Projekt Network on Return

Český červený kříž se aktivně zapojil do dalšího mezinárodního projektu s názvem Network on Return. Partnerem je Švédský červený kříž, který je zároveň garantem celého projektu.


Cílem projektu s mottem S námi je návrat snažší je vybudování sítě tvořené evropskými Národními společnostmi ČK/ČP, které se v jeho rámci podílejí na pomoci pro neúspěšné žadatele o azyl v Evropě. Český červený kříž bude poskytovat pomoc neúspěšným žadatelům o azyl a ostatním migrantům, kteří se dobrovolně rozhodnou vrátit do země svého původu.


Pro ČČK toto není první zkušenost s problematikou dobrovolných návratů do zemí původů, neboť již čtvrtým rokem spolupracuje se Správou uprchlických zařízení (SUZ) Ministerstva vnitra. ČČK se stal vstupem do projektu a následným podpisem smlouvy zodpovědným pro administraci všech neúspěšných žadatelů o azyl ze zemí Ruské federace, kteří se nacházejí v evropských zemích.

Podstatou agendy, která náleží na základě smlouvy do kompetence ČČK, je registrace neúspěšných žadatelů o azyl majících občanství Ruské federace a poskytnutí předodjezdové konzultace v oblastech: bezpečnost, právní systém, vzdělávání, zdravotní a sociální péče, zaměstnanost, apod..


Projekt byl financován Švédským červeným křížem a Evropským návratovým fondem. Český červený kříž se do tohoto projektu zapojil v roce 2011 a do ukončení podpory - tj. do 30.6.2015 - repatrioval celkem 39 osob, monitoring osudu některých z nich v zemi návratu však trvá.