VYHLEDÁVÁNÍ

prohledat stránky a aktuality:

OBLASTNÍ SPOLEK

Chcete-li vyhledat Váš místně příslušný oblastní spolek ČČK, zadejte PSČ Vašeho bydliště:

TELEGRAFICKY ZE SVĚTA ČERVENÉHO KŘÍŽE

»24.05.2018-Gaza: Prezident MF ČK&ČP F.Rocca se na závěr své návštěvy Gazy setkal s 6 příslušníky Palestinského ČP zraněnými při plnění svého poslání během poskytování pomoci obětem násilnosti při hranici s Izraelem. F.Rocca ocenil nasazení Palestinského ČP, který poskytl pomoc >6.000 raněným během násilností. Znovu vyzval k dodržování humanitárního práva, podle nějž musí být zdravotničtí i jiný humanit. pracovníci respektováni. Pozastavil se také na humanitárními podmínkami v pásmu Gazy, zdravotnický systém označil za blízký zhroucení – bez souvislosti s aktuálními násilnostmi.  Dlouhodobá podpora Gaze chybí. F.Rocca navštívil stanice první pomoci Palest.ČP, jeho nemocnici a psychosociální centrum v v Khan Yunis. Podporu Federace ocenil prezident PČP Dr Younis. Zmínil, že je třeba širší mezinárodní podpora. Příslušníci PČP, označení ochranným znakem “are NotATarget”.


»22.05.2018-Ženeva/Gaza: Prezident MF ČK&ČP F.Rocca je dnes a zítra na pracovní návštěvě v Gaze. Setká se s příslušníky Palestinského ČP, kteří zasahují během násilností.


»17.05.2018-Dem.rep.Kongo: MFČK&ČP vyzývá k aktivaci systému bdělosti k zabránění dalšímu šíření hemoragické horečky Ebola v DR Kongo. Ohrožené jsou komunity v rovníkové oblasti DR Kongo. Od propuknutí epidemie 8.5.2018 v Bikoro již zemřelo 23 osob.  Další případy potvrzeny v Mbandaka (na SV země). 110 pracovníků ČK v Bikoro a Mbandaka desinfikují obydlí, kde se případy Eboly objevily, a poskytují potřební informace lidem, jsou rovněž připraveni realizovat bezpečné pohřby obětí.


»15.05.2018-Pásmo Gazy: MVČK je znepokojen ztrátami na životech během probíhajících násilností. Musí být přijata veškerá možná opatření k minimalizaci ohrožení civilního obyvatelstva. MVČK je dále znepokojen stavem zdravotnických zařízení v Gaze, která neumožňují poskytnout množství raněných odpovídající péči. Od 30.3. dodal MVČK zdravotnický materiál pro léčbu 6.000 těžce zraněných a komplexní péči o 600 chirurgických pacientů a v neděli dodal další pro péči o 500 chirurgických a 15.000 raněných. Jednotlivci i úřady musí zajistit sanitkám bezpečný, okamžitý a bezpodmínečný přístup, aby mohly ošetřovat, evakuovat raněné nebo sbírat mrtvé. MVČK vede v této věci důvěrný dialog s příslušnými orgány. Zdravotnický personál pracoval již před těmito násilnostmi ve velmi napjatých podmínkách, uvedl G. Defurne, ředitel kanceláře MVČK v Gaze.


»11.05.2018-Cox’s Bazar/Ženeva: “Okno možnosti” ochránit lidi v Cox’s Bazar  se rychle uzavírá. Předmonzunové deště již působí spoušť v táborech pro utečence ze státu Rakhin v Myanmaru. Silné monzunové deště nastoupí koncem května a obvykle trvají do září. S.McAndrew, ved. operací MF ČK&ČP v Cox’s Bazar , říká, že nyní již není možné poskytovat komukoli další přístřeší a je třeba se zaměřit na ochranu nejzranitelněšjích před povodněmi a sesuvy půdy – v táborech žije 785.000 lidí, z toho je 200.000 těmito živly ohroženo. Dále jsou ohroženi záškrtem a průjmy v důsledku očekávaného zhoršení hygienických podmínek. Červený kříž má plán, personál a je v táborech přítomen, celý projekt však není dostatečně pokryt finančně – z plánovaných 750 mil. Kč donoři naplnili jen 54%...


Tábory v Cox's Bazar - březen 2018

»08.05.2018-Ženeva: Na Světový den ČK&ČP oznámila MFČK&ČP založení nového fondu, který může změnit humanitární akce: zatímco z dosavadního Fondu pro neodkladnou pomoc při katastrofách Federace podporovala pomoc národních společností po té, co ke katastrofě došlo, budou z nového fondu poskytovány prostředky již předem - v závislosti na předpovědi počasí a historie dat se uvolní prostředky ještě dříve, než katastrofa udeří a ČK&ČP tak bude mít kryté i preventivní akce. Přispěje se tak lépe k mírnění a předcházení lidskému utrpení, uvedl P. Meige, ředitel Federace pro prevenci a pomoc při katastrofách a krizích. Ročně bude fond doplňován 625-750 mil.Kč.


»03.05.2018-Somálsko: MVČK oznámil, že včera ve 20h. byla v Mogadišu ozbrojenými muži zadržena zdravotní sestra MVČK. MVČK je v kontaktu s různými autoritami, aby dosáhl jejího bezpečného propuštění, uvedl D. O'Malley, zástupce vedoucího Delegace MVČK v Mogadišu.


»30.04.2018-J.Súdán/Ženeva: Letadlem MVČK do Juby přiletělo 10 humanitárních pracovníků, které ozbrojené síly zadržely minulý týden. Jejich vydání a návrat zprostředkoval MVČK, který působí tradičně jako neutrální prostředník. Jak uvedl ved. Delegace MVČK v J.Súdánu, F.Stamm, ČK připomněl bojujícím stranám, že humanitární pracovníci nesmějí být napadáni. K identitě strany, která pracovníky zadržela, ani dalším okolnostem se MVČK nevyjádřil. Je potěšující, že mohou být se svými rodinami, doplnil F.Stamm.


