Proběhly dva kurzy mezinárodního humanitárního práva

I přes potíže spojené s pandemií Covid-19 proběhly letos již dva kurzy Základy mezinárodního humanitárního práva. Toto 25hodinové školení je zaměřeno na osvojení si znalostí o hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce, jeho organizaci a principech činnosti a, jak sám název napovídá, většina času je věnována právě mezinárodnímu humanitárnímu právu, jeho zásadám a pravidlům. Všechny získané poznatky si účastníci také prakticky procvičují při řešení desítek modelových situací, aby se tak naučili teorii aplikovat, což je minimáoně stejně důležité, jako její znalost.

Školení je určeno pro školitele z řad ČČK, pedagogy, studenty VŠ, zájemce z řad veřejnosti a příslušníky AČR, zdravotníky a složky IZS.

Letos již proběhly kurzy dva - 15.-17.01. a 19.-21.03. 2021. Konaly se ale takříkajíc v kyberprostoru, o jehož použití pro válečné účely se již běžně hovoří. Tentokrát byl ale využit ryze mírově – oba kurzy totiž proběhly on-line.

Spolu s garantem ČČK pro diseminaci MHP Doc. Dr. Markem Juklem na nich vystoupili JUDr. Petra Ditrichová z Ministerstva obrany a pplk. Otakar Foltýn z Generálního štábu AČR. Kurzy absolvovalo 30 účastníků – z ČČK a tentokrát především z řad studentů Univerzity Palackého a Univerzity Tomáše Bati. 

Další kurz se koná 15.-17.10.2021 a snad bude možné jej konat opět prezenčně (informace & přihláška).