Koronavirus - předcházejme šíření nákazy


» zvětšit/stáhnout «

Uvědomujme si stálé nebezpečí covid-19 a řiďme se platnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví, ale také obecnými hygienickými doporučeními - dbejme všichni dále zásad osobní hygieny (mytí rukou!) a omezme možné kontakty s nákazou, roušky nosme tam, kde je to povinné, ale i jindy, např. ve společnosti více lidí. Často větrejme. Chovejme se rozumně, riziko je tu stále s námi.

Pamatujme na zásadu 3 R + V: Ruce - Respirátory/Roušky - Rozestupy - Větrání

Tyto jednoduché zásady mohou ochránit Vás i Vaše okolí. Bez nich jsou naopak všechny ostatní protiepidemická opatření neúčinná!

V případě ochrany dýchacích cest používejte respirátory i roušky správně - zakrytá musí být nejen ústa, ale i nos, musí co nejvíce přiléhat k obličeji (těsnit). Dále s nimi správně zacházejte - jednorázově neužívejte opakovaně, textilní mezi použitími vždy vyperte. S použitými respirátory a rouškami zacházejte jako s potenciálně infekčním materiálem! Respirátory používejte výhradně bez výdechového ventilu!

Ochranné pomůcky uchovávejte tak, aby se před použitím neznečistily - nenoste je po kapsách, na předloktí či jinak volně - můžete z nich pak vdechnout různé choroboplodné zárodky. Totéž platí o šátcích či šálech.

Nevěřte dezinformacím zpochybňujícím protiepidemická opatření nebo očkování. Mezinárodní federace ČK&ČP jednoznačně podpořila co nejširší vakcinaci proti COVID-19. Je to zásadní opatření ke zvládnutí této pandemie. Je nutné lidem poskytnout důvěryhodné informace. ČČK se do očkování sám aktivně zapojil a výzývá, aby se každý zaregistroval do systému rezervací k očkování. Očkováním chránite sebe i druhé.

Tisková zpráva ČČK ze dne 11.1.2021: Očkování - ČČK pomáhá. Zaregistrujte se!
Prohlášení prezidenta Mezinárodní federace ČK&ČP k očkování
Tisková zpráva ČČK ze dne 07.10.2020: Protiepidemická opatření je nutné dodržovat!
Jak vyzrát na COVID-19? Praktické rady, jak předcházet onemocnění

» Krevní plazma uzdravených může pomoci nemocným

Prodělali jste covid-19? Vaše krev může obsahovat protilátky, které lze využít k léčbě nemocných. Zvažte dárcovství Vaší krevní plazmy!

» Krev je stále potřeba

Transfúzní stanice stále odebírají krev - i za nouzového stavu. Nemocnice ji stále potřebují. Pokračujte v dárcovství krve!

» Pomáhám pečovat

Od 25.09.2020 jsme zahájili nábor dobrovolníků, kteří mají zájem nechat se proškolit v základech péče o nemocného na lůžku. Tento personál budou moci v případě nepříznivého vývoje epidemie covid-19 využít nemocnice či zařízení sociální péče, aby mohl jejich profesionální zdravotnický personál pečovat o více pacientů a nedošlo tak k zahlcení zdravotnických zařízení. Pomůžete pečovat?

Informace & přihláška do kurzu: zvladnemeto.cervenykriz.eu

Tisková zpráva ČČK ze dne 25.09.2020

» ČČK podpoří armádu při pomoci ve zdravotnictví a sociálních službách

Od 16.11. do 11.12.2020 vyškolí ČČK 500 vojáků z povolání v základech péče o nemocného na lůžku. Na základě usnesení vlády budou v  tito vojáci vypomáhat profesionálnímu personálu ve zdravotnických a sociálních zařízeních. 

Tisková zpráva ČČK ze dne 12.11.2020

» ČČK aktivně vysílá personál na pomoc zdravotnickým zařízením

Od 08.03.2021 jsme spustili projekt M-72, v rámci kterého jsou vždy na 72 hodin vysílány týmy do zdravotnických zařízení, která jsou přetížena vlivem nárůstu hospitalizací covid-19 (více)


Dnem 18.05.2020 skončil I. nouzový stav vyhlášený kvůli epidemii Covid-19. Následující text tak odráží stav k tomuto datu.

Červený kříž je od samého počátku aktivní v těch zemích, kde je jeho činnosti třeba jako doplňku k úsilí státních orgánů zvládnout epidemii nemoci COVID-19 způsobené novým coronavirem SARS-CoV-2, která má v naprosté většině případů průběh lehký, avšak - zejména u oslabených jedinců - někdy může vyústit v závažný stav, např. virového zánětu plic, který může být i smrtelný.

