neznečistily, nenosme je po kapsách, na předloktí či jinak volně - můžete z nich pak vdechnout různé mikroby, textilní mezi použitími vyperte. S použitými respirátory a rouškami zacházejte jako s potenciálně infekčním materiálem! Respirátory používejme bez výdechového ventilu!

Varianta omikron vykazuje nižší procento hospitalizovaných i smrtnost oproti variantě delta, která dominovala na podzim. Je však podstatně nakažlivější. Chceme-li předejít zahlcení nemocnic a výpadkům zaměstnanců, musíme  předcházet jejímu šíření!

Nevěřte dezinformacím zpochybňujícím očkování. Nechejte se co nejdříve naočkovat a pomozte tak ochránit ty, kteří se očkovat nemohou. Očkování snižuje roziko onemocnění i u varianty omikron!  Mezinárodní federace ČK&ČP jednoznačně podpořila co nejširší vakcinaci proti COVID-19. Je to zásadní opatření ke zvládnutí této pandemie. ČČK se do očkování sám aktivně zapojil již počátkem roku a výzývá, aby se každý zaregistroval do systému rezervací k očkování. Očkováním chránite sebe i druhé.

Nadále se věnujeme očkování, ať již vlastními týmy, nebo pomocí v očkovacích centrech. Naše Oblastní spolky ČČK se také podílejí na testování. Kontakty na naše oblastní spolky najdete na našem webu.


» Dobrovolníci & kurzy ošetřovatelství:

Od ledna 2022 již potřeba výpomocí ve zdravotnických zařízeních poklesla, které jsme opět organizovali od listopadu 2021. Je ale možné, že nás v budoucnu může čekat opět vzestup epidemie a potřeba pomoci zdravotnickým či sociálním zařízením. Zájemci o tuto formu budoucí pomoci se mohou registrovat jako tzv. dobrovolnické zálohy

  • pro pomoc ve zdravotnických zařízeních nebo zařízeních sociální péče - mohou být potřební dobrovolníci
    • s kurzem ošetřovatelství i bez tohoto kurzu
    • dobrovolníky - zdravotníky
  • i jako dobrovolníci na nezdravotnické činnosti

  • Více informací & registrace "dobrovolníků v záloze": www.zvladnemeto.cervenykriz.eu

Na případné zhoršení epidemické situace jsme připraveni i díky Vám reagovat - dozvíte se to zde, registrovaní dobrovolníci dostanou zprávu přímo.

Pro činnost vakcinačních týmů hledáme lékaře a zdravotní sestry - mohou psát na dispecink@cervenykriz.eu .

Všem ochotným se zapojit děkujeme!

Tisková zpráva ČČK z 26.11.2021

Každý z nás může svým chováním ovlivnit, jak se bude situace s Covid-19 dále vyvíjet. Neopakujme loňské chyby!

 


Na podzimní zhoršení pandemické situace jsme reagovali 2. vlnou školení dobrovolného pomocného zdravotnického personálu pro zdravotnická či sociální lůžková zařízení a výpomocí v nich: v listopadu a prosinci 2021 jsme vyškoli 200 dalších dobrovolníků a do více než 30 zařízení jsme vyslali dobrovolníky k obsazení 259 pozic. Od  konce 1. dekády prosince 2021 ale již vlna začala slábnout a počty hospitalizovaných se postupně snižovaly.

1. vlnu pomoci ve zdravotnických zařízeních jsme díky zlepšení epidemické situace ukončili v dubnu 2022.
Archivní podoba této stránky (do 30.04.2021)