VYHLEDÁVÁNÍ

prohledat stránky a aktuality:

OBLASTNÍ SPOLEK

Chcete-li vyhledat Váš místně příslušný oblastní spolek ČČK, zadejte PSČ Vašeho bydliště:

Sedm principů našeho hnutí

Všechny složky Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce se, v souladu se Statutem mezinárodního hnutí ČK&ČP, řídí sedmi Základními principy:


informace o principu humanity

HUMANITA
informace o principu nestrannosti

NESTRANNOST
informace o principu neutrality

NEUTRALITA
informace o principu nezávislosti

NEZÁVISLOST

informace o principu dobrovolnosti

DOBROVOLNOST
informace o principu jednoty

JEDNOTA
informace o principu svetovosti

SVETOVOST
informace o principech

O TĚCHTO PRINCIPECH