»25.04.2018-Keňa: Povodně způsobené monzunovými dešti postihly tisíce lidí – zničily domy, postižen byl dobytek, cesty jsou zničeny, stejně tak další infrastruktura... Pokud budou deště trvat, přinesou další riziko tisícům lidí v zemi, říká A.Gullet, gen. tajemník Kenžského ČK. Pracovníci Kenžského ČK pomáhají rodinám v nejzasaženějších oblastech – Tana River, Kisumu, Taita Taveta, Isiolo, Makueni, Turkana, Mandera, Garissa, Wajir, Kilifi, Kajiado, Homa Bay, Machakos, Narok, Kitui a Nairobi – provádějí vyhledávání a záchranu, evakuaci rodin, poskytují základní zdravotní pomoc, nouzové ubytování a distribuují nezbytné domácí potřeby vč. pitné vody do evakuačních center, kde již ubytovali přes 210.000 osob.


»23.04.2018-Ženeva/Sýrie: MF ČK&ČP vyzvala na dárcovské konferenci v Bruselu vlády zemí světa ke zvýšení podpory činnosti ČK&ČP v Sýrii, kde ozbrojené násilí vstoupilo do 8.roku trvání. Zejména Syrský ČP poskytuje ohromný rozsah humanitárních služeb v celé Sýrii. Např. při nedávných bojích v Afrínu či V.Ghútě rozvinul operaci, v níž pomohl 340.000 osob. Syrský ČP je hlavní humanitární organizací v Sýrii, jen loni poskytl záchranné a humanitární služby 5 milionům Syřanů. Je však třeba zvýšit finanční i materiální pomoc Syrskému ČP, uvedl gen. tajemník Federace E. As Sy. Podpora je třeba ve výši 1,2 mld Kč. Do pomoci Syrskému ČP je dlouhodobě zapojen i ČČK.


»21.04.2018-Jemen: MVČK se zármutkem oznámil, že dnes brzy ráno cca 15km od města Taiz zahynul H.Lahoud, vedoucí týmu vykonávajícího návštěvy vězňů. Motivy ani identita útočníků nejsou známy. Ostatní členové týmu MVČK nebyli zraněni.


»20.04.2018-Řecko/Turecko: MF ČK&ČP zaznamenává prudký nárůst počtu osob, které z Turecka pěšky putují na SV Řecka, přičemž překonávají velkou řeku Evros, což je značně nebezpečné. Od března jde již o 1.000 osob, momentálně přichází >100 lidí týdně, většinou ženy a děti. Podle R.Cano, ved. delegace MF ČK&ČP v Řecku, může v létě dojít k výraznému nárůstu počtu migrantů, protože stav řeku Evros klesne. Nejbližší registrační centrum ve Fylakio je již nyní přeplněno. Po moři připlulo do Řecka v letech 2015-16 přes půl milionu osob.


»17.04.2018-Niger: Rostoucí počet osob prchajících před válkou působí přetížení zdravotnických zařízení. Neodkladnou zdrav. péči v regionu Diffa vyžaduje 400.000 lidí vč. 160.000 dětí. Krom zdravotních problémů je také komplikací tenze mezi migranty a domácí populací. Podle Dr F.Nafo-Traoré, region. ředitelky MFČK&ČP pro Afriku, je také problémem najít rovnováhu mezi potřebami migrantů a domácích při poskytování humantární pomoci v této jedné z nejchudších zemí světa. Federace podpořila pomoc Nigerského ČK 50 mil.Kč.


»13.04.2018-Stř.africká rep.: MVČK ošetřuje raněné po propuknutí násilností v Banguiském okrese 8.4.2018. 34-lůžková traumatologická jednotka MVČK je zcela zaplněna. Stejně tak operativně zřízená jednotka intenzivní péče s dalšími 20 pacienty. Problémem je také zdržení, ke kterému dochází u sanitek, protože v ulicích jsou barikády.


»07.04.2018-Sýrie: Zdravotnický personál Syrského ČP ročně poskytne pomoc 1 milionu Syřanů. Např. 475 příslušníků SČP se 14 mobilními ošetřovnami, 30 sanitkami a v 11 mobilních týmech pomáhají nyní každý den lidem z V.Ghúty a Afrinu. Tři mobilní ošetřovny loni Syrskému ČP dodal ČČK.


Mobilní ošetřovna Syrského ČP

»05.04.2018-Uganda: Sílící proud uprchlíků z Dem. rep. Kongo (od ledna 70.000) přetěžuje konžská zdrav. zařízení a špatné hygienické podmínky vedou k vypuknutí cholery - ošetřováno je 2.000 nemocných, 40 již podlehlo. Váleční uprchlíci jsou z 80% ženy a děti, přicházejí vyčerpaní, hladoví. Cholera je pro tisíce uprchlíků vážnou hrozbou, říká Dr Nafo-Traoré, regionální ředitelka MFČK&ČP pro Afriku. Dostupnost nezávadné pitné vody a fungující kanalizace jsou nejnaléhavější potřebou v oblasti Kyangwali , kam utečenci směřují. Ugandský ČK zásobuje uprchlíky pitnou vodou, potravinami, šatstvem ap. a šíří zdrav. osvětu. Federace jej podpořila 50 mil. Kč.


