Kvíz ze základů mezinárodního humanitárního práva

1. Tzv. "zásada rozlišování" znamená:

 • při útoku je vždy třeba rozlišovat mezi příslušníky vlastních ozbrojených sil a vojáky nepřítele
 • při útoku je vždy třeba rozlišovat mezi objekty a osobami vojenskými a civilními
 • při ošetřování raněných je třeba rozlišovat mezi raněnými civilisty a raněnými vojáky

2. Útok na civilní osoby neúčastnící se boje:

 • je přípustný jen tehdy, bylo-li včas před útokem učiněno varování
 • je bezvýhradně nepřípustný
 • je přípustný jen jako odveta, postupuje-li tak přes varování druhá strana

3. Útok na muniční továrnu:

 • je nepřípustný, pracují-li v ní civilní zaměstnanci
 • je přípustný jen tehdy, pracují-li v ní výhradně příslušníci ozbrojených sil
 • je přípustný i pracují-li v ní civilní zaměstnanci, ale v mimopracovní době

4. Útok na školící a rekreační středisko armády v týlu nepřítele:

 • je teroristickým činem, protože vojáci ve středisku se neúčastní útoku
 • je zcela legální
 • byl by legální jen tehdy, pokud by vojáci ve středisku byli ozbrojeni

5. Zdravotnický pracovník označený červeným křížem v době konfliktu:

 • nesmí být ozbrojen
 • může být ozbrojen, ale smí zbraň použít jen k sebeobraně či obraně raněných, musí si sejmout označení červeného kříže
 • může být ozbrojen, ale zbraň může užít jen k sebeobraně nebo obraně raněných

6. Civilní osoba, která se aktivně účastní boje:

 • je od toho okamžiku legitimním cílem útoku
 • může být zadržena, ale bez ohrožení jejího života
 • je legitimním cílem útoku, ale jen po dobu přímé účasti v bojové akci

7. Osoba, která spolupracuje s hnutím odboje proti okupaci:

 • nesmí být za svou činnost stíhána soudem nepřítele
 • může být za svou činnost stíhána soudem nepřítele
 • může být deportována z okupovaného území

8. Při plánování a provádění bojové činnosti zvolí velitel postup, který:

 • přinese nejmenší možné ztráty v řadách jeho jednotky
 • způsobí nejmenší možné ztráty na civilních objektech a osobách
 • vyžaduje nejmenší možnou spotřebu munice

9. Má zadržený voják země, která vede útočnou válku, nárok na status válečného zajatce?

 • ano, má nárok, po ukončení bojů musí být propuštěn zpět do vlasti
 • ne, nemá nárok na status válečného zajatce
 • má nárok, po ukončení bojů bude propuštěn po té, co uhradí nebo odpracuje podíl na škodách válkou vzniklých

10. Zadržený bojovník, který odmítne sdělit při výslechu informace vojenského charakteru:

 • ztrácí nárok na komunikaci se svými blízkými
 • nesmí být nijak postižen
 • vystavuje se nebezpečí, že se nebude moci volně pohybovat po zajateckém táboře