Výroční zpráva MVČK za rok 2021


Mezinárodní výbor Červeného kříže je permanentně přítomen ve více než 100 zemích světa

Mezinárodní výbor Červeného kříže je složkou Mezinárodního hnutí ČK&ČP se specifickým postavením - má vedoucí roli v případě mezinárodních operací ČK&ČP zaměřených na ochranu obětí válek a vnitrostátních nepokojů.

Řadu úkolů v této oblasti také vykonává sám - zejména jde o návštěvy osob zbavených svobody za válek či nepokojů, monitoring dodržování humanitárního práva, činnost neutrálního zprostředkovatele v humanitárních otázkách a podobně.

MVČK v Ženevě představil svou výroční zprávu za rok 2021. Co lze stručně o roku 2021 a Mezinárodním výboru Červeného kříže říci?

Výdaje MVČK se prakticky nezměnily (+2%) - 1,97 mld. CHF tj. 49 mld. Kč, což se v rámci celého Mezinárodního hnutí ČK&ČP (kolem 1 bilionu Kč) nezdá mnoho (jde cca o 1/3 obratu Amerického červeného kříže),  avšak na činnost MVČK je navázána i další rozsáhlá pomoc, kterou v oblastech zasažených boji, pod jeho nezastupitelnou vedoucí rolí, poskytují právě jednotlivé národní společnosti.

Aktivity MVČK v r. 2021 finančně podpořil Český červený kříž částkou 1,449 mil. Kč. 

Počet Delegací a Misí MVČK činil 116 (2020: +11) s působností pro více než 100 zemí, což vypovídá o tom, že polovina zemí světa je zasažena válkami či nepokoji.

Početní stav personálu v poli  (19.606) i celkový počet personálu MVČK (20.867) o něco narostl (+10%).

Hlavní fakta o činnosti MVČK v roce 2021

Počet navštívených vězněných osob činil 731.112, a to v 889 detenčních místech. Právo MVČK navštěvovat osoby zbavené svobody při ozbrojených konfliktech a vnitřních násilnostech je unikátní a má pro tyto osoby a jejich rodiny zásadní význam.

Mezi rozdělenými rodinami bylo r.2021 předáno 1.972.045 zpráv (+9 %). Vypátráno bylo 11.199 (+13%) pohřešovaných, otevřených je dále 174 tisíc případů (+14%). MVČK, jako neutrální prostředník, zajistil repatriaci 1.402 osob přes frontové linie, v 4.884 případech (+67%) pak jeho forensní služba identifikovala a repatriovala ostatky.

Deset nejrozsáhlejších operací se odehrávalo prakticky ve stejných zemích, jako v r.2020 (a 2019): v Sýrii (rozsahem největší, jako již několik let), pořadí ostatních zemí se mírně pozměnilo a šlo o Jemen, J.Súdán, Irák, DR Kongo, Afghánistán, Nigérii, Somálsko, Ukrajinu a Ethiopii (která v první desítce vystřídala Libanon).

Výrazně vrostl počet příjemců jeho zdravotnických služeb na více než 55 milionů (+ 65%), po odečtení vakcinace se dostáváme k číslu 32 milionů, MVČK provozuje či podporuje 679 nemocnic, 709 zdravotnických zařízení 1. linie a realizuje 318 rehabilitačních a protetických projektů (pro lidi zraněné ve válkách). Narostl mírně počet osob odkázaných na pitnou vodu - 37,1 milionů  (+2,2 mil.).

Celkově počet příjemců pomoci a služeb MVČK dosáhl 111,7 mil., což je o 19 mil. více, než v roce předchozím.

Stejně jako v r. 2020 směřovala největší část výdajů MVČK do Afriky (42%) a dále na Bl. a Stř. Východ (29%).


prezident MVČK P.Maurer v protetickém a rehabilitačním centru MVČK v Lashkar Gah (Afghánistán)