VYHLEDÁVÁNÍ

prohledat stránky a aktuality:

OBLASTNÍ SPOLEK

Chcete-li vyhledat Váš místně příslušný oblastní spolek ČČK, zadejte PSČ Vašeho bydliště:

TELEGRAFICKY ZE SVĚTA ČERVENÉHO KŘÍŽE

»19.09.2018-Filipíny: Bouře, místně zvaná Ompong, byla nesjilnější letošní bouří světa a udeřila rychlostí až 285 km/h SV od Luzonu brzy ráno 15.9.2018. Rozsah dopadu bouře ještě není zcela znám. Filipínský ČK byl v pohotovosti již od 14.9. a byl tak v akci od prvopočátku, uvedl R.Gordon, předseda FČK. Upozornil na drastický úpadek příjmů postižených rodin živících se rybolovem a zemědělstvím. V nejvíce postižené oblasti – údolí Cagayan, která je nejvěštím dodavatelem kukuřice a druhým největšáím rýže v zemi, je přes 80% polí zničeno. Více než 110 tisíc rybářů bylo postiženo. MF ČK&podpoří pomoc Filipínského ČK částkou 65 mil. Kč, což umožní poskytovat pomoc 100.000 lidem po dobu 1 roku. Jde o zdravotní, psychosociální a potravinovou pomoc, opravu vodovodních a sanitárních zařízení, přístřeší ap.


»17.09.2018-Nigérie: MVČK co nejostřeji odsuzuje zabití své zadržené pracovnice S. H. A. Khorsy (25 r.). Vyzval ozbrojenou skupinu, aby bezodkladně propustila další dvě zdravotnice, které byly v březnu zadrženy na SV Nigerie. Všechny tři zdravotnice (z toho 2 porodní asistentky) pracovaly ve zdrav. zařízení podporovaném UNICEF zaměřeném na neodkladnou poporodní péči v Rannu, jehož obyvatelstvo se více než zdvojnásobilo přílivem utečenců před násilnostmi.


»13.09.2018-Zimbabwe: Předměstím Harare otřásá dvojí úder – cholera a tyfus. Přes 1.000 příslušníků ČK se na předměstí snaží zabránit šíření smrtící cholery. Od propuknutí nemoci 5.9. již zemřelo 25 osob, je hlášeno cca 3.000 nemocných. ČK se obává rychlého rozšíření do dalších částí Zimbabwe. Podle M.Phiriho, gen. tajemníka Zimbabského ČK, je čilý pohyb lidí mezi venkovem a hlavním městem velmi nebezpečný a obává se velmi rychlého šíření nemoci. ČK se zaměřuje na zajištění pitné vody a prevenci. Jde o druhou epidemii cholery v Zimbabwe v posl. dekádě. V r. 2008 onemocnělo >100.000 a zemřelo 4.000 osob.


»10.09.2018-J.Súdán/Ženeva: MVČK vítá podpis mírové dohody mezi jihosúdánskými bojujícími stranami. Pětiletý ozbrojený konflikt má tragické důsledky pro miliony civilistů. Podle D.Stillharta, řed.operací MVČK, je důležité, aby politické řešení bralo ohled na potřeby všech Jihosúdánců. Konflikt uvrhl zemi do humanitární katastrofy, což není hyperbola, ale skutečnost, uvedl D.Stillhart po návratu z J.Súdánu. Civilisté nesmějí nést nápor konfliktu, přesto se to v J.Súdánu dělo často, v rozporu s mezinárodním humanitárním právem. Humanitární organizace mohou přinést lidem úlevu, ale nemohou zabránit násilí ani pokračování konfliktu – to může pouze politické řešení. V 1.pol.2018 MVČK: rozdělil 29.700 měsíčních dávek potravin pro 223.000 lidí / osivo a zemědělské nástroje obdrželo 158.000 / náčiní pro rybolov 103.000 / provedl 1.735 chir. zákroků / ošetřil ambulantně 75.000 pacientů / z bojové zóny odsunul 316 raněných / pitnou vodu zajistil 273.000 lidem / navštívil 3.600 vězňů / v MHP vyškolil 3.000 bojovníků a policistů / působí v Súdánu 38 let.


