Výuka a poskytování první pomoci

Znát alespoň základy poskytování první pomoci je morální povinností každého z nás. Český červený kříž pořádá školení v první pomoci prostřednictvím svých oblastních spolkůŠkolení jsou určena pro všechny věkové kategorie - od dětí v mateřských školách a mládeže až po dospělé. Některé Oblastní spolky ČČK připravují i zdravotnické pracovníky (např. sanitáře).

Naše oprávnění školit první pomoc je dáno zákonem (4 § písm. e) zákona č. 126/1992 Sb.). Kromě toho je ČČK držitelem mezinárodního certifikátu EFAC a národních akreditací.

Pokud máte zájem o absolvování kurzu první pomoci, postupujte takto:

  • vyberte si z naší nabídky kurz (normu znalostí) první pomoci, ve které chcete být proškoleni.
Základní přehled kurzů ČČK pro dospělé
název kurzu (norma) rozsah (hod) název kurzu (norma) rozsah (hod)
Základní školení PP (život zachraňující úkony) 4 Základy první pomoci (ZNZZ) pro pedagogy 20
Zdravotnická příprava uchazečů o ŘP 6 Zdravotník zotavovacích akcí a škol v přírodě 41
Doškolení ZZA 8 První pomoc pro příslušníky tísňových složek 40
Rozumíme si, pomáháme si 8 Dobrovolná sestra ČČK 57
Základy první pomoci  12    
Podrobné popisy kurzů Ikona dokumentu PDF Maximální ceny kurzů první pomoci
  • podle toho, kde chcete kurz absolvovat, vyberte si níže v přehledu kurzů a přihlaste se do něj; nenajdete-li tam potřebné údaje (cena, podmínky, přihlášení apod.), kontaktuje pořádající Oblastní spolek ČČK, 
  • nenajdete-li vhodný kurz v přehledu, kontaktujte Vámi vybraný Oblastní spolek ČČK přímo - použít můžete interaktivní mapku pod přehledem,
  • pokud takto neuspějete, kontaktujte, prosím Úřad ČČK.

Kromě kurzů uvedených v tabulce provádíme i školení na míru, školení pro podniky a pod., v tom případě kontaktujte přímo Vámi vybraný Oblastní spolek ČČK.

V oblasti první pomoci je tradiční činností ČČK také zajišťování zdravotnických dozorů na společenských, sportovních, kulturních apod. akcích. 

 

Přehled kurzů a akcí první pomoci Oblastních spolků ČČK

Kurzy můžete filtrovat podle jednotlivých krajů a podle data konání:

