VYHLEDÁVÁNÍ

prohledat stránky a aktuality:

OBLASTNÍ SPOLEK

Chcete-li vyhledat Váš místně příslušný oblastní spolek ČČK, zadejte PSČ Vašeho bydliště:

Publikace o první pomoci


Rozumíme si Rozumíme si, pomáháme si

OZP Akademie, z. ú., a Mgr. Eva Bernatová
Vydal Úřad ČČK 2017
Publikace je určena pro stejnojmenný kurz, jehož absolvent si osvojí základy přístupu k hendikepovaným (zrakově, sluchově, tělesně či mentálně) a k seniorům, zjistí, jak se k těmto osobám chovat, jak s nimi komunikovat a jak (nejen) jim v případě potřeby také poskytnout první pomoc a následnou péči. Je také doplněna praktickými radami a otázkami - kvízy (náhled publikace). Učebnici je možno získat na příslušném kurzu.

Základy první pomoci Základy první pomoci

Kolektiv autorů (Mgr. E. Bernatová, J. Marková, DiS, Doc.RNDr. M. Jukl; ilustrace M. Zach)
Vydal Úřad ČČK 2017
Publikace přináší přístupně podané základy první pomoci a je určena nejen pro účastníky stejnojmenného kurzu první pomoci, ale i pro širokou veřejnost. Jde o 2. vydání, upravené dle aktuálních Standardů první pomoci - revize z r.2017. (náhled publikace). Učebnici je možno získat na příslušném kurzu první pomoci.

Zdravotník zotavovacích akcí Zdravotník zotavovacích akcíí

Kolektiv autorů (MUDr. J.Hornych, MUDr. V.Jukl† , Doc.RNDr.M.Jukl,Ph.D., MUDr. R.Juklová, MUDr. J.Kaufman, Doc. MUDr. H.Podstatová, DrSc.; ilustrace M. Zach)
Vydal Úřad ČČK 2017
Učebnice pro zdravotníky na zotavovacích akcích, školách v přírodě a jiných podobných akcích pro děti byla opět aktualizována, aby odpovídala současnému stavu poznání i legislativy, a vychází již v 8. vydání. Obsahově odpovídá kurzu, pro jehož účastníky je určena především (náhled publikace). Učebnici je možno získat na příslušném kurzu první pomoci.

Standardy_prvni_pomoci Standardy poskytování první pomoci

Kolektiv autorů (MUDr. J. Hasík†; MUDr. P. Srnský, MUDr. J. Škola, MUDr. K. Štěpánek, MUDr. P. Vlk)
Vydal Úřad ČČK 2017
Úprava předchozího vydání z r. 2012. Standardy první pomoci vydává ČČK po schválení příslušnými ministerstvy od r. 2002 jako závaznou příručku, která obsahuje standardizované postupy poskytování první pomoci určené pro výuku první pomoci laiků (elektronická podoba; *.pdf 230 kB).

Zdravotník zotavovacích akcí Zdravotník zotavovacích akcíí

Kolektiv autorů (MUDr. Hornych, MUDr. Jukl, RNDr. Jukl, Ph.D., MUDr. Juklová, MUDr. Kaufman, Doc. MUDr. Podstatová, DrSc.; ilustrace M. Zach)
Vydal Úřad ČČK 2013
Učebnice pro zdravotníky na zotavovacích akcích, školách v přírodě a jiných podobných akcích pro děti vychází již v 7. vydání, tentokrát podstatně obsahově i graficky přepracovaném. Obsahově odpovídá kurzu, pro jehož účastníky je určena především (náhled publikace). Učebnici je možno získat na příslušném kurzu první pomoci.

Základní norma zdravotnických znalostí Základní norma zdravotnických znalostí

Kolektiv autorů (Mgr. E. Bernatová, J. Marková, DiS, RNDr. M. Jukl; ilustrace M. Zach)
Vydal Úřad ČČK 2013
Publikace vychází již ve 4., tentokrát zcela přepracovaném, vydání. Obsahuje přístupně podané základy první pomoci a je určena nejen pro účastníky stejnojmenného kurzu první pomoci, ale i pro širokou veřejnost (náhled publikace). Učebnici je možno získat na příslušném kurzu první pomoci.

