TELEGRAFICKY ZE SVĚTA ČERVENÉHO KŘÍŽE

»23.01.2022-Afghánistán: MVČK uspořádal v Kábulu spolu s afghánským ministerstvem zdravotnictví a Afghánským ČP kulatý stůl. Tématem byla otázka respektu a ochrany zdravotnického personálu a misí v Afghánistánu. 45 účastníků diskutovalo teoretické i praktické postupy k dodažení tohoto důležitého cíle.

»21.01.2022-Jemen: Podle MVČK si dnešní útok na detenční zařízení (věznici) v jemenském Sa'adahu vyžádal >100 mrtvých a zraněných. Jemenský ČP s podporou MVČK provádí evakuaci raněných a zesnulých. MVČK také poskytl zdrav. materiál dvěma nemocnicím přijímajícím rostoucí počet raněných. MVČK zdůraznil, že věznice jsou civilní objekty a zadržení i ostraha mají status civilistů. Útok na ně je tedy zakázán, stejně jako na  nemocnice, školy, obytné budovy, zařízení zásobování vodou a elektřinou pro obyvatelstvo, dopravní infrastrukturu. Neexistence důvěryhodného mírového procesu zvyšuje šance, že dojde k další podobné tragédii, uvedl F.Carboni, řed. MVČK pro Bl. a Stř. Východ. 

»18.01.2022-USA: Uplynulo 20 let od první návštěvy MVČK v detenčním zařízení USA na Guantanámu. Při této příležitosti MVČK důrazně vyzval vládu USA, aby urychlila propouštění a převozy těch, kteří byli orgány USA k tomu již schváleni - někteří před 10 lety. Za 20 let se uskutečnilo přes 100 návštěv zadržených osob [+++]

místnost pro videohovory MVČK zadržených s rodinami

»16.01.2022-Tonga: Včerejší podmořský výbuch sopky zasáhl souostroví Tonga vlnou cunami. Tonžský ČK do hodiny od erupce zahájil pomoc při evakuaci, poskytování nouzových potřeb, přístřeší, pitné vody a obnovování rodinných kontaktů - pátrací službu. Mezinárodní federace ČK&ČP je připravena Tonžský ČK podpořit, uvedal prezident MF ČK&ČP F. Rocca.

»06.01.2022-Filipíny: MF ČK&ČP varuje před zdravotní krizí na východě Filipín, kde tajfun Rai zničil nemocnice a postihl přes 7 mil. osob. Filipínský ČK rozšiřuje své aktivity v kritické zdravotní péči na ostrovech zasažených tafunem, aby předešel šíření covid-19 a smrtelným nemocem šířeným vodou (gastroenteritidy aj.) – zaznamenal již >400 případů těchto nemocí. Zničeno bylo 141 zdrav. zařízení. Filipínský ČK rozvinul zdravotnické stany na ostrově Siargao, posíluje zdrav. služby v nemocnicích podle požadavků vlády. Vyslal na místo zdrav. týmy, balíky hygienických potřeb a zařízení na úpravu vody na sotrovy Siargao, Cebu, Palawan a Bohol, uvedl R. Gordon, prezident FČK. MF ČK&ČP podpoří FČK částkou 480 mil. Kč, což umožní poskytnout okamžitou pomoc 400 tis. lidem.

»03.01.2022-Sýrie: Pro návrat k normálnímu životu je nezbytná obnova ekonomiky a služeb. MVČK a Syrský ČP podporují např. drobné podnikání. Díky tomu se mnozí přesídlení lidé či uprchlíci opět vracejí. Např. v Homsu tak mohla svůj obchod otevřít paní O.Amir, symbolicky na začátku nového roku.

»22.12.2021-N.York: Rada bezpečnosti OSN přijala rezoluci 2615 o sankcích proti Afghánistánu. Rezoluce  však obsahuje výjimku pro aktivity nestranných humanitárních organizací, jakými je Červený kříž. MVČK je v Afghánistánu permanentně přítomen po čtyři dekády a nepřerušil své aktivity ani po odchodu zahraničních vojsk v září t.r. Podle mezinárodního práva nesmí být jeho činnost chápána jako vměšování do konfliktů či nepokojů a činěny jí překážky.