»06.09.2018-KLDR: Červený kříž KLDR v terénu vyhledává přeživší po vlně povodní a sesuvů půdy, které zasáhly po silných deštích sever a jih provincie Hwanghae. Zahynulo 76 lidí a >75 je pohřešováno, >800 domů bylo zničeno vč. škol a zdrav. zařízení. ČK poskytuje obětem přikrývky, hygienické potřeby, ošetření a transport do nejbližších nemocnic. Týmy ČK připravují pitnou vodu. Podle J.Fleminga z MF ČK&ČP je další komplikací chladné počasí a nedostatek potravin.


»05.09.2018-Česká republika: Uplynulo 150 let od zahájení činnosti Červeného kříže na našem území, což nás řadí na přední, konkrétně 13., místo ve světě! [+++]


»03.09.2018-Ženeva: Zahájeno shromáždění smluvních stran Úmluvy o zákazu kazetové munice, přijaté před 10 lety. Viceprezident MVČK G.Carbonnier označil uplynulou dekádu za pokrok, ale upozornil na nutnost dosáhnout všeobecné akceptace Úmluvy a vyčištění zamořených oblastí [+++]


»31.08.2018-Panama: Migraci z Venezuely označil prezident MF ČK&ČP F.Rocca za vážnou a rostoucí migrační krizi – v pohybu je dle odhadů 1,6-4 miliony osob! Proud migrantů zasahuje řadu zemí v regionu. ČK&ČP se zajímá hlavně o bezpečnost starších osob, žen a dětí a podrobně monitoruje situaci v Brazilii, Trinidadu a Tobagu, Guyaně, Ekvádoru a Peru. Riziko inf. nemocí jako spalničky, záškrt a TBC je vysoké a Federace zvyšuje podporu národním společnostem ČK zapojeným do pomoci migrantům. Podle F.Roccy hlásí personál ČK vysoký počet lidí s vážnými zdravotními problémy vyžadujících okamžité poskytnutí zdrav. péče. Bez ohledu na důvod překročení hranic musí těmto lidem být umožněn přístup ke zdravotní péči.


»29.08.2018-DR Kongo: Zvládání současného propuknutí hemorhagické horečky Ebola je komplikováno třemi záležitostmi – ozbrojeným konfliktem, odporem společenství a rostoucím počtem případů infekce a úmrtí. Podle posl. zprávy MZ DR KOngo již 75 osob zemřelo a 112 případů je suspektních. Před týdnem byl 1 případ potvrzen v oblasti Oicha, která je vlivem války těžko dostupná. Podle Dr B. Condé, ved. nouzových operací MF ČK&ČP, se týmy ČK setkávají se strachem a hněvem komunit při snaze zajišťovat bezpečné pohřby zemřelých na Ebolu. V případě této nákazy je tělo zemřelého vysoce infekční a při běžných pohřebních rituálech dopchází k šíření nákazy.


»28.08.2018-Sýrie: Sýrie dnes - MVČK hlásí: 13,1 mil. lidí potřebuje pomoc / 6,6 milionu muselo opustit své domovy / 3 miliony jsou uvězněny v obležených a těžko dostupných oblastech... Není to jen statistika.


Berlín 05.1945? Ne, V.Ghúta 08.2018

»20.08.2018-Korejský poloostrov: V KLDR se uskutečnilo setkání 89 rodin rozdělených válkou, které přicestovaly kolonou autobusů z J.Koree - 70 let část rodinných příslušníků žije v KLDR a část v J.Koreji. Na kaci se podílejí národní společnosti ČK obou korejských států. Desítky tisíc lidí ale stále čekají na tuto možnost. Podle MVČK jde o prioritní humanitární otázku, na jejímž řešení je připraven spolupracovat.


Mount Kumgang: Setkání matky a syna po 68 letech

»20.08.2018-Japonsko: Na probíhající tokijské konferenci států-smluvních stran Úmluvy o obchodu se zbraněmi [+] vyjádřil MVČK znepokojení nad tím, že se prohlášení států o absolutním dodržování závazků z norem mezinárodního humanit., jak jsou zakotveny v této úmluvě, rozcházejí s praxí obchodu se zbraněmi. Podle H.Durham, ředitelky MVČK pro pro mezin. právo a humanit. politiku, je účelem smlouvy snížení lidského utrpení a dodržování norem mezin. hum. práva. Již před 20 lety prokázal MVČK, že snadná dostupnost zbraní působí v důsledku škody na civilních objektech a osobách. Smluvní strany úmluvy se podílí 60% na světovém obchodu se zbraněmi a mohou tedy efektivně sehrát klíčovou roli při zajištění dodržování humanit. práva, budou-li odpovědně jednat v každé fázi obchodování se zbraněmi, aby se tyto nedostaly do špatných rukou, uvedla H.Durham.