Standardy_prvni_pomoci Standardy poskytování první pomoci

Kolektiv autorů (MUDr. J. Hasík; MUDr. P. Srnský, MUDr. J. Škola, MUDr. K. Štěpánek, MUDr. P. Vlk)
Vydal Úřad ČČK 2012
2. upravené vydání základního metodického materiálu pro výuku předlékařské první pomoci. Standardy první pomoci vydává ČČK od r. 2002 po schválení příslušnými ministerstvy jako závaznou příručku, která obsahuje standardizované postupy poskytování první pomoci určené pro výuku první pomoci laiků.
Druhé vydání odráží změny v teorii i praxi poskytování první pomoci a má novou formální i grafickou úpravu (elektronická podoba; *.pdf 300 kB).

Kardiopulmon-resuscitace Kardiopulmonální resuscitace v první pomoci

MUDr. Juljo Hasík
Vydal Úřad ČČK 2008
2. vydání příručky pro potřeby školení předlékařské první pomoci vzniklé v odborné gesci katedry urgentní medicíny a medicíny katastrof IPVZ. Zohledňuje především změny resuscitačních postupů dle nově přijatých guidelines na konferenci ILCOR a následně schválených Evropskou radou pro resuscitaci. Druhé vydání je mírně rozšířeno a má novou grafickou úpravu (náhled).

Zdravotník zotavovacích akcí Zdravotník zotavovacích akcí

kolektiv autorů (MUDr. Hornych, MUDr. Jukl, RNDr. Jukl, Ph.D., PaedDr. Miler, Doc. MUDr. Podstatová, DrSc., Ing. Štajer, CSc., Mgr. Švejnoha)
Vydal Úřad ČČK, 2008
Již 5., přepracované, vydání publikace je určeno pro účastníky školení Zdravotníků zotavovacích akcí a škol v přírodě. Všechny kapitoly - především první pomoc, hygiena a epidemiologie a hygeinické předpisy - jsou aktualizovány, aby odpovídaly současnému poznání (náhled). Knihu je možné získat na příslušném kurzu první pomoci.

Základní norma zdravotnických znalostí Základní norma zdravotnických znalostí

MUDr. Pavel Srnský
Vydal Úřad ČČK 2008
Publikace vychází ve 2. rozšířeném vydání. Je určena pro účastníky školení Základní normy zdravotnických znalostí včetně jejího nadstavbového modulu pro pedagogické pracovníky (náhled). Učebnici je možno získat na příslušném kurzu první pomoci.

První pomoc u dětí První pomoc u dětí

MUDr. Pavel Srnský
Vydal Úřad ČČK, 2007
Již 3. aktualizované vydání je určeno rodičům a všem dospělým, kteří se o děti starají. Kniha přináš základní informace o stavech, při kterých dochází k ohrožení zdraví dítěte, případně jak těmto stavům předejít. Současně obsahuje jednoduchý a dostatečný návod, jak tyto situace řešit a jak postupovat v rámci první pomoci. (elektronická podoba, *.pdf, 1,4 MB)

Dobrovolná sestra Dobrovolná sestra

kolektiv autorů
Vydal Úřad ČČK, 2007
Dobrovolná sestra je tradiční označení pro zvlášť školené dobrovolné zdravotníky Červeného kříže. V případě katastrof či jiných mimořádných situací poskytují ošetřovatelskou péči a neodkladnou první pomoc. V běžné době působí jako zdravotníci akcí pro děti, účastní se zdravotnických dozorů či dobrovolné pečovatelské služby. Nové vydání této publikace je určeno k přípravě doborovolných sester, ale lze využít i v jiných kurzech ČČK vč. kvalifikačních kurzů pro nelékařská povolání. (náhled)

Život zachraňující úkony Život zachraňující úkony

MUDr. Jan Studnička
Vydal Úřad ČČK, 2006
Jde o stručnou příručku zaměřenou na první pomoc při život ohrožujících stavech - masivní krvácení, bezvědomí, kardiopulmonální resuscitace, šok a pneumotorax. Je zpracována dle Standardů první pomoci a doporučení ERC 2005.

