Seminář Užití a ochrana znaku Červeného kříže 02.11.2022

Symbol červeného kříže na bílém poli je jeden z nejstarších mezinárodně uznaných znaků. Zná jej prakticky každý, ne každý ale ví, k čemu přesně slouží a jak smí být užíván.

Jeho hlavním posláním je chránit nemocné a raněné stejně jako zdravotníky, zdravotnická zařízení či zdravotnické přepravní prostředky v době ozbrojených konflitků, označuje organizace Červeného kříže. Aby mohl své funkce funkci plnit, je nutné jej chránit - respektovat pravidla pro jeho použití, a to i v době míru.

Cílem semináře je vysvětlit, jaké používání znaku je správné, jaké už nikoli a proč, jaká je právní úprava v českém i mezinárodním právu. Seminář vás také seznámí s dalšími mezinárodními rozeznávacími znaky - jak těmi, které mají stejný účel, jako červený kříž, tak i se znaky dalšími.

Na semináři vystoupí:

  • Doc. RNDr. Marek Jukl, Dr. (Český červený kříž)
  • Prof. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D. (Právnická fakulta UK a Ústav mezinárodních vztahů)
  • JUDr. Petra Ditrichová, Ph.D. (Ministerstvo obrany)

Těšíme se na vaši účast i vaše otázky. Věříme, že společně přispějeme k lepšímu povědomí o užívání a ochraně uvedených znaků.

Základní informace:

  • Termín konání: středa 2. listopadu 2022
  • Místo konání: Přednáškový sál Úřadu ČČK, Thurnova 30, Praha 6 (mapa)
  • Čas konání: 9.30 - 12.30 hod. (prezence od 9.00 hod.) 
  • Účast na semináři je zdarma
  • Přihlášení: elektronicky - tlačítkem