Oficiální prezentace Českého červeného kříže je již pouze na adrese www.cervenykriz.eu.