Systém výuky první pomoci v ČČK Systém výuky první pomoci v ČČK

Vydal Úřad ČČK, 2006
Publikace přináší aktualizovaný podrobný přehled norem první pomoci vyučovaných v Českém červeném kříži. Jedná se o reedici

Zdravotník zotavovacích akcí Zdravotník zotavovacích akcí

kolektiv autorů (MUDr. Hornych, MUDr. Jukl, RNDr. Jukl, Ph.D., PaedDr. Miler, Doc. MUDr. Podstatová, DrSc., Ing. Štajer, CSc.)
Vydal Úřad ČČK, 2006
Již 4. vydání publikace je určeno pro účastníky školení Zdravotníků zotavovacích akcí. Aktualizována o nová doporučení v první pomoci i novelizace hygienických předpisů. Je možné ji získat na příslušném kurzu první pomoci.

Kardiopulmonální resuscitace Kardiopulmonální resuscitace v první pomoci

MUDr. Juljo Hasík
Příručka pro potřeby ČČK vznikla v odborné gesci katedry urgentní medicíny a medicíny katastrof IPVZ. Je určena všem školitelům laické první pomoci. Zohledňuje především změny resuscitačních postupů dle nově přijatých guidelines na konferenci ILCOR a následně schválených Evropskou radou pro resuscitaci.

První pomoc s AED První pomoc s AED

Kolektiv autorů
Tato publikace je reakcí ČČK na používání automatických externích defibrilátorů (AED) v rámci první pomoci. Část týkající se základní neodkladné resuscitace metodicky vychází ze schválených Standardů první pomoci a část týkající se AED vychází z metodických doporučení Evropské rady pro resuscitaci.
Manuál je nedílnou součástí kurzů první pomoci ČČK. Není učebnicí pro samouky a nemůže nahradit výklad kvalifikovaného lektora ani praktickou část kurzu.

Děti v dopravě Děti v dopravě
První pomoc

Kolektiv autorů
Tato publikace je reakcí ČČK na Národní strategii bezpečnosti v dopravě, kterou zpracovalo Ministerstvo dopravy české republiky. Strategie má za účel do r. 2010 snížit nehodovost a úrazovost účastníků silničního provozu na poloviční hodnoty roku 2002. Publikace bude začleněna jako výukový materiál na základních školách po celé ČR; prostřednictvím ní se budou děti učit, jak se správně mají chovat v silničním provozu, jak předcházet úrazům v dopravě a hlavně jak poskytnout první pomoc obětem dopravních neštěstí. O vznik publikace se významným dílem zasloužila společnost Toyota Motor Czech, spol. s r.o.

První pomoc u dětí První pomoc u dětí

MUDr. Pavel Srnský
Publikace je určena rodičům a všem dospělým, kteří se o děti starají. Měla by přinést základní informace o stavech, při kterých dochází k ohrožení zdraví dítěte, případně jak těmto stavům předejít. Současně by měla obsahovat jednoduchý a dostatečný návod, jak tyto situace řešit a jak postupovat v rámci první pomoci.

První pomoc do kapsy První pomoc do kapsy

 
Praktický průvodce do každé domácnosti, na pracoviště a do škol; publikace je určena lidem všech věkových kategorií na pomoc při poskytování první pomoci v jakémkoliv závažném případě.

Formát: A6
Vydal: ČČK ve spolupráci s nakladatelstvím Perfekt

První pomoc v domácnosti První pomoc v domácnosti

MUDr. Pavel Lebeda
Příručka se zaměřuje na každodenní prostředí, na nejčastější úrazy, náhlé poruchy zdraví a situace, které nás mohou potkat v domácnosti. Věnuje pozornost podstatným, život bezprostředně ohrožujícím stavům, kdy poskytnutí kvalitní první pomoci otvírá další možnosti pokračující intenzivní léčbě. Postupy v textu uvedené respektují Standardy první pomoci garantované Českým červeným křížem i poslední poznatky v oblasti neodkladné resuscitace.

První pomoc pro příslušníky tísňových složek První pomoc pro příslušníky tísňových složek

MUDr. Juljo Hasík
Příručka popisující nejobvyklejší situace, se kterými jsou konfrontováni zdravotničtí záchranáři a uvádějící jednoznačná doporučení k léčbě. Vydal Úřad ČČK v roce 2004.

Příručka pro organizátory soutěží ČČK v první pomoci Příručka pro organizátory soutěží ČČK v první pomoci

Anna Altrichterová
Bc. Lukáš Pochylý
Karel Žabka
Publikace slouží jako užitečný průvodce pořádání soutěží v rámci ČČK, klade si za cíl přiblížit a objasnit všem pořadatelům soutěží jejich průběh a nelehkou přípravu, jednotlivá práva a povinnosti všech zúčastněných. Vydal ji Úřad ČČK v roce 2004.(elektronická podoba; *.pdf 2,1 MB).