»10.08.2018-KLDR: MF ČK&ČP hlásí vlnu vysokých teplot - 39°C - a výpadek srážek - od počátku července dosud neprošelo. Podobné sucho loni snížilo úrodu potravin o 7,2 %, uvedl J. Muyambo, programový manažer Federace v Pchjongjangu. Vedra mohou mít vážné zdravotní následky zejm. pro staré lidi a děti. Jde zejména o děti mladší 5 let trpící podvýživou. Federace již poskytla 20 zavlažovacích systémů pro pole. Dále poskytne pomoc ve výši 5,3 mil. Kč. Již před současnou krizí potřebuje 40 % populace KLDR humanitární pomoc.


»07.08.2018-DR Kongo: 19členný multidisplinární tým MVČK a MF ČK&ČP dnes přijel do Beni v blízkosti epicentra eboly v Severním Kivu. Zahrnuje specialisty na bezpečné pohřby, odborníky na pitnou vodu a sanitaci i na práci s komunitami. Nejvyšší infekciozita je u těl zemřelých, uvedla Dr F. Nafo-Traore, region. ředitelka MF ČK&ČP pro Afriku, proto je zcela zásadní zajistit bezpečné zacházení se zemřelými. Je proto nutné získat důvěru komunit, na což se ČK zvláště zaměří. Specialisté podpoří práci místních týmů Červeného kříže DR Kongo. Zaměří se též na místní nemocnice, zdravotnická zařízení a věznice. Nová epidemie přišla týden po té, co min. zdravotnictví ohlásilo konec epidemie v rovníkové oblasti.


»08.08.2018-Indonésie: Nedělní zemětřesení o síle 7° R označil vedoucí týmu MF ČK&ČP Ch. Rassi za “výjimečně destruktuvní”. Udává se, že zemřelo 120 lidí, stovky byly zraněny a 600.000 bylo zasaženo celkem. Tým MF ČK&ČP zjišťuje potřebu pomoci přímo v terénu, kde již od počátku pomáhají týmy Indonéského ČK. V některých vesnicích na východě a severu Lomboku je 75% domů zničeno. ČK krom zdravotnické pomoci poskytuje přístřeší (stany), pitnou vodu, potraviny, hygienické potřeby a bude distribuovat také materiál na opravy či znovupostavení domů.  Federace podpoří pomoc Indonéského ČK částkou 250 mil. Kč. Program obnovy ČK je plánován na 18 měsíců.


»07.08.2018-DR Kongo: 19členný multidisplinární tým MVČK a MF ČK&ČP dnes přijel do Beni v blízkosti epicentra eboly v Severním Kivu. Zahrnuje specialisty na bezpečné pohřby, odborníky na pitnou vodu a sanitaci i na práci s komunitami. Nejvyšší infekciozita je u těl zemřelých, uvedla Dr F. Nafo-Traore, region. ředitelka MF ČK&ČP pro Afriku, proto je zcela zásadní zajistit bezpečné zacházení se zemřelými. Je proto nutné získat důvěru komunit, na což se ČK zvláště zaměří. Specialisté podpoří práci místních týmů Červeného kříže DR Kongo. Zaměří se též na místní nemocnice, zdravotnická zařízení a věznice. Nová epidemie přišla týden po té, co min. zdravotnictví ohlásilo konec epidemie v rovníkové oblasti.