Český červený kříž je zapojen na základě požadavků veřejné správy a existujících potřeb v místě působení oblastních spolků:

A 21.3.2020 zahájila projekce instruktážních videjí Modrý kód a ČČK osvětou proti koronaviru vzniklých ve spolupráci s FTV Prima.

Základní opatření k omezení šíření nemoci jsou stejná, jako u jiných tzv. respiračních onemocnění, u nichž je původce onemocnění uvolňován do okolí drobnými kapénkami hlenů či slin infekčního jedince, zejména při kašli či kýchání, ale i např. během mluvení. Tyto infekční částice může vdechnout další osoba (vnímavý jedinec), ale kapénky s "infekčním nábojem" velmi často ulpí na nejrůznějších předmětech, kde mohou být infekční i několik desítek hodin, a odtud se hlavně například prostřednictvím rukou mohou dostat do očí, nosu či úst vnímavého jedince, který se takto může nakazit.

Opatřeními jsou opatření stanovená orgány ochrany veřejného zdraví, tedy karanténa v případě osob, které se mohly dostat do kontaktu s nákazou, izolace osob nakažených od zdravých osob.

U všech osob v populaci pak zejména a především zvýšený důraz na zásady osobní hygieny - tedy hlavně pravidelné mytí rukou (postačuje běžné mýdlo a teplá voda, po dobu cca 30-40 sec.; tento virus ničí všechny běžné desinfekční prostředky), vyvarování se zbytečných kontaktů s dalšími osobami (větší množství lidí; pokud člověk nekašle, je za bezpečnou zónu pokládána vzdálenost větší, než 2 m), cest do míst výskytu infekce, a v případě kašle či kýchání jeho směřování do kapesníku či rukávu, resp. vzdálení se z okolí kašlajícího jedince.

Nos a ústa bychom si měli na veřejnosti krýt třeba i improvizovaně textilií nebo ochranou pomůckou. Vyvarujme se také doteků rukou obličeje.

Zdraví lidé by měli dále mít dostatečný příjem tekutin a vitamínů (ovoce, zelenina) a za dobrého počasí se věnovat individuálním vycházkám do přírody, neměli by naopak vyhledávat katastrofické zprávy a stresovat se.

Součástí je kampaň #zvladnemeto a pravidelně aktualizovaný portál zvladnemeto.cervenykriz.eu. Co na něm najdete?

  • stručné, odborně prověřené informace a rady, jak se chovat, rozdělené do sekcí: zdraví / psychohygiena / užitečné rady / hoaxy,
  • pro seniory - Zavoláme zpátky - pokud se cítí osamělí, mohou si popovídat s našimi dobrovolníky,
  • pro rodiče - Doučko - potřebujete-li pomoci s vyučováním svých dětí, naši dobrovolníci pomohou.

Dárcovství krve a koronavirus: Krev je potřeba i v době epidemie. Další podmínky pro dárce krve zde.

Český červený kříž doporučuje všem občanům respektovat pokyny a doporučení orgánů ochrany veřejného zdraví a rozhodnutí státních orgánů, jak jsou např. dostupná na stránkách ministerstva zdravotnictví.

Můžeme konstatovat, že jsou naprosto v souladu s obecnými epidemiologickými zásadami a doporučeními Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce.

Chránite tím zdraví své i zdraví svého okolí. Nákaza tohoto typu není jen individuální záležitostí konkrétního jedince, ale jejímu rozšíření ve společnosti lze předejít jen respektováním uvedených opatření a zásad.

Protiepidemická opatření jsou úspěšná a zachránila v ČR řadu životů. Je však potřeba, aby je všichni i nadále dodržovali (včetně roušek) a chránili tak nejen zdraví své, ale i druhých. Jen tak můžeme epidemii zvládnout s minimálními ztrátami.

Kontakt (dobrovolníci, nabídky spolupráce, ap.): ústředí ČČK Praha, oblastní pobočky ČČK.

Tisková zpráva ČČK ze dne 09.04.2020
Tisková zpráva ČČK ze dne 02.04.2020
Tisková zpráva ČČK ze dne 19.03.2020

  • Základní opatření proti nákaze - Moje rouška chrání tebe - Co v případě nemoci? - Karanténa

  • Časté a důkladné mytí rukou - Jak kašlat? - Odstup mezi lidmi - Nevycházet - Být v kontaktu