Fond humanity ČČK: Nestranná pomoc »obě strany fronty«

V případě mezinárodních ozbrojených konfliktů je potřeba pomoci na obou stranách fronty. Ranění, nemocní i civilisté trpící válkou potřebují pomoc bez ohledu na to, zda přísluší ke "správné" či "špatné" bojující straně,  ke straně vítězné nebo poražené - to je jádrem mezinárodního humanitárního práva chránícího ty, kdo v dané válce nebojují nebo již nebojují. A Červený kříž, díky své neutralitě, má přístup na obě strany front...

Již na solferinském bojišti zajistil Henri Dunant ošetření i raněným z řad poražených Rakušanů - nejen raněným ze strany bojující za sebeurčení národů. 

Dunantovo tutti fratelli - všichni jsme bratři - platí i dnes.

Příspěvkem na sbírku Fondu Humanity ČČK pod variabilním symbolem 2402 přispíváte na pomoc poskytovanou Červeným křížem obětem ozbrojeného konfliktu na obou  jeho stranách. Umožňujete tak naplnit jednu ze zásad mezinárodního humanitárního práva - zásadu nestrannosti - která patří mezi Základní principy Červeného kříže.

  • Aktuálně zde shromažďujeme finanční prostředky na zdravotnickou pomoc Červeného kříže na obou stranách rusko-ukrajinského mezinárodního ozbrojeného konfliktu.

Děkujeme!

333999/2700, variabilní symbol 2402

Platba on-line (kartou, Paypal)

QR platba na Fond Humanity ČČK(zvětšit)