»03.08.2018-Sýrie: Humanitární konvoj s 24 kamiony vezoucí 5.000 rodinných potravinových balíků a 5.000 pytlů mouky poskytnutých Světovým potravinovým programem OSN dopravil Syrský ČP do Ghousomu a Maraaby v Daraá


Konvoj Syrského červeného půlměsíce do Ghoustonu

»02.08.2018-DR Kongo: Min. zdravotnictví DR Kongo hlásí čtyři pozitivní vzorky na Ebolu, zatím ještě čekají na potvrzení v laboratoři v hlav. městě. Pokud se pozitivita potvrdí, může jít o znovuvypuknutí epidemie. Hlášeny jsou ze severu provinincie Kivu na SV DR Kongo. Podle Dr F. Nafo-Traoré, regionální řed. MF ČK&ČP pro Afriku, očekáváme extrémně obtížnou operaci – jde o oblast zasaženou ozbrojeným konfliktem, v blízkosti velké koncentrace obyvatel a navíc v blízkosti státní hranice... Tyto případy připomínají velkou zranitelnost místní populace bojující současně s malárií a jinými hemoragickými horečkami. Červený kříž DR Kongo má dobré kapacity pro boj s Ebolou – 60.000 příslušníků po celé zemi a podporu Federace. Týmy ČK hrály významnou roli při soudobých propuknutích Eboly v rovníkových provinciích i minulých, již od prvního výskytu v r.1976.


»26.07.2018-Sýrie: Do V.Ghúty dnes dorazil další z humanitárních konvojů Syrského ČP – 7 nákladních vozů přivezlo přes 50 tun hum. potřeb (přikrývky, kuchyňské soupravy, stany ap.). Dále SČP přivezl léčiva a zdrav. materiál darovaný francouzskou vládou. Ve spolupráci s našimi partnery se snažíme ulehčit utrpení nejzranitelnějších lidí a rozdělili jsme již stovky tun humanitární pomoci, uvedl prezident SČP ing. Hboubati. Do června letos doručil SČP  41 humanitárních konvojů pro 1,75 milionu příjemců v různých oblastech, včetně 300.000 ve V.Ghútě


»24.07.2018-Řecko: Týmy Červeného kříže poskytují pomoc obyvatelům uvězněným velkými pořáry v okolí Atén. Týmy ČK vyvíjí obrovské úsilí na záchranu ohněm postižených. Více než 80 lidí zemřelo, více než 180 je zraněných, z toho 175 je hospitalizováno. Požáry se rozprostírají v blízkosti Atén, přímořském letovisku Mati a v obcích Nea Makri, Rafina a Megara. ČK již poskytl zdravotní péči vč. první pomoci, osychosociální pomoc a pomoc při obnově kontakjtů s členy rodin 75 lidem.


Mobilní ošetřovna Řeckého červeného kříže

»23.07.2018-Sýrie: Humanitární konvoj Syrského ČP – 40 kamionů – dnes dorazil do Nawa v oblasti Daraá. Přivezl 7.500 potravinových balíků a 7.500 pytlů mouky, které poskytl Světový potravin. program.


Konvoj Syrského červeného půlměsíce do Daraá

»23.07.2018-DR Kongo/Ženeva: 24.července uplyne 42 dnů od chvíle, kdy byl zachycen poslední pacient, jenž onemocněl ebolou v Demokratické republice Kongo. Tamější ministerstvo zdravotnictví pravděpodobně oficiálně vyhlásí konec této epidemie.


»21.07.2018-Ženeva/Svět: Lékaři, sestry, nemocnice, sanitky, ošetřovny... - tito všichni jsou chráněni válečným právem. Jen za poslední dva roky zaznamenal MVČK přes 1.200 útoků proti nim, a to v 17 zemích. Zdravotník nesmí být cílem útoku: [+++], řekněte to všem!


»19.07.2018-Súdán: Velké humanitární potřeby v Súdánu. Desítky tisíc obyvatel, které z důvodu konfliktu v Jižním Súdánu, byly nuceny opustit své domovy, zoufale potřebují humanitární pomoc a péči. Gen. tajemník MFČK&ČP E. As Sy navštívil oblast sousedící s J.Súdánem. Podle jeho slov je zdejší situace kritická. Od roku 2013, kdy jihosúdánský konflikt vypukl, více než 2.4 milionů obyvatel odešlo hledat bezpečí do okolních zemí, 760 tis. z nich pak uteklo do Súdánu. Většina z nich setrvává vtáborech a neoficiálních osadách. Súdánský ČP a OSN zabezpečuje vodu, sanitaci a nouzová přístřeší pro téměř 90.000 lidí a potraviny pro 154.000 lidí. Súdánský ČP zde rovněž provozuje 3 zdravotnická střediska.