»29.03.2018-Švýcarsko: Připomínáme si 100.výročí tzv. Bernské dohody, kterou pod záštitou MVČK a švýcarské vlády uzavřely po dlouhých a obtížných jednáních vlády Francie a Německa. Bylo tak dosaženo zlepšení zacházení s válečnými zajatci těchto dvou stran, které do té doby bylo - na rozdíl od zajatců držených ve V.Británi - zatíženo represáliemi a kontrarepresáliemi, a dohody o repatraici nemocných zajatců či převozu do neutrálních zemí. Tento humanitární úspěch mezi zbraněmi je poučením i pro dnešek [+++]


1914-1918: přijezd raněných franc.vojáků do Ženevy

»28.03.2018-Gaza: Neúprosné statistické údaje:4/5 rodin nemají stálý příjem - 7/10 obyvatel je závislých na humanitární pomoci. Obyvatelé Gazy jsou izolováni od zbytku světa, postrádají elektřinu, vodu, léky, práci. Nejvíce jim ale chybí naděje. Fotografie MVČK z života v jedné z nejdélé okupovaných oblastí světa: [+++]


»28.03.2018-Somálsko: Včera v noci podlehl zraněním pracovník MVČK - v Mogadišu při odjezdu od kanceláře MVČK pod jeho soukromým vozem explodovala nálož. A.Y.Ibrahim měl na starosti kontakt s bojujícími stranami ve věcech mezinárodního humanitárního práva. MVČK na týden pozastaví své aktivity v Somálsku. Důvody útoku zatím nejsou známy.


»27.03.2018-Sýrie: Druhý konvoj s pomocí dnes dorazil do Rakky. Syrský ČP dopravil konvoj s 18 kamiony zejm. zimního ošacení pro děti pro celkem 16.000 rodin. První konvoj dojel 4.3.2018.


»25.03.2018-Budapest: Náhlý nárůst teplot znamená tání sněhu a ledu a spolu s dešti tak působí záplavy v řadě zemí Evropy, vč. Albánie, Bulharska, Chorvatska, Srbska, Maďarska, Černé Hory a Rumunska. V Bělorusku je >50.000 postiženo záplavami, stovky domů jsou pod vodou. Stovky příslušníků ČK&ČP pomáhají s evakuací a distribucí potravin a pitné vody tisícům lidí měst a vesnic. Podle region. ředitele MF ČK&ČP pro Evropu, S.Missiriho, vzhledem k prognóze příštích dní a týdnů očekáváme zhoršení situace zejména na Balkáně.


»16.03.2018-Ženeva: Stanovisko prezidenta MVČK po pobytu v Sýrii & výzva: [+++]


»15.03.2018-Sýrie: Dalších 25 kamionů MVČK a Syrského ČP s pomocí těchto organizací a OSN dnes bylo doručeno do města Douma ve Vých.Ghútě. Obsahem pomoci je 5.220 potravinových balíků (každý pro 5-člennou rodinu na 1 měsíc) a stejný počet pytlů mouky. Konvoj osobně doprovodil prezident MVČK P.Maurer a mohl tak z první ruky získat informace od příjemců pomoci. Podle P.Maurera si 7 let války vyžádalo nesmírné lidské utrpení, jsou tři zásadní prostředky k jeho zmírnění: přístup pro humanitární pracovníky, ochrana civilistů a lidské zacházení se zadrženými.


15.3.2018: Prezident MVČK ve Východní Ghútě

»14.03.2018-Ženeva/Sýrie: Jaké jsou standardy pro evakuace civilistů v případě jejich odsunu z míst ohrožených boji? Mezinárodní výbor ČK připomněl platné standardy stranám bojujícím v Sýrii, především v oblasti V.Ghúta [+++]


»09.03.2018-Sýrie: 13 kamionů MVČK a Syrského ČP s pomocí bylo složeno v městě Douma ve Vých.Ghútě. Obsahem pomoci je 2.400 potravinových balíků (každý pro 5-člennou rodinu na 1 měsíc) a 3.248 pytlů pšeničné mouky. Tato část pomoci nemohla být dopravena 5.3.2018, neboť přes záruky bojujících stran v místě opět boje propukly. I tato expedice pomoci byla realizována přesto, že se střílelo v těsné blízkosti humanitárního konvoje. Jak uvedl R.Mardini, ředitel MVČK pro Blízký a Stř.Východ, je pro osud civilistů kritické, aby záruky byly dodržovány, neboť nelzte akceptovat, aby se hum. pracovníci ocitali v ohrožení života.


»05.03.2018-Sýrie: První konvoj s pomocí přijíždí do Vých.Ghúty. Po dlouhém úsilí se MVČK podařilo sjednat vjezd pomoci civilistům držených boji ve V.Ghútě, když dnes ráno konvoj 46 kamionů dosáhl města Douma. Obsahem pomoci je 5.500 potravinových balíků (každý vystačí 5 členné rodině na měsíc) pro 27.500 osob a dále nezbytná léčiva a zdravotnický materiál vč. šití a obvazů. Společný konvoj MVČK, SČP a OSN je prvním pozitivním krokem ke snížení utrpení civilistů ve V.Ghútě. Jeden, jakkolik velký konvoj, není dostatečný vzhl. k ubohým podmínkám, v nichž lidé žijí, nezbytný je opakovaný a souvislý přístup do oblasti, uvedl R.Mardini, ředitel MVK pro Stř.Východ. Poslední konvoj dopravil MVČK do V.Ghúty 7.12.2017. MVČK uvedl, že intenziv. boje min. týdnů přinesly nedostupnost zdrav. péče ve V.Ghútě a tím řadu úmrtí. Zasažena byla i nemocnice a zařízení Syrského ČP. Město Damašek také nebylo šetřeno. MVČK znovu jedná s bojujícími stranami o dodržování MHP.


5.3.2018: MVČK dosáhl Východní Ghúty

»01.03.2018-Kolumbie: Naplnění humanitárních aspektů Mírové smlouvy mezi vládou Kolumbie a Revolučních ozbrojených sil nemůže být dále zdržováno, uvedl Ch.Harnisch, ved. Delegace MVČK v Kolumbii. Je nejvyšší čas, aby se oběti dlouhodobých konfliktů dostaly do středu pozornosti, kterou si zasluhují. Pro MVČK je pátrání po zmizelých hlavní humanitární výzvou. V roce 2017 organizace pomohla 271 lidem objasnit, co se se stalo jejich příbuzným. Současně MVČK zorganizovala 14 humanitárních operací v zemi (podpora Pátrací služby, pomoc pro vysídlené, podpora pro oběti sexuálních útoků, školení s cílem varovat před nehodami způsobenými výbušninami apod.). MVČK operuje v této zemi již 50 let.


