V návaznosti na informaci ve Věstníku ČČK č.2/2021 o elektronické evidenci kurzů pořádaných OS ČČK zde naleznete návod, jak kurzy zakládat a jak generovat osvědčení pro absolventy: Návod ke stažení

Pozor! Pro kurz Základy moderního ošetřovatelství se tento systém neuplatňuje, ty nadále běží v původním režimu. Seznamy absolventů se Úřadu ČČK předávají a osvědčení se vypisují tak, jak bylo při pověření příslušného OS ČČK realizací kurzu ze strany Úřadu ČČK stanoveno.