»17.07.2018-Čína: Povodně v ČLR. 2.9 milionů obyvatel je zasaženo povodněmi a sesuvy půdy v provinciích Sichuan a Gansu. MFČK&ČP uvolnila více než 9,5 mil.Kč na pomoc a obnovu. Tyto finanční prostředky budou konkrétně využity pro vysídlené osoby, starší obyvatele, domácnosti s dětmi či hendikepované. Lidé obdrží praktickou pomoc jako pláštěnky, baterky, moskytiéry, nádobí, zubní kartáčky, ručníky, oděvy, přikrývky a stany. 50 tis. domů bylo zničeno.


»12.07.2018-Etiopie: Vnitřní násilnosti na jihu Etiopie živí rychle se rozvíjející  humanitární krizi – přes 800.000 lidí je přinuceno opustit své domovy, nemají potraviny, vodu, přístřeší a další nezbytnosti... Tato krize je zcela mimo vnímání mezinárodního společenství, následky tohoto zanedbání mohou být strašné a pokud se humanitární pomoc rychle nezvětší, hrozí lidem podvýživa a propuknutí inf. nemoci – začíná sezona dešťů,  říká S. Hanafieh, vedoucí týmu MVČK. MVČK a Etiopský ČK navštívili oblast Kochere v zóně Gedeo, kde je největší počet vysídlenců. Lidé tam přespávají ve školách, úřadech, kostelích – na zemi, bez přikrývek či matrací. MVČK již pomohl 100.000 z nich – léky a zdravotnickým materiálem, podporou místního zdravotnictví a vybudováním nádrží na pitnou vodu.


»12.07.2018-Sýrie: Dva společné konvoje Mezinárodního červeného (Syrský ČP + MVČK) a OSN po deseti kamionech dosáhly Kahilu a Al-Sahwehu v oblasti Dará. Dopravily desítky tun potravinových balíků a mouky poskytnuté OSN (Světový potravinový program).


»04.07.2018-Pákistán: Kurz pro rozšířené poskytování neodkladné traumatologické péče uspořádal MVČK. Kurz je velmi praktický, využívá simulací a umožňuje lékařům i sestrám zdokonalit se v nejnovějších postupech v různých potenciálně fatálních situacích a dovedou stabilizovat pacienta před poskytnutím definitivního ošetření. V Pákistánu hrají tyto kurzy klíčovou roli pro zvýšení kapacit zdravotníků. Mohou tak poskytovat kvalitnější zdravotní péči a také školit další zdravotnický personál.


»28.06.2018-Myanmar: Prezident MVČK P.Maurer ukončil třídenní návštěvu severních oblastí státu Rakhine v Myanmaru, kde před 10 měsíci propukly nepokoje. Seznámil se s mobilní ošetřovnou Červeného kříže v Buthidaungu a zúčastnil se distribuce potravin v Maungdawu. Mezinárodní ČK zdvojnásobil distribuci potravin, takže lidé by měly mít dost potravin, aby přežili monzunovou sezónu, kdy jsou silnice nepoužitelné. ČK je už jedinou humanitární organizací působící v Rakhine. H.E. P.Maurer jednal s prezidentem Myanmaru U Win Myintem, státním kancléřkou Daw Aung San Su Ťij a generálem U Min Aung Hlaingem, velitelem myanmarské armády.


28.06.2018: Rakhine/Myanmar: Potravinová pomoc je nezbytná

»27.06.2018-Sýrie: MVČK vyjádřil obavy o osud civilistů v guvernorátu Dará na jihu země, kde zuří boje ohrožující civilisty, ať již bojovými akcemi, či nedostupností zdrav. péče a jiných nezbytných potřeb. Někteří se snaží oblast opustit a často rizikově prchají přímo přes frontovou linii. MVČK upozornil, že bojující strany jsou povinny civilistům přejícím si oblast opustit umožnit bezpečný odchod. Těm, kteří se rozhodnou zůstat, musí být zajištěna odpovídající zdravotní péče a při vedené nepřátelských akcí musí být šetřeni, uvedl R.Mardini, řed. MVČK pro Bl. a Stř. Východ. MVČK je připraven přesídleným osobám poskytnout nouzovou pomoc i ošetření raněných a nemocných.


