VYHLEDÁVÁNÍ

prohledat stránky a aktuality:

OBLASTNÍ SPOLEK

Chcete-li vyhledat Váš místně příslušný oblastní spolek ČČK, zadejte PSČ Vašeho bydliště:

Ministerstvo kultury

Ministerstvo kultury je ústředním orgánem státní správy pro oblasti umění, kulturně výchovnou činnost, kulturní památky, pro věci církví a náboženských společností, pro věci tisku, včetně vydávání neperiodického tisku a jiných informačních prostředků, pro přípravu návrhů zákonů a jiných právních předpisů pro oblast rozhlasového a televizního vysílání, pro provádění autorského zákona, pro výrobu a obchod v oblasti kultury.


Ministerstvo kultury v oblasti mezinárodního humanitárního práva především:


  • ».plní úkoly vyplývající z naplňování Úmluvy o ochraně kulturních statků v případě ozbrojeného konfliktu (Haag 1954) a jejích dvou protokolů z let 1954 a 1999;
  • ».zajišťuje všeobecnou ochranu kulturních statků během ozbrojeného konfliktu a nominuje statky na seznam kulturních statků pod zesílenou ochranou Úmluvy 1954 a jejích protokolů;
  • ».plní úkoly, které vyplývají z působení ve Výboru na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu ;
  • ».zajišťuje označení statků chráněných Úmluvou 1954 a jejích protokolů;
  • ».zajišťuje obecnou informovanost o ochraně statků během válečného konfliktu;
  • ».je součástí Národní skupiny pro implementaci mezinárodního humanitárního práva.


Kontakt: petr.hnizdo@mkcr.cz[Za obsah této stránky odpovídá Ministerstvo kultury ČR]Sdílet na Facebooku