»01.03.2018-Sýrie: Do Afrinu se MVČK podařilo dopravit první konvoj s pomocí od 3.12.2017. Jde o 29 kamionů s 430 tunami pomoci (potraviny, hygienické potřeby, přikrývky, zimní oděvy) pro 50.000 lidí. Situace v této oblasti i jinde u syrsko-turecké hranice je velmi špatná. Fungují zde jen 4 nemocnice, řadě obyvatel se nedostává zdravotní péče.


»27.02.2018-Sýrie: Monitorovací mise R.Mardiniho, ředitele MVČK pro Stř.Východ – situace ve východní Ghútě: V této kritické situaci jakákoliv iniciativa, která by přinesla civilistům úlevu od neustálých bojů, je pozitivní. MVČK, společně s Syrským ČP, je připraven vstoupit do oblasti a doručit humanitární pomoc potřebným. Je důležité zdůraznit, že to, co lidé nejvíce potřebují, je přístup k lékům a zdravotní péči. Humanitární koridory potřebují být dobře naplánovány a odsouhlaseny všemi stranami. Lidem, kteří se rozhodnou odejít, musí být garantována bezpečnost, pomoc a přístřeší. Těm, kteří se rozhodnou zůstat, pak ochrana před útoky. Ihned by měl být povolen transport humanitárních zásob.


»21.02.2018-Sýrie: MVČK konstatuje, že ve V.Ghútě je nedostatek léčiv a zdravotnického materiálu, takže zde lidé umítrají v důsledku nedostatečné zdravotní péče. Bohužel se MVČK ani Syrskému ČP nepodařilo získat do oblasti přístup v důsledku bojů (naposledy se v prosinci podařilo evakuovat do Damašku 29 raněných), uvedla M.Gasserová, ved. delegace MVČK v Sýrii. V Damašku - na druhé straně této fronty - pak lidé v Damašku žijí v obavách o životy dětí, které mohou být zasaženy střelami z minometu.


»20.02.2018-Myanmar/Bangladéš: Podle MFČK&ČP uteklo před násilnostmi ze státu Rakhine v Myanmaru pěšky či na člunech >380 tisíc dětí, které nyní přežívají v nevyhovujících podmínkách v přeplněných utečenec. táborech v Cox’s Bazar a jsou zcela odkázány na humanit. pomoc. Svět nesmí dopustit, aby to byly děti bez budoucnosti, uvedl M. F. Salah Eddin, gen. tajemník Bangladéšského ČP. Za půl roku od 25.8.2017 muselo před násilnostmi prchnout do Bangladéše přes 688 tisíc lidí. Bangladéšský ČP za podpory MFČK&ČP poskytl 254.000 z nich životně důležitou humanitární pomoc vč. zdrav. péče, přístřeší, potravin, pitné vody a psychosociální podpory. Zatím ale stále chybí politické řešení krize...


»16.02.2018-Libye: Prezident MVČK P.Maurer ukončil návštěvu Libye, kde přímo v terénu zjišťoval stav této země a jednal jak s vládními představiteli všech tří částí Libye, tak s představiteli národní společnosti - Libyjským ČP [+++]


»14.02.2018-Libye: Země vstupuje o 8.roku občanské války. Stále trpí násilím, obrovským nuceným přesídlením a migrací. Země byla vržena do hospodářského chaosu, všeobecného bezpráví, ozbrojené skupiny snažící se od revoluce r.2011 získat moc donutily mnoho lidí opustit své domovy. 1,3 milionu lidí potřebuje humanitární pomoc a Libye je i nadále hlavním východiskem migrantů k cestě do Evropy přes Střzemní moře. Vystoupení prezidenta MVČK P.Maurera na mnichovské bezpečnostní konferenci bude v pátek 16.2.2018 od 11:30 živě na @PMaurerICRC


Tripoli: P.Maurer a A.Asswehly, prezident Nejvyšší státní rady

»12.02.2018-Libye: Prezident MVČK Dr Maurer dnes přijel na 3denní návštěvu Libye, aby zhodnotil tamní humanitární situaci. Bude jednat s nejvyššími představiteli v Tripoli, Tobrúku a Bengází o předmětech zájmu MVČK. Na svých zjištěních založí i vystoupení na Mnichovské bezpečnostní konferenci 16.2.2018.


»12.02.2018-KLDR/Ženeva: V KLDR výrazně roste počet případů chřipky typu A (H1N1), již zasáhla 178.000 osob a mezi 1.12.-23.1. již 4 lidé nemoci podlehli, uvedl G.Pang, vedoucí kanceláře MFČK&ČP v KLDR. Federace podpoří částkou 7 mil.Kč kampaň Červeného kříže KLDR zaměřenou na prevenci u zdrav. pracovníků (dodávka rukavic, masek, desinfekce ap.) starých lidí, nemocných a dětí, zejm. v jeslích, školkách ap.


»11.02.2018-Libye: I v roce 2017 pomáhal MVČK nejpotřebnějším zasaženým ozbrojeným konfliktem v Libyi - mj. potravinami, přikrývkami, domácími potřebami, kuchyňskými soupravami, kanystry na pitnou vodu, hygienickými potřebami a pod. Týmy MVČK rozdělily tuto pomoc 290.000 lidem a dalším 280.000 vnitřně přesídlených / 3.000 raněných bylo ošetřeno v nemocnicích MVČK / inzulín obdrželo 7.000 diabetiků / 490 získalo protetické pomůcky / 950 rodin navázalo kontakt přes telefon či video [+++]


MVČK pomáhá obětem války v Libyi

»06.02.2018-Jemen: MVČK upozorňuje na skrytou cenu války a tou je osud pacientů odkázaných na dialýzu. Dialyzační centra trpí nedostatkem potřebného zdrav.materiálu i peněz na platy pro zdravotníky. Dialyzační přístroje jsou často v poruše a chybí náhradní díly. I sama cesta do centra je nebezpečnou odysseou... Od propuknutí války v r.2015 již zemřelo 25% dialyzovaných pacientů! V sázce je život dalších 4.400 pacientů, kteří jsou na dialýzu odkázáni. Podle A.Faiteho,ved. Delegace MVČK v Jemenu, urgentní potřeby těchto pacientů jen podtrhují, jak válka rozvrátila systém zdrav. péče a jaké jsou její důsledky pro dlouhodobě nemocné.


