Výroční zpráva MVČK za rok 2020


Mezinárodní výbor Červeného kříže je permanentně přítomen ve více než 100 zemích světa

Mezinárodní výbor Červeného kříže je složkou Mezinárodního hnutí ČK&ČP se specifickým postavením - má tzv. vedoucí roli v případě řízení mezinárodních operací ČK&ČP zaměřených na ochranu obětí válek a vnitrostátních nepokojů.

Řadu úkolů v této oblasti také vykonává sám - zejména jde o návštěvy osob zbavených svobody za válek či nepokojů, monitoring dodržování humanitárního práva, činnost neutrálního zprostředkovatele v humanitárních otázkách a podobně.

MVČK v Ženevě představil svou výroční zprávu za rok 2020. Co lze stručně o roku 2020 a Mezinárodním výboru Červeného kříže říci?

Výdaje MVČK se nezměnily - 1,93 mld. CHF tj. 45 mld. Kč, což se v rámci celého Mezinárodního hnutí ČK&ČP (kolem 1 bilionu Kč) zdánlivě nevyniká (jde cca o 1/5 obratu Německého červeného kříže),  avšak na činnost MVČK je navázána i další rozsáhlá pomoc, kterou v oblastech zasažených boji, pod jeho nezastupitelnou vedoucí rolí, poskytují právě jednotlivé národní společnosti.

Aktivity MVČK v r. 2020 finančně podpořil Český červený kříž částkou 1,396 mil. Kč. 

Počet Delegací a Misí MVČK činil 105 (2019: +5) s působností pro více než 100 zemí, což vypovídá o tom, že polovina zemí světa je zasažena válkami či nepokoji.

Početní stav personálu v poli  (17.780) i celkový počet personálu MVČK (18.827) se - po nárůstu v roce 2018 - již prakticky nezměnil.

Etiopie - leden 2020: prezident MVČK Peter Maurer

Počet navštívených vězněných osob činil 860.094, a to ve 1.043 detenčních místech. Právo MVČK navštěvovat osoby zbavené svobody při ozbrojených konfliktech a vnitřních násilnostech je unikátní a má pro tyto osoby a jejich rodiny zásadní význam.

Pátrací agentura MVČK si loni připomněla 150 let své činnosti. Mezi rozdělenými rodinami bylo r.2020 předáno 1.815.255 zpráv (+3 %). Vypátráno bylo přes 9.900 pohřešovaných, otevřených je dále 152 tisíc případů. MVČK, jako neutrální prostředník, zajistil repatriaci 1.888 osob přes frontové linie, v 2.917 případech pak jeho forensní služba identifikovala a repatriovala ostatky.

Deset nejrozsáhlejších operací se odehrávalo prakticky ve stejných zemích, jako v r.2019 (a 2018): v Sýrii (rozsahem největší, jako již několik let), pořadí ostatních zemí se mírně pozměnilo a šlo o Jemen, J.Súdán, Irák, Nigérii, DR Kongo, Afghánistán, Somálsko, Ukrajinu, Somálsko a Libanon (který v první desítce vystřídal Myanmar).

Výrazně vrostl počet příjemců jeho zdravotnických služeb na 36,7 milionu (2019: +8, 2018: +20 mil.!), MVČK provozuje či podporuje 950 nemocnic (nárůst na dvojnásobek je dán patrně pandemií covid-19). Nezměnil se téměř počet osob odkázaných na pitnou vodu - 34,9 milionů, počet ostatních typů pomoci MVČK činil 20,4 milionů osob,  celkově počet příjemců pomoci a služeb MVČK dosáhl 92,0 mil., což je o 13 mil. více, než v roce předchozím (lze očekávat, že počet příjemců pomoci a služeb celého Mezinárodního hnutí ČK&ČP za rok 2020 bude vyčíslen na cca 850 mil. osob).

Stejně jako v r. 2019 směřovala největší část výdajů MVČK do Afriky (opět 41%) a dále na Bl. a Stř. Východ (30%).

Za povšimnutí stojí i činnost MVČK na poli garanta mezinárodního humanitárního práva (MHP) a jeho šíření. V roce 2020 se výcviku v MHP vedeného MVČK zúčastnilo kolem 60.800 příslušníků armád, policie a nestátních ozbrojených skupin ve 124 zemích. Na Zemi loni probíhalo  na 100 ozbrojených konfliktů, do nichž je zapojeno přes 60 států a více než 100 nestátních ozbrojených skupin. 

Hlavní fakta o činnosti MVČK v roce 2020