Datum od
Od Do Název akce Místo konání Pořadatel
15.06.2024 23.06.2024 Kurz první pomoci - Zdravotník zotavovacích akcí a škol v přírodě Liberec OS ČČK Liberec více
Akreditovaný kurz MŠMT č.j.: MSMT-22187/2021-6-727 15. - 16. června + 22. - 23. června 2024, v čase vždy od 8 do 17 hod Kurz určený zejména pro zdravotníky na táborech, školách v přírodě a dalších akcích pro děti a mládež. Jedná se o nejobsáhlejší kurz pro dospělou veřejnost, který ČČK nabízí. Je zaměřen na dobré zvládnutí první pomoci – život ohrožujících stavů, tak i zvládnutí běžných úrazů, dále na hygienické předpisy pro pořádání zotavovacích akcí a péči o nemocné.
15.06.2024 23.06.2024 Zdravotník zotavovacích akcí K Hájům 12, Praha 13 OS ČČK Praha 1 více
Absolventi tohoto 40 hodinového kurzu jsou oprávněni vykonávat funkce zdravotníků na pobytových zotavovacích akcích, např. akce pro děti a mládež – letní tábory, na školách v přírodě a podobně.
19.06.2024 20.06.2024 Republikové kolo Soutěže mladých zdravotníků Semily OS ČČK Semily více
Postupová soutěž pro kroužky mladých zdravotníků. Republikového kola se účastní vítězná družstva I. a II. stupně z krajských kol.
23.06.2024 23.06.2024 Doškolení zdravotník zotavovacích akcí Budova OS ČČK - Kopeckého 840, Ústí nad Orlicí OS ČČK Ústí nad Orlicí více
Doškolení ZZA v čase 8:00 - 16:00.
26.06.2024 30.06.2024 Kurz zdravotníka zotavovacích akcí Praha 3, Zelenky Hajského 14 OS ČČK Praha 9
27.06.2024 30.06.2024 Zdravotník zotavovacích akcí Křenová 66 OS ČČK Brno více
Kurz Zdravotník zotavovacích akcí má 41 hodinovou normu a je zaměřen na zdravotnickou činnost při škole v přírodě nebo zotavovací akci, který je pořádán v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví (§11) ve znění zákona 274/2003 Sb., a zákona 148/2004 Sb., podle něhož provozovatel školy v přírodě či jiné zotavovací akce musí pro akci zajistit způsobilou fyzickou osobu (zdravotníka) s příslušnou kvalifikací. Je ukončen zkouškou písemnou, ústní a praktickou. Po úspěšném absolvování obdržíte průkaz Zdravotníka zotavovacích akcí, který platí 4 roky, pro pedagogické pracovníky s neomezenou platností. Akreditace MŠMT.
18.07.2024 19.07.2024 Kurz základy první pomoci Olomouc, Sokolská 32 OS ČČK Olomouc více
Kurz má rozsah 12 vyuč.h., po oba dny probíhá v době 15:00 - 20:00 (účast nutná po oba dny). Zahrnuje teorii, ale i praktický nácvik. Cena kurzu 200,- Kč. Kurz má mezinárodní platnost, akreditace EFAC, absolvent obdrží dvojjazyčný průkaz. Vhodné pro všechny, kteří chtějí umět poskytnout první pomoc - pracovníky, studenty, au pair, turistické průvodce, učitele apod. k dostání je i učebnice.
Přihlásit se můžete formulářem Zpráva pro OS ČČK Olomouc nebo emailem skoleni.olomouc@cervenykriz.eu nebo zprávou přes WhatsApp na číslo +420 702 117 878.
27.07.2024 27.07.2024 Kurz základy první pomoci Olomouc, Sokolská 32 OS ČČK Olomouc více
Kurz má rozsah 12 vyuč.h., probíhá v době 09:00 - 19:00. Zahrnuje teorii, ale i praktický nácvik. Cena kurzu 200,- Kč. Kurz má mezinárodní platnost, akreditace EFAC, absolvent obdrží dvojjazyčný průkaz. Vhodné pro všechny, kteří chtějí umět poskytnout první pomoc - pracovníky, studenty, au pair, turistické průvodce, učitele apod. k dostání je i učebnice.
Přihlásit se můžete formulářem Zpráva pro OS ČČK Olomouc nebo emailem skoleni.olomouc@cervenykriz.eu nebo zprávou přes WhatsApp na číslo +420 702 117 878.
25.09.2024 04.12.2024 Kurz pro zdravotníky zotavovacích akcí Olomouc, Sokolská 32 OS ČČK Olomouc více
Absolventi působí jako zdravotníci na pobytových akcích - dětských táborech, na zotavovacích akcích, školách v přírodě, lyžařských zájezdech ap. (dle zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Výuka probíhá každou středu 15.00-18.00. Cena kurzu je 2.150 Kč, k dostání je i učebnice. Kurz zahrnuje teorii (somatologie, první pomoc, hygienické předpisy), samozřejmě i praktický nácvik první pomoci. Kurz splnuje podmínky vzdělávací akce v rámci DVPP.
Přihlásit se můžete formulářem Zpráva pro OS ČČK Olomouc, emailem skoleni.olomouc@cervenykriz.eu či zasláním přihlášky
Absolventům kurzu nabízíme pravidelné doškolování (8h).
28.09.2024 06.10.2024 Zdravotník zotavovacích akcí školicí středisko OS ČČK Klatovy OS ČČK Klatovy
02.11.2024 10.11.2024 Zdravotník zotavovacích akcí Učebna první pomoci OS ČČK Litoměřice OS ČČK Litoměřice více
kurz je pořádán dva víkendy 2.-3. a 9.-11.11.2024 9.11. od 8-9.30 je výuka v bazénu záchrana tonoucích