»20.12.2021-Ženeva/Svět: Stálá komise ČK&ČP (stálý orgán volený mezinárodní konferencí) se usnesla na udělení medailí H.Dunanta. Jde o nejvyšší vyznamenání ČK, zřízené v r. 1965 za zcela mimořádné zásluhy spojené s osobním nasazením až po ohrožení života. Medaile měly být původně předány na Radě delegátů ČK&ČP, její zasedání bylo odloženo až na r.2022. Oceněno bylo 7 osobností - od Ph.Gaillarda, ved. Delegace MVČK ve Rvandě, který přijal behem genocidy odvážné rozhodnutí setrvat na místě - na rozdíl od jiných mezinár. organizací, přes Ch. Lightbourne, dobrovolnice Bahamského ČK, která se při poskytování pomoci, vč. hurikánů, opakovaně dostala do ohrožení života,  M.Salazara Alvareze, který po šest dekád pomáhal ve Stř. Americe ve válkách či přírodních katastrofách, až po I.Usičenka, který řídil záchranné operace po černobylské havárii [+++]

»17.12.2021-V.Ukrajina: Humanitární potřeby lidí na Ukrajině nemohou být přehlíženy ani zapomenuty. Každý den konflikt na východě Ukrajině těžce zasahuje do života rodin. Statisíce lidí žijí blízko linie dotyku a trpí přerušovaným přístupem k vodě, potravinám a elektřině. Stovky lidí jsou dosud pohřešovány a je po nich pátráno. Tisíce lidí – civilisté i bojovníci – umírají či utrpí zranění.  Problémem jsou běžné každodenní činnosti, protože poškození vodovodní, plynové a elektrické infrastruktury – včetně výbušnými zbraněmi – má dominový efekt daleko za oblastí bezprostředních bojů. Další riziko představují miny a nevybuchlá munice. Rodiny ztratily své blízké nebo je viděly těžce zraněné, včetně dětí, když pracovaly na poli, sbíraly dříví nebo si hrály na dvoře. Rozpočet MVČK pro tento regiont počítá pro příští rok s 1,75 mld. Kč.

»16.12.2021-DR Kongo: MFČK&ČP hlásí, že v DR Kongo se podařilo zlikvidovat 13. vzplanutí epidemie Eboly. Jak uvedl prezident Federace, F.Rocca, je to díky práci personálu ČK s komunitami a dobrovolníky v komunitách. To je poučení i pro boj s coviddem.

 

»13.12.2021-Polsko/Ženeva: Před 40 lety byl v Polské lidové republice vyhlášen výjimečný stav a stanné právo. Velký počet lidí byl internován, země byla hermeticky uzavřena a byl přerušen poštovní a telekomunikační styk s cizinou. MVČK okamžitě požádal polskou vládu o vstup a rozvinutí hum. aktivit a vyslal do PLR delegáty - jejich počet dosáhl 27 plus 5 delegátů MF ČK&ČP. Smlouva mezi MVČK a PLR byla podepsána 23.12.1981. MVČK zejm. návštěvoval internované a zajistil komunikaci mezi rozdělenými rodinami vně Polska. Např. v r. 1982 bylo  navštíveno 4.851 internovaných na 24 detenčních místech, vč. 3 návštěv L.Walesy. Návštěvy probíhaly dle standardů MVČK, beze svědků, za přítomnosti 4 delegátů, lékaře a tlumočníka MVČK. V 499 případech požádal MVČK o propuštění osob ze zdravotních důvodů, čemuž polské orgány vyhověly v 296 případech. V 800 případech se vězňům dostalo potřebné zdravotní péče. Pátrací služba řešila požadavky k 572 osobám. Internovaní obdrželi 15.250 balíčků obs. mj. tolaetní potřeby. Mezi obyvateli PLR a zahraničím bylo předáno 7.170 zpráv.  Více než 700 nemocnic r.1982 obdrželo 1.710 zásilek zdrav. materiálu a léků v hodnotě 13 mil. CHF. Ve spolupráci s Polským ČK proběhla rozsáhlá humanit. pomoc obyvatelstvu včetně táborů pro děti. S orgány PLR jednal mj. osobně prezident MVČK A.Hay.

