VYHLEDÁVÁNÍ

prohledat stránky a aktuality:

OBLASTNÍ SPOLEK

Chcete-li vyhledat Váš místně příslušný oblastní spolek ČČK, zadejte PSČ Vašeho bydliště:

TELEGRAFICKY ZE SVĚTA ČERVENÉHO KŘÍŽE

»14.02.2019-Ukrajina: Již pět let konfliktu na V.Ukrajině. Lidé žijící podél “zamrzlé” frontové linie na Donbase přišli o své příjmy, těžko nesou pokračující násilnosti. V zimě se jejich situace ještě zhorší – poškozené stěny, střechy i okna propouštějí chlad... Palivo se těžce shání a je stále dražší. Chlad je obtížný i venku, doprava nefunguje a překračovat linii doteku je tak obtížnější. Na přechodových bodech provozuje MVČK a UkČK "zahřívací" a občerstvovací stanice.


Během zimy 18/19 rozdělil MVČK 28.000 tun uhlí

»14.02.2019-Španělsko 1939: Před 80 lety MVČK zorganizoval v posledních týdnech španělské občanské války repatriaci několika stovek ,válečných zajatců’ poté, co je po obsazení Barcelony předala španělská vládní vojska Francii. Na obrázku opouští zástup zajatců pevnost Prats-de-Mollo, kde byli nejprve pod dohledem francouzské vlády umístěni a míří k delegátům MVČK.»13.02.2019-Nigérie: Konflikt v SV Nigérii již trvá 10.rok. Nyní přinutil opustit domovy dalších  >80.000 lidí – přežívají v Nigérii nebo sousedních státech. V oblasti Borno se do hlavního města Maiduguri  přesunulo jen za uplynulé 2 měsíce >30.000 utečenců. MVČK vybudoval nouzové přístřeší pro 1.500 rodin. Někteří přišli o domov již podruhé.»08.02.2019-Venezuela: Prezident MF  ČK&ČP vyzval venezuelské představitele i představitele ostatních států, aby respektovali neutrální, nestrannou a nezávislou povahu humanitární práce ČK ve Venezuele. ČK pomáhá lidem ve Venezuele i všude na světě bez ohledu na jejich sociální status či politické názory. Nepolitizujte naši práci, řekl F.Rocca. Venezuelský ČK má v terénu >2.600 příslušníků napříč zemí, provozuje 8 nemocnic a 38 ambulantních zařízení, registrováno je v nich >1 mil. pacientů. V souvislosti s nabídkami zahraniční pomoci uvedl D.Stilhar, ředitel MVČK pro operace, že ČK může být zapojen jen do takových pomocí, které se dějí v v dohodě s představiteli úřadů zemí, bez ohledu na to, kdo jimi jsou.


»07.02.2019-Ženeva/Venezuela: MV ČK zvýšil rozpočet na humanitární aktivity ve Venezule na 450 mil. Kč. Krom současných aktivit (kampaň proti malárii, očkovací kampaň) poskytne po dohodě s ministerstvem zdravotnictví léky a zdravotnický materiál šesti větším nemocnicím. O humanitární situaci v zemi přilétá zítra jednat do Venezuely prezident MF ČK&ČP F. Rocca.


»07.02.2019-Ženeva: Mosambik se stal 100. zemí, která ratifikovala Úmluvu o obchodu se zbraněmi [+], jejíž přijetí MVČK aktivně prosazoval. Uvedla to ředitelka MVČK pro mezinárodní právo a politiku H. Durham. Smlouva reguluje obchod se zbraněmi - především zakazuje transfery zbraní bojujícím stranám porušujícím MHP. [+++]»06.02.2019-Sýrie: Týmy Syrského ČP a OSN doručily do Rukbanu humanitární pomoc pro 40.000 lidí (mouka, zákl. potraviny, speciálně výživa pro těhotné a norozence, kojence, šaty ap.). 133 nákladních aut urazilo 260 km. Součástí pomoci je také očkování proti TBC, dětské obrně, hepatitidám a dalším závažným nemocem. Doprovod SČP čítá 146 humanit. pracovníků SČP.