Jemen: skrytá cena války...

»27.01.2018-Vatikán: Prezidenta MF ČK&ČP F.Roccu přijal papež František. Audience se zúčastnilo 6.000 dobrovolníků Červeného kříže. Jak uvedl F.Rocca, je dnes více než kdy jindy třeba společné akce na mezinárodní úrovni. Nikdo nesmí být pomíjen, nemůžeme jen tiše přihlížet topícím se, masakrům, bombardování civilistů a humanitárních pracovníků. Sv.Stolec je účastníkem Mezinárodních konferencí ČK&ČP a podporovatelem rozvoje MHP.


Z přijetí F.Roccy papežem Františkem


»26.01.2018-Maroko: Množství sněhu a pokles teplot pod -5°C přerušily hlavní dopravní trasy v oblasti Vysokého a Středního Atlasu, způsobily přerušení dodávek vody, elektřiny, topení a poškodily i domy. Úhyn dobytka zvýšil značně ceny potravin. Více než 100 příslušníků Marockého ČP bylo vysláno do horských provincií a dopravuje tam léčiva, potraviny, přikrývky a pod. Celkem vlna chladu zasáhla na 700.000 osob.


»24.01.2018-Švýcarsko: Ekonomického fóra v Davosu se pravidelně účastní také MVČK. Prezident Dr P.Maurer poskytl rozhovor o aktuálních humanitárních hrozbách: [+++]


P.Maurer poskytl v Davosu interview pro Euronews

»24.01.2018-Afghánistán: MVČK hluboce znepokojen útokem na organizaci Save the Children, k němuž dnes došlo v Džalalabádu. Civilní humanitární pracovníci nesmejí být napadáni. Vedoucí delegace MVČK v Afghánistánu, M.Zanarelli, uvedla, že bezpečností situace v Afghánistánu je pro humanitární organizace obtížná. MVČK se letos v Afghanistánu zaměřuje na objasňování základních zásad humanitárního práva s důrazem na ochranu civilistů a zdravotníků směrem k oběma ozbrojených aktérům - vládním i povstaleckým silám.


»16.01.2018-Stř.africká republika: MVČK hlásí rychlé zhoršování humanitární situace, kdy násilí živí "zapomenutou humanitární tragedii" - plná polovina populace potřebuje humanitární pomoc a 20% obyvatel vyhnaly boje z domovů, což je nejvyšší počet od propuknutí násilností v r.2013. Podle prezidenta MVČK P.Maurera lidé často spí pod stromy, měsíce bez čisté vody. V SAR je také nejvíce útoků na humanitární pracovníky - jen loni bylo zabito 13 pracovníků ČK. Podle P.Maurera nesmí být to, co se v SAR děje ignorováno a zapomenuto. P.Maurer se setkal s prezidentem republiky F.A.Touaderem, s ministry, hum. pracovníky a členy diplom. sboru. Úřady mají dobrou vůli podpořit humanitární akce a oceňují práci ČK. Lidé v SAR žijí v hroznýcb podmínkách, ale nesmí ztratit naději.


Středoafrická rep. - z nejubožejších zemí na světě

»11.01.2018-Súdán: Prezident MVČK P.Maurer navštívil Súdán vč. Darfúru a oznámil rozšíření aktivit MVČK v Súdánu - nově bude působit i v Jižním Kordofanu, kde dr.Maurer otevřel nový vodovod. Rodiny žijící v oblastech postižených konfliktem trpí nekončícím násilím již příliš dlouho, uvedl. Súdánská vláda uznala potřeby obyvatelstva a umožnila MVČK rozšířit činnost. V r.2018 MVČK mj.poskytne osivo, hnojiva a zem. náčiní 108.000 osob, zejm. komunitám hostícím vysídlence. Intenzivní bude humanitární spolupráce se Súdánským ČP.


»11.01.2018-Ženeva: Prezident MFČK&ČP F.Rocca se vyjádřil ke zprávě gen. taj. OSN A.Guterrese o migraci. Uvedl, že dle ČK&ČP lze předcházet násilí, zneuživání či smrti migrantům a ČK&ČP poskytuje pomoc lidem v nouzi kdekoli se nalézají. Zdůraznil, že ČK&ČP se zásadně neúčastní debat o tom, zda má být migrantů více či méně, jeho zájmem je pouze humanitární otázka.


»09.01.2018-Ženeva: Mezinárodní vyšetřovací komise je zvláštním orgánem pro vyšetřování údajných válečných zločinů a jiných závažných porušení mezinárodního humanitárního práva. Ačkoli byla ustavena již v r.1992, tak teprve loni řešila svůj první případ, a to údajný útok na vozidlo mise OBSE na V.Ukrajině. Aspekty tohoto prvního vyšetřování (probuzení "šípkové Růženky"?) se zabývá článek publikovaný na blogu MVČK: [+++]


Mise OBSE na V.Ukrajině

»09.01.2018-Súdán, Středoafr.rep: Prezident MVČK P.Maurer zahájil návštěvu Súdánu, odkud se 12.1. přesune do Středoafr.republiky - oblastí, kde humanitární potřeby narůstají, zasažených desetiletími nestability. Dr.Maurer bude jednat s nejvyššími státními představiteli obou zemí i představiteli nár. společností ČK a ČP, seznámí se v terénu s hum. sitruací. Rozhovory s vlád. představiteli mají upevnit ducha důvěry a humanit. spolupráce. Ukončení návštěvy je plánováno na 16.1.


