VYHLEDÁVÁNÍ

prohledat stránky a aktuality:

OBLASTNÍ SPOLEK

Chcete-li vyhledat Váš místně příslušný oblastní spolek ČČK, zadejte PSČ Vašeho bydliště:

Připravenost na katastrofy


Poskytování pomoci při katastrofách a jiných mimořádných událostech je jedním z tradičních úkolů Červeného kříže zakotvených v zákoně. Připravenost na katastrofy patří proto mezi hlavní projekty Českého červeného kříže.


Na našich stránkách se můžete seznámit s historií i současnou strukturou tohoto projektu a ovšem též s nástroji ČČK pro řešení katastrof - humanitárními jednotkami ČČK a Ústředním krizovým týmem ČČK.