»06.12.2021-Rusko: Prezident MF ČK&ČP F.Rocca včera v Moskvě jednal s prezidentem Ruské federace V.Putinem. Předmětem byly humanitární priority, jako covid-19, rovný přístup k vakcínám, migrační krize na hranici mezi Běloruskem a Polskem, posílení podpory Ruského ČK a  zásadní role místních aktérů při pomoci při katastrofách. F.Rocca uvedl, že je zásadní zapojit světové vůdce do humanitárních diskusí, zvláště když pandemie zasahuje všechny země. Rusko je klíčovým hráčem v globální agendě: proto je setkání tak důležité. Diskuse byla produktivní. [+++]

»06.12.2021-Indonésie: Indonésie Po erupci sopky Semeru na východě Javy je prioritou záchrana přeživších, poskytování ošetření a pomoc těm, jejichž domy shořely. Více než 100 příslušníků Indonéského ČK ošetřují raněné a poskytují humanitární pomoc – stany a pitnou vodu. Podle S.Saida, gen. tajemníka Indonéského ČK, je vitální pokračovat v rychlém vyhledávání přeživších a poskytování pomoci lidem bez přístřeší. Vypravuje více záchranných vozidel, zdrav. týmů, cisteren pitnou vodou, potravin a dalších potřeb. Zjišťovány jsou potřeby, na které se zaměří následná pomoc.

»05.12.2021-Svět/Rusko: Dnes je Mezinárodní den dobrovolníků. Dobrovolnost je jedním ze Základních principů Hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce: ve 192 zemích světa máme v terénu 12,9 milionů dobrovolníků! Společně jsme nezastavitelní - v duchu principu Humanity se rozhodli bez ohledu na obtíže a rizika předcházet nebo alespoň mírnit lidské utrpení ve všech jeho formách. Dnešní den oslavil prezident MF ČK&ČP F.Rocca v Moskvě spolu s Ruským ČK. Děkujeme konkrétně 13.613 dobrovolníkům, kteří nám pomohli u nás pomáhat v minulých vlnách covid-19. 

05.12.2021: F.Rocca (první zleva) v Moskvě

 

V této rubrice přinášíme »telegrafické poznámky« z činnosti Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce.
Navštivte také rubriku Tiskové zprávy či Aktuality.


»29.11.2021-Ženeva: Při zahájení zvláštního zasedání světového shromáždění WHO věnovaném lepší koordinaci pandemické připravenosti vystoupil gen. tajemník MF ČK&ČP J.Chapagain. Uvedl, že pandemie covid-19 je podpořena nerovnostmi a další nerovnosti posiluje -  nerovný přístup ke zdravotní péči, k vakcinaci, datům, diagnostickým a léčebným prostředkům i k nápravě jejich následků, vč. ekonomického oživení. Jakýkoli nástroj pro řešení pandemie, ať již právní nebo jiný, musí potvrdit závazek rovnosti. Je často zanedbávána důležitost práce na úrovni komunit - nutno zvýšit investice do práce v komunitách a s komunitami. Ohrožení veřejného zdraví zde bylo, je a bude se dít nadále. I 2. rok trvání pandemie covid-19 je provázen nekoordinovaností a unáhlenými kroky. Klíčem k ochraně populace je rovnost v přístupu k vakcínám, datům a znalostem, řekl J.Chapagain. Federace je vzhledem k dlouhodobým zkušenostem se zdravotními krizemi a mandátu národních ČK a ČP připravena dále vládám pomáhat i v právní přípravě na řešení pandemií.

