Koronavirus - předcházejme šíření nákazy

Aktuálně epidemie covid-19 výrazně zeslábla a dnem 05.05.2022 byl ukončen stav pandemické pohotovosti. Koronavirus tu ale stále s námi je, proto si stále uvědomujme  nebezpečí covidu-19 a řiďme se obecnými hygienickými zásadami - dbejme všichni dále zásad osobní hygieny (mytí rukou!) a omezme možné kontakty s nákazou, roušky či respirátory sice již nejsou povinné, ale mohou být užitečné např. ve společnosti více lidí. Buďme hodně na čerstvém vzduchu a v místnostech často větrejme. Nechme se naočkovat! Chovejme se rozumně.

Covid-19 má sezónní průběh. Na našem chování záleží, v jaké síle se podzimní vlna dostaví.

Na případné zhoršení epidemické situace jsme připraveni i díky Vám reagovat - dozvíte se to zde, registrovaní dobrovolníci dostanou zprávu přímo.


Na podzimní zhoršení pandemické situace jsme reagovali 2. vlnou školení dobrovolného pomocného zdravotnického personálu pro zdravotnická či sociální lůžková zařízení a výpomocí v nich: v listopadu a prosinci 2021 jsme vyškoli 200 dalších dobrovolníků a do více než 30 zařízení jsme vyslali dobrovolníky k obsazení 259 pozic. Od  konce 1. dekády prosince 2021 ale již vlna začala slábnout a počty hospitalizovaných se postupně snižovaly.

2. vlnu pomoci ve zdravotnických zařízeních jsme díky zlepšení epidemické situace ukončili v dubnu 2022.
Archivní podoba této stránky (do 05.05.2022)