»22.06.2018-KLDR: Dnes byly v KLDR za účasti zástupců Červeného kříže KLDR a ČK J.Koree zahájeny rozhovory o obnovení projektu Červeného kříže setkávání rodin rozdělených korejskou válkou. Jde o cca 60.000 osob v již vysokém věku. Mezi léty 2000-15 se pod patronací ČK uskutečnilo na 20 těchto setkání. ČK jako neutrální apolitická organizace podle Ženevských úmluv pracuje k obnovování rodinných kontaktů.


»21.06.2018-Myanmar: MVČK informuje o podmínkách ve státě Rakhine - lidé, kteří neuprchli trpí nedostatkem potravin, zdravotní péče a nemohou se věnovat obživě. Jsou odkázáni na pomoc. Červený kříž již poskytl pomoc 300.000 z nich: [+++] .


21.06.2018: Rakhine/Myanmar: Izolace a nouze

»17.06.2018-Španělsko: Na žádost vlády nasadil Španělský ČK záchranné týmy, které pomáhají stovkám lidí, kteří dnes ráno vystoupili z lodi Aquarius a dvou doprovodných lodí ve španělském přístavu Valencie. Poskytují zdravotnickou pomoc a psychosociální podporu. Pátrací služba se podílí na zjištění identity nedoprovázených dětí. Těhotné ženy byly převezny do nemocnice. Španělský ČK vyslal 15.6.2018 650 pracovníků na tři různá místa v Andaluzii.


»13.06.2018-Jemen: Z prohlášení R.Mardiniho, řed. MVČK pro Bl. a Stř. Východ, k situaci po soudskoarabském útoku na Hodeidu: aktuální bojové operace povedou ke zhoršení již tak velmi špatné humanitární situaci v zemi. Nutno udržet pro život nutné spojení se světem vč. přístavu Hodeida a letiště Saná. Konkrétní lidé a rodiny trpí nedostatkem jídla a probíhající bojové operace nadále situaci zhoršují. V Hodeidě má MVČK připraveny potraviny, zdrav. materiál a léčiva, tablety pro úpravu vody aj. nezbytné potřeby pro obyvatelstvo, avšak kvůli bojům je nemůže distribuovat těm, kteří je nutně potřebují. K přežití je nutná také civilní infrastruktura – vodovodní a elektrické rozvody ap. MVČK upozorňuje na povinná preventivní opatření, které mezinárodní humanitární právo předepisuje provádět před každým útokem s cílem ochrany civilních osob a civilních objektů.


»08.06.2018-Bangladéš: MVČK poskytuje pomoc lidem v Cox Bazar zasaženým monzunovými dešti, které právě začaly a potrvají do srpna. Žije zde milion uprchlíků z Myanmaru, možný návrat není zatím politicky vyřešen. Oblast je kopcovitá, hrozí sesuvy půdy, lidé zde žijí v přístřeších z bambusu a plastových folií, uvedl J.Karim z MVČK. Jsou odkázání na potravu z distribučního centra MVČK. MVČK dále dodává materiál na zpevnění obydlí a poskytuje zdravotní péči.


08.06.2018: Cox's Bazar, Bangladesh - snaha přežít monzun

»07.06.2018-Guatemala/Ženeva: Oblast zasaženou vulkánem Feugo navštívil prezident MF ČK&ČP F.Rocca. Neodkladné potřeby lidí označil za enormní, uvedl, že ČK rozsah nepodceňuje a bude poskytovat dlouhodobou pomoc zasaženým. Za další možnou katastrofu označil výpadek zemědělské produkce v oblasti. Federace již Guatemalský ČK podpořila 7 mil.Kč a bude v podpoře pokračovat.


»04.06.2018-Guatemala: ČK pomáhá postiženým erupcí sopky Fuego – raněným a tramatizovaným – a pokračuje v evakuaci obyvatelstva z nebezpečných zón – do dnešního rána již evakuoval 3.100 lidí. Sopka leží cca 40 km JZ od hlavního města Guatemaly začala soptit 3.6. a lávou a popelem ohrožuje obyvatelstvo v poloměru 15 km. Zemřelo 75 lidí, ohroženo je cca 1,7 milionu. Guatemalský ČK poskytuje zdravotnickou a psychosociální pomoc a nasadil sanitky a personál tří oblastních spolků a rozvinul nouzová ubytovací zařízení. Podle W.Cotteho, regionálního ředitele MFČK&ČP jde o velmi vážnou katastrofu a situace se může ještě zhoršit. Guatemalský ČK působí v těsné součinnosti s guatemalskou organizací civilní obrany.