»09.01.2018-DR Kongo: MF ČK&ČP hlásí zákeřné šíření cholery - nově i do oblasti Kasai. Hrozí tak dramatické zhoršení již tak jedné z největších hum. krizí světa. Od vypuknutí v lednu 2017 již >1.000 osob choleře podlehlo, hlášeno je >53.000 případů. Epidemiologicky závažným jsou přesuny utečenců - v provincii Kasai jde o přes 1,4 mil. osob; téměř 2 mil. dětí trpí vážnou podvýživou, uvedla Dr.Nafo-Traoré, reg. ředitelka MFČK pro Afriku. Cholera je v 21 z 26 provincií. Federace podpoří činnost Červeného kříže DRK (pomoc pokryje potřeby 224.000 osob)


»29.12.2017-Sýrie: Z Východní Ghúty bylo do nemocnic v Damašku úspěšně evakuováno 29 vážně nemocných, z toho 17 dětí. Příslušníci Syrského ČP získali pod záštitou MVČK bezpečný přístup a byli tak schopni evakuaci provést, uvedl K.Hboubati, prezident Syrského ČP; za pomoc a podporu poděkloval MVČK a MFČK&ČP. Podle vedoucí Delegace MVČK v Sýrii M.Gasserové by měl být přístup civilistů k pomoci povolován mnohem pravidelněji a bez podmínek.


»27.12.2017-Sýrie: V noci na dnešek byla zahájena evakuace těžce nemocných osob z Východní Ghúty do nemocnic v Damašku. V.Ghúta je enklávou nedaleko Damašku ovládanou povstalci. Evakuaci provedl Syrský ČP po dojednání podmínek a záštitou ze strany Mezinárodního výboru ČK. V této první etapě bylo evakuováno 16 nemocných, především dětí. Pravidelný přístup do V.Ghúty pokládá MVČK za životně nezbytný.


Noční evakuace nemocných z V.Ghúty

»23.12.2017-Filipíny: Bleskové povodně a sesuvy půdy v důsledku tropické bouře Tembin (Vinta) mají na jihu Filipin na svědomí >100 životů a z domovů vyhnaly >70.000 osob. Filipínský ČK se podílí na péči o evakuované, kterých je v evak. centrech na 50.000. Lidé často zachránili jen holý život, Filipínský ČK poskytuje neodkladnou první pomoc, vodu, hygienické potřeby a okamžitou finanční pomoc, uvedl P.Elliot, operační manažer MFČK&ČP na Filipínách.


»22.12.2017-Ženeva/Maršalovy ostrovy: Mezinárodní výbor ČK dnes oficiálně oznámil uznání 191. národní společnosti Hnutí ČK&ČP, a to Společnosti červeného kříže Maršalových ostrovů, která tak získává plná oprávnění národní společnosti ČK dle Ženevských úmluv. Společnost ČK se na M.ostrovech začala formovat po velkém suchu v r.2013 a dnes má 74 členů (M.ostrovy mají celkem 73.000 obyvatel na 24 obydlených atolech z celkem 29). Nové národní společnosti přejeme mnoho úspěchů. Na Zemi je tak již jen 5 států - sml.stran Ž.úmluv, kde ještě nepůsobí národní společnost ČK/ČP [+++]


»21.12.2017-Izrael a okupovaná palestinská území: Palestinský ČP hlásí za období 14.-20.12. (nepokoje po ohlášeném přesunu ambasády USA) celkem čtyři útoky na sanitky a personál PČP ze strany izraelských ozbrojených sil - ve dvou případech doško k vážnému poškození sanitek, jednomu zranění zdravotníka a v jednom případě nebyl umožněn přístup ke zraněnému. Celkem PČP ošetřil 1.368 zraněných.


»20.12.2017-Sýrie: Návštěvu Sýrie uskutečnil nový prezident MFČK&ČP F.Rocca. Setkal se s prezidentem Syrského ČP K.Hboubatim a navštívil ubytovací zařízení v blízkosti Damašku pro vnitřně přesídlené osoby provozované Syrským ČP. Jednal také s vyššími vládními představiteli o zlepšení podmínek pro přístup SČP k potřebným lidem. V Sýrii je více než 13 mil. lidí urgentně potřebujících humanitární pomoc, tisíce příslušníků SČP každodenně udatně poskytují potravinovou pomoc, zdravotní péči a psychosociální pomoc těm, kteří často během sedmileté války ztratili vše, řekl F.Rocca a humanit. situaci v zemi označil za kritickou. Měsíčně 7.800 příslušníků SČP poskytne pomoc >5 mili. Syřanů.


F.Rocca ve skladech Syrského ČP

»18.12.2017-Sýrie: MVČK hlásí zintenzívnění bojů ve Východní Ghútě (okolí Damašku), v souvislosti s nimiž dosahuje utrpení civilistů "kritické meze". Jde především o nedostupnost zdravotní péče a nedostatek léků. Jsou zde stovky raněných, ale též řada chronicky nemocných obyvatel. Nemocní a zranění nesmí být figurkami na šachovnici při jednání mezi bojujícími stranami, ale musí se jim dostat rychlé zdravotní péče, uvedl R.Mardini, ředitel MVČK pro Bl. a Stř. Východ.


»14.-15.12.2017-ČR: Na pracovní návštěvě byla v ČR delegace MVČK vedená T.Hallierem. Zahájena byla jednání s vedením ČČK na Úřadě ČČK, následovalo jednání s Výborem senátu PČR pro zahraniční politiku, obranu a bezpečnost [+], na MV, s Národní skupinou pro MHP, na MZV a v pátek návštěvu ukončilo jednání na GŠ AČR [+]. Hlavními tématy byla diseminace a respektování MHP a humanitární aktivity MVČK a ČČK.


Z jednání v Senátu PČR

»14.12.2017-Ženeva: Počátkem prosince proběhl třetí míting mezivládního procesu k upevnění MHP. Počátek snahy o utvoření zvláštního procesu ke sledování dodržování MHP tkví v rezoluci Mezinárodní konference ČK&ČP v r.2011, Konference v r.2015, když snaha o vytvoření zvláštního orgánu nebyla akceptována, navrhla využít potenciálu právě Mezinárodních konferencí ČK&ČP [+], jichž se účastní všechny státy - smluvní strany Ž.úmluv. Na příští rok jsou plánována další dvě formální setkání.