»22.11.2021-Ženeva: MF ČK&ČP vydala zprávu o socioekonomických dopadech pandemie covid-19. Pandemie měla dopady prakticky na všechny národy světa. Studie ukazuje rozsah sekundárních dopadů pandemie na jednotlivce i komunity – došlo k nárůstu nezaměstnanosti a chudoby, zhoršení dostupnosti potravin, nárůstu násilí, zhoršení přístupu ke vzdělání. Dopady má i na duševní zdraví.  Podle F.Roccy, prezidenta Federace, pandemie ty, kteří již byli zranitelní, ať v důsledku válek, změn klimatu či chudoby, dále zatlačila do rohu. Zranitelnými se stali i lidé, kteří byli dosud svou situaci schopni sami zvládat, a poprvé v životě potřebují humanitární podporu. Studie: [+++]

»15.11.2021-Bělorusko/Polsko: Na 1.000 km hranice mezi Běloruskem a Polskem, Litvou došlo k silnému zhoršení situace migrantů. MF ČK&ČP se znepokojením vyzvala k deeskalaci napětí a bezpodmínečnému přístupu humanitárních pracovníků. Zatímco Běloruskému ČK je poskytnut byť omezený přístup (dodání potravin, vody, přikrývek, hygieny ap.), je nutné aby byl pravidelný a také i na druhé straně hranice, uvedl von Weissenberg, vedoucí evropského odd. Federace pro katastrofy, klima a krize. Federace poskytla finanční podporu Běloruskému, Polskému a Litevskému ČK >20 mil.Kč. [+++] 

»11.11.2021-Z.Břeh/Gaza/Ženeva: MF ČK&ČP je silně znepokojena zhoršením humanitární situace v Palestině. Obyvatelé čelí mnohostranné krizi, včetně trvající eskalace násilí, sociálně-ekonomického úpadku i pandemii covid-19 a to vše v situaci protrahovaného ozbrojeného konfliktu a okupace. Kritická infrastruktura včetně zdrojů a rozvodů elektřiny a pitné vody je v mnoha oblastech upadající. Miliony lidí tak v důsledku stále trvající blokády nejsou schopny pokrýt nejzákladnější potřeby vlivem výpadků dodávek potravin, vody, paliva, léků – včetně zcela nezbytných. Podle OCHA potřebuje >2,4 mil. Palestinců humanitární pomoc. Prezident Federace F.Rocca po návštěvě Palestiny ocenil velmi přínosnou činnost palestinského ČP (PČP) v těchto kritických podmínkách. S palestinským ministrem zahraničí podepsal dohodu o statusu MF ČK&ČP. Federace podporuje kapacity zdrav. záchranné služby PČP, vč. dodávek sanitek, boj s covidem ap. 

»02.11.2021-Afghánistán: Do vodáren v Faizabadu a Badakhshanu dodal MVČK 12.700 l paliva k zajištění jejich provozu. Od července bylo celkem v Afghanistánu dodáno vodárnám a nemocnicím 222.600 litrů, což pomohlo 546.000 lidem.

»25.10.2021-EtiopieZvýšené boje v severní Etiopii mají ničivé dopady na komunity. Statisíce vysídlených lidí žijí v hrozných podmínkách. Dnes přijel do Addis Abeby prezident MVČK P.Maurer, aby se přímo v ohnisku této krize zabýval humanitárními otázkami.

konvoj MVČK s humanitární pomoci

»21.10.2021-Indie a Pákistán: Týmy Červeného kříže zachraňují v Indii a Nepálu přeživší devastujících povodní a sesuvů půdy. Poskytují také humanitární pomoc obětem těchto události, které smetly domy i celé vesnice.

»17.10.2021-Afghánistán: MVČK v zemi podporuje 46 zdravotnických zařízení Afghánského ČP. V září je navštívilo přes 68.000 pacientů, za celý rok 500 tisíc (z toho 155 žen).  Dále podporuje Mirwaisovu regionální nemocniceiv Kandaháru, získala tři generátory na výrobu elektřiny a léčiva, měsíčně ošetří 37.000 pacientů.


Doprava generátorů a léčiv do Mirwaisovy nemocnice

»09.10.2021-Demokratická rep. Kongo: Federace ČK&ČP hlásí nový případ eboly v této zemi. Zahajuje proto standardní práci s místními komunitami v oblasti prevence výskytu a šíření této nemoci.

»08.10.2021-J.Amerika: MF ČK&ČP ve spolupráci s Argentinským ČK zřídila novou logistickou základnu Federace určenou pro Argentinu, Bolívii, Brazílii, Čile, Paraguay a Uruguay. Bude de uskladněn materiál pro pokrytí okamžité pomoci až 10.000 postižených katastrofami a mimořádnými událostmi. Základna je umístěna v blízkosti mezinárodního letiště v Buenos Aires.