Na cestě do Rukbanu (uprch. tábor blízko jordán. hranic)

»01.02.2019-Ženeva/Budapešt: MF ČK&ČP vyzývá, aby lidé v době velkých mrazů kontrolovali své blízké, sousedy a přátele, zejména, jsou-li vyššího věku nebo jinak zranitelní – postačí telefon. Také je třeba zjišťovat, zda nepotřebují donést léky apod. Tam, kde panují opravdu mimořádné mrazy, navštěvují seniory dobrovolníci ČK. Dr A.Trgachevska ze regionálního úřadu MVČK pro Evropu doporučuje, aby staří lidé pili teplé nápoje a dostatečně jedli. Alkohol je nevhodný, může vyústit v hypotermii. Alespoń jednu místnost v bytě by měli mít vytopenu na aspoň 20°C. Nezbytné je teplé oblečení. Dostatečně oblečeni by měli být i doma, neboť termoregulační schopnost starého člověka je snížena.


»31.01.2019-Ženeva: MVČK provádí kontrolní návštěvy míst, kde jsou osoby zbaveny svobody v souvislosti s válkami nebo nepokoji. Důvěrně s těmito lidmi hovoří. Výsledky těchto zjištění jsou podkladem pro jednání MVČK s odpovědnými orgány dotyčné strany s cílem, aby podmínky, v nichž jsou lidé drženi, odpovídaly právu a humanitárním standardům. Tyto zprávy jsou však důvěrné  a nejsou přípustné např. jako podklad pro event. trestní stíhání případných porušení MHP, neboť – slovy J.Picteta, posláním ČK je humanita, nikoli spravedlnost. Podrobněji na blogu MVČK: [+++]V této rubrice přinášíme »telegrafické poznámky« z činnosti Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce.
Navštivte také rubriku Tiskové zprávy či Aktuality.


»28.01.2019-Ženeva: Současné ozbrojené konflikty se bohužel "vrací do měst" [+]. Tím nabývaji na aktuálnosti ustanovení MHP stanovující bojujícím stranám povinnost prevetivních opatření s cílem vyloučit náhodné ztráty na civilistech a civilních objektech. Má nějaké povinnosti i strana, která danou oblast brání? Výčet těchto závazků přináší blog Joint Blog Series / Law and Conflict: [+++]


Prevetivní opatření před útokem jsou stále více aktuální

»28.01.2019-Ženeva: Preziden MF ČK&ČP F.Rocca se dnes v souvislosti s osudem migrantů obrátil na evropské vlády s výzvou, aby našly trvalé řešení, které zabrání dalším úmrtím ve Středozemním moři. Připomněl, že ochrana životů musí být věcí všech vlád.


»24.01.2019-Mongolsko: Propuknutí epidemie chřipky A (H1N1) je v Monglosku “dětskou krizí” – 90 % nemocných jsou děti <5 let. Kapacita dětského odd. nemocnice v Ulanbátáru je 977 lůžek, ale hospitalizováno je již >1.500 dětských pacientů. Propuknutí chřipkové epidemie v kombinaci se znečištěných ovzduším, extrémní zimou, chudobou a nebezpečím zánětu plic je dle B. Nordové, gen. taj. Mongloského ČK ohrožením dětí na životě. V zemi je aktuálně 73 nemocných/10.000 obyvatel, což je značně více, než ve dvou předešlých sezonách. Vrchol epidemie se ale čeká až za dva měsíce. Mongolský ČK dodává nemocnicím dočasná lůžka, šíří informace a vyslal personál do nejpostiženějších oblastí.