»11.12.2017-Ženeva/Svět: Počet rodin rozdělených válkou či přírodní katastrofou je na 5letém maximu. Během období 2012-2016 narostl počet rozdělených rodin o 90% a jen loni MVČK začal nově řešit 18.000 případů. Ztráta dítěte je nejhorší noční můrou všech rodičů, pro rodiny postižené válkou, násilnostmi či přírodní katastrofou je to však bohužel realita, která může trvat roky; konflikty se stávají delšími a ve světě nyní dochází k největší migraci od 2. svět. války - to vše zvyšuje riziko, že členové rodiny ztratí kontakt, uvedl M.Clancy, mluvčí MVČK. MVČK každý den sjednotí tři rozdělené rodiny, eviduje však 74.000 takových případů, které jsou nejspíše špičkou ledovce...


Noční můra všech rodičů...

»09.12.2017-Jemen: MVČK hlásí zesílení bojů na pobřeží Rudého moře, které se blíží k hustě osídleným oblastem. MVČK připomněl bojujícím stranám pravidla pro vedení boje v těchto případech, aby se předešlo humanitární katastrofě, kterou by ztráty na civilistech, civilních objektech a infrastruktuře typu vodovodů a elektrických rozvodů mohly způsobit; Jemenci strádají již třemi roky války, uvedl R.Mardini, ředitel operací MVČK na Bl. a Stř. Východě. MVČK má v oblasti základnu v městě Hodeidah.


»08.12.2017-Izrael a okupovaná území: Sklizeň oliv bývala vždy pro Palestince radostnou příležitostí. Dnes stále více palestinských zemědělců čelí dalším opatřením izraeslkých orgánů, které jim ztěžují či znemožňují přístup k jejich vlastní půdě. Není jim umožněná řádná péče o olivovníky, výnosy klesají. Lidé tak žijí ve stresu, nejistotě, strachu či hněvu...


Západní břeh: Olivovníky jsou unaveny - boj o farmu

»01.12.2017-Ženeva/Falklandy-Malvíny: Po třech dekádách se rodiny 88 padlých vojáků z války o Malvíny (1982) dozví pravdu o osudu svých blízkých. MVČK předal velvyslancům Argentiny a V.Británie výsledky identifikace provedené na základě exhumace ostatků z vojenských hrobů, kterou letos uskutečnil tým MVČK podle argentinsko-britské dohody. Rodiny budou zpraveny důvěrně. [+++]

Falklandy/Malvíny: ostatky padlých identifikovány

»29.11.2017-Irán: Na pomoc obětem zemětřesení, které zasáhlo 12.11. provincii Kermanshah na SZ Iránu (444 † a 9.000 raněných) již Iránský ČP poskytl 130 tun humanitárních potřeb, zřídil v oblasti mobilní nemocnici a působí tam pět mobilních zdravotních jednotek . Společný operační plán Iránského ČP a MFČK&ČP poskytne pomoc 200.000 zasaženýcm zemětřesením, oznámil v Teheránu As Sy, gen. tajemník Federace.


»29.11.2017-Ženeva: Mezinárodní výbor ČK dnes spustil web missingmigrants.icrc.org/ věnovaný migrantům, kteří se na migračních trasách ztratili a jsou pohřešování. Přináší jejich příběhy. Pátrání & sjednocování rodin je jedním z úkolů Červeného kříže. Mimo svůj domov je dnes 1 ze 120 obyvatel Země.


»24.11.2017-Ženeva: Někdy vzniká dojem, že mezinárodní humanitární právo [+] neplní svou funkci. Důvody jsou dva - jednak jsou to mylná očekávání plynoucí z neznalosti účelu MHP (tím není odstranění válek, ale zmírnění jejich dopadů na ty, kteří nebojují - existence MHP ani jeho 100% dodržování tak nemůže zcela vyloučit násilí, zranění a smrt v důsledku válek...). Druhým důvodem je fakt, že sdělovací prostředky nás informují téměř prakticky jen o domnělých či skutečných porušeních MHP, čímž většinové dodržování jeho pravidel je mediálně upozaděno (málokdo např. ví, že díky smlouvě o zákazu protipěchotních min pokles roční počet jejich obětí z 20.000 v polovině 90.let na současné jednotky tisíc...). Reagovat na tento dojem, který by mohl vyústit v přesvědčení, že porušovat MHP je normou, chce projekt MVČK MHP v akci, která přináší naopak některé pozitivní případy, kdy aplikace MHP zachraňuje zdraví či životy: [+++]


MHP v akci - kolekce příběhů úspěchu

»24.11.2017-Myanmar/Bangladéš: Od 25.8. již hranice z Myanmaru do Bangladéše překročilo 621.000 uprchlíků před násilím ze státu Rakhine. Představuje to jednu z největších humanit. krizí. Podle M.Huqa, gen. tajemníka Bangladéšského ČP, zachránili jen holý život, přicházejí hladoví, žízniví a vystrašení. Bangladéšský ČP spolu s MF ČK&ČP poskytl již základní hum. a zdrav. pomoc 433.000 utečenců. Rozpočet Federace na tuto pomoc (740 mil.Kč) je zatím pokryt jen ze 47%...


»17.11.2017-Jemen: Od 6.11. jsou hranice Jemenu uzavřené. Přes nedávné otevření přístavu a letiště Aden se humanitární zásilky nedostávají v potřebné míře. Tři velká města pro nedostatek paliva zastavila v uplynulých 10 dnech chod vodáren a kanalizací - bez čisté vody je tak jen v hustě obydleném městském prostředí v Hodeidě, Sa'adu a Taizu milion lidí, uvedl A.Faite, ved. Delegace MVČK v Jemenu, a to za situace, kdy země zažila nejhorší epidemii cholery moderní doby. Podobně např. v Saná hrozí totéž do 2 týdnů. Nemocnice a zdravotnická zařízení mají elektřinu jen z generátorů, brzy i jim dojde palivo. A to v době, kdy zvýšené boje v zemi zvyšují počet raněných. Docházejí rovněž zásoby léků a zdrav. materiálu, které bez otevření hranic nelze obnovit.


»13.11.2017-Irán/Irák: Iránský a Irácký ČP poskytují neodkladné vyhledávácí a záchranné práce, první pomoc a následně i ubytování obětem ničivého zemětřesení, které silou 7,3°R zasáhlo včera ve 21:18 v Iránu a Iráku. Z Iránu je hlášeno 328 mrtvých a 3950 z raněných, z Iránu 9, resp. 425. Týmy Iránského ČP byly nasazeny v Qasre-Shirin, Gilane-Garb, Kermanshah, Sare-PuleZahab, Salase-Babajani, Dalahoo, Islamabad- E- Gharb a Javanrood, uvedla M.Bagheri, řed. mezinár. operací Iránského ČP.


»07.11.2017-Jemen: MVČK žádá o otevření hranic Jemenu pro životně důležité humanitární potřeby, zejm. léky a zdravotnický materiál. 27 milionů obyvatel strádá válkou již třetí rok. Na povolení vstupu čeká loď MVČK s tabletami na úpravu vody - prevence dalšího šíření cholery nebo 50.000 dávek inzulinu. MVČK rovněž kritizuje porušování humanitárního práva - útoky na nevojenské cíle, jako jsou civilní letiště nebo vodárenská zařízení, uvedl R.Mardini, region. ředitel pro Bl. a Stř. Východ [+++]


»06.11.2017-Turecko/Ženeva: Valné shromáždění Mezinárodní federace ČK&ČP dnes zvolilo v Antalyi nové vedení - prezidentem se stal dosavadní viceprezident Francesco Rocca (Italský ČK), který ve funkci vystřídal T.Konoého (Japonský ČK). Jeho viceprezidenty se stali A.A.Diallo (Senegalský ČK), M.A.Villaroel (Venezuelský ČK), Ch.Zhu (Čínský ČK) a K.Kinik (Turecký ČP) . Zvolena bylá také Výkonná rada (Kanadský ČK, Gruzijský ČK, Španělský ČK, Libyjský ČP a Fidžský ČK). Federace sdružuje 190 národních společností tvořících spolu s Mezinárodním výborem ČK Mezinárodní hnutí ČK&ČP sdružující přes devět desítek mil. členů, zaměstnanců a dobrovolníků, jehož služby a pomoc ročně přijme na 380 milionů lidí.»05.11.2017-Stř.africká rep./Ženeva: Mezinárodní výbor ČK oznámil, že při ozbrojeném útoku na konvoj vozidel MVČK s humanit. pomocí zahynul řidič Y.Atteipe. Stalo se tak východně od Kaga Bandoro, konvoj byl označen viditelnými znaky červeného kříže.


»04.11.2017-Ženeva: Mezinárodní federace ČK&ČP zjistila neoprávněné použití části finančních prostředků na boj s ebolou v letech 2014-15, které svěřila národním společnostem S.Leone, Liberie a Guinee. Z celkové částky 148 mil.CHF zjistilo šetření neoprávněné čerpání ve výši 1,17 (Guinea), 2,7 (Libérie) a 2,13 (S.Leone) mil.CHF. V jedné z největších protiepidemických operací zachránil ČK na 10.500 životů, informoval gen. taj. Federace As.Sy.


»01.11.2017-Irák: Během loňských bojů o Ramadi byla vážně poničena i dívčí škola Al-Rajaa. Řada škol v místech bojů v Iráku je dosud zavřená... MVČK zajistil odstranění nevybuchlé munice a podpořil obnovu školy, která byla nyní nově otevřena k velké radosti učitelů i 600 žákyň. Video: [+++]


»30.10.2017-Jemen: Mezinárodní výbor ČK upozornil, že největší moderní epidemie cholery, která právě v Jemenu probíhá, je důsledkem nerespektování humanitárního práva během probíhající války, což znemožňuje poskytování zdravotní péče i zásobování civilistů a umožňuje šíření nemoci... K 11.10.2017 dle WHO přesáhl počet nemocných 820 tisíc, z nichž 2.160 od dubna pomoci podlehlo.


»26.10.2017-Bangladéš: Gen.tajemník MF ČK&ČP E.As Sy navštívil Cox's Bazar a přilehlé utečenecké tábory, kde žije již > 600.000 osob, z toho 300.000 dětí, uprchlých před násilím z myanmarského státu Rakhine. Příchozí jsou dle jeho slov hladoví, vyděšení a vyčerpání. Hranici s Myanmarem denně překračují stovky uprchlíků. Federace plánuje podpořit pomoc uprchlíkům částkou 740,3 mil.Kč, což představuje širokou podporu pro 200.000 osob. Potřeby v oblasti, jak z finančního tak morálního hlediska, jsou však mnohem vyšší.


»25.10.2017-Bangladéš: Gen.tajemník MF ČK&ČP E.As Sy dnes přiletěl do Bangladéše, aby navštívil Cox's Bazar, kde ČK&ČP řeší jednu z nejhorších humanitárních krizí. Uprchlický tábor během několika týdnů již pojal 600.000 utečenců z Myanmaru. E.As Sy navštívil také 60lůžk. polní nemocnici, otevřenou před 14 dny, která již ošetřila 1.000 pacientů. Federace zvýší finanční podporu na pomoc uprchlíkům z Myanmaru, uvedl As Sy.


»24.10.2017-Sýrie: Oznámeno zabití jednoho příslušníka Syrského ČP a zranění dalšího při plnění humanitárního poslání...


» Starší zprávyZnačka [+++] je interaktivní a odkazuje na další informace (nejsou vždy v češtině)


Používané zkratky:
» MVČK (ICRC) - Mezinárodní výbor Červeného kříže
» MFČK&ČP (IFRC) - Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíceSdílet na Facebooku