Kvíz ze základů první pomoci

1. Zástavu dechu zjistíme podle toho, že

 • zrcátko před ústy postiženého se neorosí
 • hrudník se nezvedá, není slyšet dýchací šelesty uchem, na tváři není cítit dech
 • postižený je v bezvědomí, je brunátný a neslyšíme chrčení

2. Nejčastější příčinou zástavy dechu postiženého v hlubokém bezvědomí je

 • selhání dýchacích center po úderu na hlavu
 • zapadlý kořen jazyka
 • uvolněná zubní protéza zabraňující dýchání

3. Zachránce provádí oživování dospělého v poměru

 • 1 vdech : 5 stlačení
 • 2 vdechy : 30 stlačení
 • 2 vdechy : 5 stlačení

4. Rozsáhlou popáleninu I. a II. stupně bez stržených puchýřů ošetříme

 • mastí na popáleniny a přiložením sterilního krytí
 • propíchnutím puchýřů, desinfekcí a sterilním krytím
 • krátkodobým, jednorázovým chlazením a sterilním krytím

5. K definitivnímu zastavení větších krvácení s výjimkou velkých tepen se nejlépe hodí

 • stisknutí tepny přímo v ráně
 • tlakový obvaz
 • stisknutí přívodní tepny v tlakovém bodě

6. Oživování dospělého (s výjimkou případů tonutí nebo dušení) zahajujeme:

 • 30 stlačeními hrudníku
 • prudkým úderem na konec hrudní kosti
 • 5 umělými vdechy

7. Správné místo stlačování při nepřímé srdeční masáži u dospělých je

 • uprostřed hrudníku
 • asi 2 prsty pod úrovní klíční kosti
 • asi 3 cm nad mečovitým výběžkem hrudní kosti

8. Při krvácení z nosu musíme postiženého

 • položit a dát studený obklad na čelo a týl
 • posadit, předklonit mu hlavu, stisknout nosní křídla a event. přiložit studený obklad na týl
 • posadit a vložit tampon tak, aby částečně vyčníval a dal se později vytáhnout

9. Zprůchodnění dýchacích cest zajistíme

 • záklonem hlavy a zvednutím brady
 • vytažením pevně uchopeného jazyka
 • vsunutím hadičky do nosu nebo úst

10. Bezvědomého se zachovanými životními funkcemi ukládáme do polohy

 • ponecháme v poloze, v níž se nachází, trvale udržujeme volné dýchací cesty a sledujeme jeho dýchání
 • na zádech s podloženou hlavou
 • stabilizované polohy na boku

11. Lokální popáleninu I. a II. stupně bez stržených puchýřů ošetříme

 • mastí na popáleniny a přiložením sterilního krytí
 • chlazením do úlevy od bolesti (minimálně 10 minut)
 • krátkodobým, jednorázovým chlazením a sterilním krytím

12. Bezvědomého následkem tonutí či otravy se zachovanými životními funkcemi ukládáme do polohy

 • ponecháme v poloze, v níž se nachází, trvale udržujeme volné dýchací cesty a sledujeme jeho dýchání
 • zotavovací polohy na boku
 • autotransfúzní polohy

13. Postiženého, který je v bezvědomí a máme z okolností úrazu podezření na poranění páteře nebo míchy a nehrozí jiné nebezpečí

 • opatrně otočíme do zotavovací polohy a ošetříme zevní zranění
 • neotáčíme a netransportujeme, zajistíme životní funkce a ošetříme případná zevní zranění
 • krátkodobým, jednorázovým chlazením a sterilním krytím

14. Postiženého v bezvědomí, který je zasažen elektrickým proudem

 • nejprve izolujeme od proudového zdroje
 • ihned otočíme do zotavovací polohy
 • neošetřujeme, neboť jakékoli ošetření je neúčinné, přivoláme RZP

15. Popálenina II. stupně je typická

 • tvorbou puchýřů
 • odumřením tkáně
 • zarudnutím

16. Postiženého při vědomí s dechovými obtížemi uložíme

 • na záda
 • do polosedu
 • v sedě

17. Prvním úkolem zachránce při ošetřování otráveného je

 • přerušit kontakt otráveného s jedem
 • neporušit stopy, volat lékaře a policii
 • zajistit zbytky léků, obaly apod. ke stanovení příčiny otravy

18. Ránu v hrudníku

 • přikryjeme rukou, případně kryjeme poloprodyšným obvazem
 • ponecháme otevřenou, případně kryjeme prodyšným obvazem
 • kryjeme neprodyšným obvazem

19. Má-li postižený vykloubený loket

 • omezíme jakékoli manipulace s horní končetinou
 • znehybníme horní končetinu velkým šátkovým obvazem
 • znehybníme horní končřetinu zasunutím předloktí za košili

20. Ránu, která masivně krvácí

 • ošetříme tlakovým obvazem
 • ošetříme peroxidem vodíku a sterilně kryjeme
 • vyčistíme proudem vody až do úplného vypláchnutí nečistot a sterilně kryjeme