»07.10.2021-Somálsko: Nemocnice Madina v Mogadišu je jednou ze čtyř nemocnic, které v Somálsku podporuje MVČK. Další jsou nemocnice Keysaney, také v hlavním městě, regionální nemocnice v Baidoa a Kismayo General Hospital v jižní oblasti Juba. Letos v červnu ošetřily celkem 231 pacientů zraněných zbraněmi,  přes polovinu v Madině. Pokud se něco stane v Mogadišu, čtyři z pěti zraněných navštíví Madinu. Podle počtu pacientů můžete  odvodit bezpečnostní situaci, řekl chirurg Dr A. H. Maalim. MVČK nemocnicím poskytuje vybavení, zdrav. materiál, léky, školení personálu, hradí také  mzdy a další provozní náklady, údržbu a energie.

»06.10.2021-Somálsko: Ředitel operací MVČK D.Stillhart navštívil Somálsko, kde byl již před 30 lety. Opakovaně střídající se sucha a záplavy dopadají těžce na obyvatele a jejich živobytí. Podle D. Stillharta je neuvěřitelné, že válka zde trvá již tři dekády. Připomněl ztráty na životech personálu MVČK a spolupráci se Somálským ČP [+++]

»28.09.2021-Afghánistán/Ženeva: Afghánistán čelí alarmující humanitární situaci a zhoršující se hospodářské krizi, které se pravděpodobně ještě zhorší s blížící se zimní sezónou. Omezen je např. i přístup k bankovním službám. Mnoho Afghánců by mohlo v příštích měsících překročit mezinárodní hranice.  MF ČK&ČP připravuje  humanitární pomoc v rozsahu 550 mil. Kč zaměřenou i na teritorium Íránu, Pákistánu a Tádžikistánu, měla by pokrýt potřeby 160.000 uprchlíků na 12 měsíců. 

»27.09.2021-Rusko/Ženeva: MF ČK&ČP poskytla z pohotovostního fondu pomoci při katastrofách příspěvek 1.870 mil. Kč Ruskému ČK pro bezprostřední potřeby lidí zasažených útokem na permské univerzitě. Ruský ČK ihned poskytoval psychosociální a další pomoc obětem střelby.

»23.09.2021-Sýrie: Syrský ČP ve spolupráci s MVČK dopravil do utečeneckých táborů v oblasti Daraá konvoj s 6.265 potravinovými balíky po 25 kg a pytli s moukou. Dále šlo o 5.615 "rodinných" hygienických souprav.

»16.09.2021-Sýrie: MVČK spolu se Syrským ČP vybudoval vodárnu pro 5.000 lidí města Durbul (governorát Damašek - venkov). Vodárna je na solární pohon, takže není závislá na dodávkách elektřiny. Dále byly posíleny vodovodní rozvody. Na program MVČK zaměřený na bezpečnou pitnou vodu je ve světě odkázáno 35 milionů lidí.

»13.09.2021-Ženeva: Dnes prezident MVČK Maurer na ministerském setkání na vysoké úrovni o humanitární situaci v Afghánistánu (OSN, Ženeva) varoval před nebezpečím „podmíněného humanismu“ - spojeného s politickými, lidskými právy nebo jinými podmínkami - které narušuje zásady nestranné humanitární pomoci. Ta se musí řídit jen potřebami lidí, nikoli dalšími hledisky.

»08.09.2021-Svět: Právě před 80 lety začala blokáda Leningradu německými a finskými vojsky, která trvala skoro 900 dní. Během této doby hladem zemřela třetina civilistů. Šlo o jedno z nejdelších obležení v historii. V reakci na tuto zkušenost byly do Ženevských úmluv v r.1949 zařazena ustanovení přikazují umožnit do obležených míst dovoz potravin a léků. Dodatkové protokoly k ŽÚ z r.1977 pak, shodně s obyčejovým právem, výslovně zakazují užít vyhladovění obyvatelstva jako způsob boje.

 

Starší >> | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |