VYHLEDÁVÁNÍ

prohledat stránky a aktuality:

OBLASTNÍ SPOLEK

Chcete-li vyhledat Váš místně příslušný oblastní spolek ČČK, zadejte PSČ Vašeho bydliště:

Školení mladých zdravotníků

Žáci základních škol či víceletých gymnázií mají možnost získat znalosti a dovednosti pro poskytování první pomoci v kroužcích mladých zdravotníků.


V kroužcích získají základní informace o složení a činnosti lidského těla, o poskytování první pomoci, obvazzové technice, polohování a dopravě raněných, o poskytování první pomoci při hromadném neštěstí apod.


Kroužky mladých zdravotníků se však nezaměřují pouze na výuku první pomoci. Děti se v nich dozvědí i o činnosti Červeného kříže a Červeného půlměsíce, o životním prostředí apod. Součástí normy Mladý zdravotník II. je i sexuální výchova.


Mladí zdravotníci II. stupně se mohou zúčastnit oblastního studijního střediska, kde si procvičí především praktické poskytování první pomoci.


Pro Mladé zdravotníky I. i II. stupně ČČK každoročně organizuje soutěže Hlídek mladých zdravotníků.