Ústřední krizový tým

Vedle Humanitárních jednotek ČČK byla dne 3.11.2001 zřízena >Ústřední pohotovostní záchranná jednotka ČČK. Název byl dnem 1.9.2012 změněn na Ústřední krizový tým ČČK.

Ústřední krizový tým ČČK je zřízen, vybaven a připravován pro plnění následujících hlavních úkolů:

  • Poskytování personální humanitární pomoci ČČK na území ČR při přírodních katastrofách, velkých průmyslových haváriích a dalších nouzových stavech a krizových situacích na základě vyžádání, v případě potřeby také posilování činnosti místně příslušné HJ ČČK.
  • Poskytování psychosociální pomoci.
  • Spolupráce se složkami IZS při zajišťování výcviku, cvičení, včetně metodické pomoci.
  • ČČK je prostřednictvím ÚKT ČČK členem ENPS - Evropské sítě pro psychosociální pomoc a ESTSS – Evropské společnosti pro studie traumatického stresu.
  • Poskytování personální humanitární pomoci ČČK v zahraničí při přírodních katastrofách na základě vyžádání národní společnosti Červeného kříže nebo Červeného půlměsíce postižené země.
  • Doprovod materiální humanitární pomoci ČČK do zahraničí poskytované zemím postiženým přírodní katastrofou.

Velitelem ÚKT ČČK je Ing. Richard Smejkal  Poslat email veliteli ÚKT ČČK.

Více o ÚKT ČČK na facebooku


logo ÚKT ČČK