Standardy první pomoci Standardy první pomoci

kolektiv autorů
Základní metodický materiál pro výuku předlékařské první pomoci. Standardy první pomoci vydal ČČK po schválení příslušnými ministerstvy jako závaznou příručku, která obsahuje standardizované postupy poskytování první pomoci určené pro výuku první pomoci laiků. (elektronická podoba s doplňkem z r.2006; *.pdf 300 kB).

Zdravotnická příprava uchazečů o řidičský průkaz Zdravotnická příprava uchazečů o řidičský průkaz

MUDr. Pavel Srnský
Publikace je určena pro účastníky školení Zdravotnické přípravy uchazečů o řidičský průkaz. Učebnici je možno získat na příslušném kurzu první pomoci.

Základní norma zdravotnických znalostí Základní norma zdravotnických znalostí

MUDr. Pavel Srnský
Publikace je určena pro účastníky školení Základní normy zdravotnických znalostí. Učebnici je možno získat na příslušném kurzu první pomoci.

Příručka pro záchranné jednotky Českého červeného kříže Příručka pro záchranné jednotky Českého červeného kříže

MUDr. Pavel Srnský
Jiří Majrich
Ludvík Šanda
Ing. Vladimír Novák, CSc.
Příručka byla původně určena pro Záchranné jednotky ČČK (dnes Humanitární jednotky ČČK). Může být používána pro školení první pomoci v jednotlivých kurzech uskutečňovaných Červeným křížem. Část věnovaná škodlivinám může být použita pro proškolení obyvatel k činnosti v případě nebezpečí v oblastech ohrožených chemickým průmyslem a jadernými elektrárnami.

Mladý zdravotník I. Mladý zdravotník I.

MUDr. David Hoskovec
Ludvík Šanda
Publikace je určena pro žáky I. stupně základních škol - členy kroužků Mladých zdravotníků ČČK. Slouží jako pomůcka pro přípravu k získání odznaku Mladý Zdravotník I. stupně.
Publikaci je možno zakoupit na příslušném Oblastním spolku ČČK.

Mladý zdravotník II. Mladý zdravotník II.

MUDr. David Hoskovec
Ludvík Šanda
Publikace je určena pro žáky II. stupně základních škol - členy kroužků Mladých zdravotníků ČČK. Slouží jako pomůcka pro přípravu k získání odznaku Mladý Zdravotník II. stupně.
Publikaci je možno zakoupit na příslušném Oblastním spolku ČČK.

Systém výuky první pomoci v ČČK Systém výuky první pomoci v ČČK

připravil Mgr. Josef Švejnoha
Publikace přináší podrobný přehled norem první pomoci vyučovaných v Českém červeném kříži.

Studijní střediska ČČK Studijní střediska ČČK

Ludvík Šanda
Brožura je určena přednášejícím na Okresních a Regionálních studijních střediscích ČČK. Kromě spousty informací k obsahovým tezím těchto akcí v ní naleznete také směrnice pro pořádání těchto akcí, řadu typů pro organizaci studijních středisek a právní předpisy pro zotavovací akce.

Zdravotnický instruktor Českého červeného kříže Zdravotnický instruktor Českého červeného kříže

kolektiv autorů
Publikace je určena pro Zdravotnické instruktory ČČK. Je možné ji získat na instruktorském kurzu. Ti kteří instruktorský kurz absolvovali ještě před tím, než tato učebnice vyšla, si ji mohou zapůjčit nebo zakoupit na Oblastním spolku CČK.

Zdravotník Českého červeného kříže junior Zdravotník Českého červeného kříže junior

kolektiv autorů
Norma Zdravotník ČČK - Junior je jedna z nejnovějších. V této učebnici naleznete vše, co potřebujete k absolvování tohoto kurzu první pomoci. Učebnici lze zakoupit přímo na kurzu nebo na příslušném Oblastním spolku ČČK.

Školitel Českého červeného kříže Školitel Českého červeného kříže

kolektiv autorů
Publikace je určena pro účastníky školení "Školitel ČČK". Je možné ji získat na příslušném kurzu první pomoci.