Výroční zpráva MVČK za rok 2019


Mezinárodní výbor Červeného kříže je permanentně přítomen ve více než 100 zemích světa

Mezinárodní výbor Červeného kříže je složkou Mezinárodního hnutí ČK&ČP se specifickým postavením - má tzv. vedoucí roli v případě řízení mezinárodních operací ČK&ČP zaměřených na ochranu obětí válek a vnitrostátních nepokojů.

Řadu úkolů v této oblasti také vykonává sám - zejména jde o návštěvy osob zbavených svobody za válek či nepokojů, monitoring dodržování humanitárního práva, činnost neutrálního zprostředkovatele v humanitárních otázkách a podobně.

Dne 18.06.2020 byla v Ženevě představena výroční zpráva MVČK za rok 2019. Co lze stručně o roku 2019 a Mezinárodním výboru Červeného kříže říci?

Výdaje MVČK se proti loňskému zvýšily o asi 3 % na 1,998 mld. CHF tj. 50 miliard Kč, což zdánlivě v obratu celého Mezinárodního hnutí ČK&ČP (kolem 900 mld. Kč) příliš nedominuje, avšak je na něj navázána i další rozsáhlá pomoc, kterou v oblastech zasažených boji, pod jeho nezastupitelnou koordinací, poskytují příslušné národní společnosti.

Řada číselných údajů oproti roku 2018 opět narostla, což je bohužel dáno počtem a rozsahem ozbrojených konfliktů a jiných situací násilí. Počet Delegací a Misí MVČK činil 100 s působností pro více než 100 zemí.

Opět se zvýšil i početní stav personálu v poli - na 17.838 (+1.206), celkový počet personálu MVČK činí 18.864.

Počet navštívených vězněných osob znovu stoupl - o 10 % - na 1.027.362, a to ve 1.274 detenčních místech. Právo MVČK navštěvovat osoby zbavené svobody při ozbrojených konfliktech a vnitřních násilnostech je unikátní a má pro tyto osoby a jejich rodiny zásadní význam.

Mezi rozdělenými rodinami bylo předáno 1.760.453 zpráv. Vypátráno bylo přes 10 tisíc pohřešovaných, otevřených je 139 tisíc případů.

Deset nejrozsáhlejších operací se odehrávalo prakticky ve stejných zemích, jako v r.2018: v Sýrii (rozsahem největší, jako již několik let), pořadí ostatních zemí se mírně pozměnilo a šlo o Jižní Súdán, Irák, Nigérii, Jemen, DR Kongo, Afghánistánu, Ukrajinu, Somálsko a Myanmar.

Výrazně vrostl počet příjemců jeho zdravotnických služeb na 28,1 milionů (+12 mil.!), MVČK provozuje či podporuje 388 nemocnic, z toho přes 1/3 se nachází v Asii a Tichomoří. Nezměnil se téměř počet osob odkázaných na pitnou vodu - 34,2 milionů, počet ostatních typů pomoci MVČK činil 16,6 milionů osob . Stejně jako v r. 2018 směřovala největší část výdajů MVČK do Afriky (opět 41%) a dále na Bl. a Stř. Východ (29%).

Aktivity MVČK v r. 2019 finančně podpořil částkou 1,421 mil. Kč i Český červený kříž.

Hlavní fakta o činnosti MVČK v roce 2019