Seminář Užití a ochrana znaku Červeného kříže 21.03.2024

Symbol červeného kříže na bílém poli je jeden z nejstarších mezinárodně uznaných znaků. Zná jej prakticky každý, ne každý ale ví, k čemu přesně slouží a jak smí být užíván.

Jeho hlavním posláním je chránit nemocné a raněné stejně jako zdravotníky, zdravotnická zařízení či zdravotnické přepravní prostředky v době ozbrojených konflitků, označuje organizace Červeného kříže. Aby mohl své funkce funkci plnit, je nutné jej chránit - respektovat pravidla pro jeho použití, a to i v době míru.

Cílem semináře je vysvětlit, jaké používání znaku je správné, jaké už nikoli a proč, jaká je právní úprava v českém i mezinárodním právu. Seminář vás také seznámí s dalšími mezinárodními rozeznávacími znaky - jak těmi, které mají stejný účel, jako červený kříž, tak i se znaky dalšími.

Přednášející a témata příspěvků:

 • Doc. RNDr. Marek Jukl, Dr. (Český červený kříž):
  Znak Červeného kříže - jeho užití a ochrana
 • Prof. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D. (Právnická fakulta UK):
  Další ochranné znaky v mezinárodním humanitárním právu
 • JUDr. Petra Ditrichová, Ph.D. (Ministerstvo obrany):
  Znak Červeného kříže - pohled AČR

Účastníci semináře obdrží publikace:

 • Znaky Červeného kříže a Červeného půlměsíce
 • Ženevské úmluvy, obyčeje a zásady humanitárního práva
 • Červený kříž a základní principy humanitárního práva

Těšíme se na vaši účast i vaše otázky. Věříme, že společně přispějeme k lepšímu povědomí o užívání a ochraně uvedených znaků.

Základní informace:

 • Termín konání: čtvrtek 21. března 2024
 • Místo konání: Přednáškový sál Úřadu ČČK, Thurnova 30, Praha 6 (mapa)
 • Čas konání: 10.00 - 13.00 hod. (prezence od 9.30 hod.) 
 • Účast na semináři je zdarma
 • Účastníci obdží e-mailem certifikát o účasti

Přihlášení: elektronicky - tlačítkem 
 • Přihlášky přijímáme do naplnění kapacity, nejpozději do 11.03.2024.
 • Dotazy: seminar.znak@cervenykriz.eu