Někde je i 23 % příchozích do ordinací s chřipkou

»23.01.2019-Afghánistán: Rehabilitační centra MVČK v Afghánistánu loni přijala >12.000 nových pacientů, což je rekordní počet od r.1988, odkdy MVČK tam tato centra provozuje. Tento počet je podle A.Caira, vedoucího rehabilitačních programů MVČK v Afghanistánu jen odrazem velké míry potřeby. Na 33 mil. obyvatel Afghanistánu připadá odhadem 1,5 mil. osob s fyzickým hendikepem. Sedm center MVČK v Kábulu, Mazar-i-Sharifu, Heratu, Jalalabadu, Gulbarharu, Faizabadu a Lashka Gah se zaměřují především na oběti  pozemních min, výbušných pozůstatků války a střelných zranění. Pomáhají ale také  osobám s vrozenými vadami či obětem nehod. Mají v péči 178.000 klientů. Jen loni krom bezpočtu fyzioterapeutických sezení obdrželi >22 000 protéz končetin aj. ortopedických pomůcek, 2.000 inval. vozíků a 18.000 berlí. MVČK také usnadňuje resocializaci postižených, a to jejich školením, mikroúvěry pro začínající podnikatele a sport. programy jako basket, futsal a rekreační aktivity.


A.Cairo, ved. rehabilitačního programu MVČK v Afghánistánu

»21.01.2019-WEF: Na letošním Světovém ekonomickém fóru v Davosu vystoupí prezident MVČK P.Maurer. Svá jednání se světovými lídry zaměří na osm bodů, které dle názoru MVČK musíme v r.2019 udělat k vyřešení situace 120 milionů lidí postižených ozbrojenými konflikty, jejichž politické řešení je efemérní: [+++]


Co přinesou samořiditelné zbraně?

»21.01.2019-Ženeva/Egypt: Gen. tajemník MF ČK&ČP As Sy dnes tento týden navštíví Egypt. Setká se s vedením Egyptského ČP, zaměstnanci i dobrovolníky. Podpoří nárůst mezinárodní podpory programů Egypstkého ČP, který je klíčovým humanitárním aktérem v zemi. Jednat bude také s vládními představiteli.


»11.01.2019-Sýrie/Japonsko/ČR: Dnes do Sýrie dorazila pomoc Japonského ČK čítající 16 sanitek. Pomoc Českého červeného kříže zaměřená na zdravotnické přístroje a materiál bude v Sýrii předána příští týden. Obě pomoci jsou určeny Syrskému ČP, jehož 148 zdravotnických zařízení poskytlo loni 2,9 milionu ošetření.


»06.01.2019-KLDR: I letos pokračují aktivity MVČK v KLDR. Specifikem je řešení humanitárních následků korejské války 1950-53, např. identifikace a výměny lidských ostatků, vyjasňování osudu pohřešovaných osob, obnovování kontaktů mezi rozdělenými rodinami ap. Ve spolupráci s ČK KLDR bude napomáhat orgánům KLDR při odstraňování nevybuchlých min aj. munice z dob války vč. osvěty mezi obyvatelstvem. MVČK pořádá kurzy i pro příslušníky armády, kteří se odminováním zabývají a poskytuje jim prostředky první pomoci. V oblasti posílení zdravotní péče spolupracuje MVČK s lékařskou fakultou v Pchjongjang v oblasti výuky urgentní medicíny.


MVČK pořádá 2denní kurzy o rizicích dekontaminace území

»03.01.2019-Ženeva/Svět: Rok 2019 je důležitý pro rozvoj mezinárodního humanitárního práva, říká H.Durham, ředitelka MVČK pro mez. právo - v srpnu si připomeneme 70.výročí přijetí Ženevských úmluv na ochranu obětí válek, stále základního kodexu MHP. V závěru roku se státy - smluvní strany Ž.úmluv sejdou se všemi složkami Mezinárodního hnutí ČK&ČP na již 33.Mezinárodní konferenci ČK&ČP.


» Starší zprávyZnačka [+++] je interaktivní a odkazuje na další informace (nejsou vždy v češtině)


Používané zkratky:
» MVČK (ICRC) - Mezinárodní výbor Červeného kříže
» MFČK&ČP (IFRC) - Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce


Sdílet na Facebooku