VYHLEDÁVÁNÍ

prohledat stránky a aktuality:

OBLASTNÍ SPOLEK

Chcete-li vyhledat Váš místně příslušný oblastní spolek ČČK, zadejte PSČ Vašeho bydliště:

Sedm principů našeho hnutí

Všechny složky Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce se, v souladu se Statutem mezinárodního hnutí ČK&ČP, řídí sedmi Základními principy:


informace o principu humanity


HUMANITA
informace o principu nestrannosti


NESTRANNOST
informace o principu neutrality


NEUTRALITA
informace o principu nezávislosti


NEZÁVISLOST

informace o principu dobrovolnosti


DOBROVOLNOST
informace o principu jednoty


JEDNOTA
informace o principu svetovosti


SVETOVOST
informace o principech


O TĚCHTO PRINCIPECH