Kurz humanitárního práva pro lektory POKOS

V šíření znalostí mezinárodního humanitárního práva (MHP) dále pokračujeme - je to jeden z úkolů ČČK jako národní společnosti stanovený Mezinárodní konferencí ČK&ČP i zákonem o ČČK. Již tradičně pořádáme také kurzy pro příslušníky AČR, kteří jsou tou cílovou skupinou, která má k aplikaci MHP nejblíže.

V Olomouci 12.-14. ledna 2022 proběhl letošní první z těchto kurzů a byl určen pro lektory programu POKOS (příprava obyvatelstva k obraně státu) určeného pro školy - pedagogy i žáky.

Kurz o rozsahu 20 hodin se konal v Domě Armády, historickém objektu z poloviny 18. století, do jehož zdiva byla pojata i věž z bývalého gotického opevnění Olomouce, kdysi jedné z nejrozsáhlejších a také nejmodernějších pevností podunajské monarchie.

Dům, který je nyní kulturní památkou, sloužil také jako kadetní škola. Genius loci jej tak přímo předurčuje k tomu, aby zde probíhaly kurzy MHP, v nichž se účastníci seznámí - a také na modelových situacích si důkladně procvičí - s normami tzv. válečného práva, chránicího ty, kteří se na ozbrojeném nepřátelství neúčastnili nebo již neúčastní - především tedy zdravotníky, civilisty, ale také raněné či zajaté bojovníky. Nedílnou součástí kurzu je také seznámení s rolí Červeného kříže.

Kurz vedl Marek Jukl, garant Českého červeného kříže pro MHP a vystoupila na něm i Petra Ditrichová z oddělení mezinárodního práva Ministerstva obrany. Absolvovalo jej 16 posluchačů.

Další z těchto kurzů, otevřený však i veřejnosti, se uskuteční 18.-20.března opět v Olomouci.