»24.05.2018-Gaza: Prezident MF ČK&ČP F.Rocca se na závěr své návštěvy Gazy setkal s 6 příslušníky Palestinského ČP zraněnými při plnění svého poslání během poskytování pomoci obětem násilnosti při hranici s Izraelem. F.Rocca ocenil nasazení Palestinského ČP, který poskytl pomoc >6.000 raněným během násilností. Znovu vyzval k dodržování humanitárního práva, podle nějž musí být zdravotničtí i jiný humanit. pracovníci respektováni. Pozastavil se také na humanitárními podmínkami v pásmu Gazy, zdravotnický systém označil za blízký zhroucení – bez souvislosti s aktuálními násilnostmi.  Dlouhodobá podpora Gaze chybí. F.Rocca navštívil stanice první pomoci Palest.ČP, jeho nemocnici a psychosociální centrum v v Khan Yunis. Podporu Federace ocenil prezident PČP Dr Younis. Zmínil, že je třeba širší mezinárodní podpora. Příslušníci PČP, označení ochranným znakem “are NotATarget”.


»22.05.2018-Ženeva/Gaza: Prezident MF ČK&ČP F.Rocca je dnes a zítra na pracovní návštěvě v Gaze. Setká se s příslušníky Palestinského ČP, kteří zasahují během násilností.


»17.05.2018-Dem.rep.Kongo: MFČK&ČP vyzývá k aktivaci systému bdělosti k zabránění dalšímu šíření hemoragické horečky Ebola v DR Kongo. Ohrožené jsou komunity v rovníkové oblasti DR Kongo. Od propuknutí epidemie 8.5.2018 v Bikoro již zemřelo 23 osob.  Další případy potvrzeny v Mbandaka (na SV země). 110 pracovníků ČK v Bikoro a Mbandaka desinfikují obydlí, kde se případy Eboly objevily, a poskytují potřební informace lidem, jsou rovněž připraveni realizovat bezpečné pohřby obětí.


»15.05.2018-Pásmo Gazy: MVČK je znepokojen ztrátami na životech během probíhajících násilností. Musí být přijata veškerá možná opatření k minimalizaci ohrožení civilního obyvatelstva. MVČK je dále znepokojen stavem zdravotnických zařízení v Gaze, která neumožňují poskytnout množství raněných odpovídající péči. Od 30.3. dodal MVČK zdravotnický materiál pro léčbu 6.000 těžce zraněných a komplexní péči o 600 chirurgických pacientů a v neděli dodal další pro péči o 500 chirurgických a 15.000 raněných. Jednotlivci i úřady musí zajistit sanitkám bezpečný, okamžitý a bezpodmínečný přístup, aby mohly ošetřovat, evakuovat raněné nebo sbírat mrtvé. MVČK vede v této věci důvěrný dialog s příslušnými orgány. Zdravotnický personál pracoval již před těmito násilnostmi ve velmi napjatých podmínkách, uvedl G. Defurne, ředitel kanceláře MVČK v Gaze.


»11.05.2018-Cox’s Bazar/Ženeva: “Okno možnosti” ochránit lidi v Cox’s Bazar  se rychle uzavírá. Předmonzunové deště již působí spoušť v táborech pro utečence ze státu Rakhin v Myanmaru. Silné monzunové deště nastoupí koncem května a obvykle trvají do září. S.McAndrew, ved. operací MF ČK&ČP v Cox’s Bazar , říká, že nyní již není možné poskytovat komukoli další přístřeší a je třeba se zaměřit na ochranu nejzranitelněšjích před povodněmi a sesuvy půdy – v táborech žije 785.000 lidí, z toho je 200.000 těmito živly ohroženo. Dále jsou ohroženi záškrtem a průjmy v důsledku očekávaného zhoršení hygienických podmínek. Červený kříž má plán, personál a je v táborech přítomen, celý projekt však není dostatečně pokryt finančně – z plánovaných 750 mil. Kč donoři naplnili jen 54%...


Tábory v Cox's Bazar - březen 2018

»08.05.2018-Ženeva: Na Světový den ČK&ČP oznámila MFČK&ČP založení nového fondu, který může změnit humanitární akce: zatímco z dosavadního Fondu pro neodkladnou pomoc při katastrofách Federace podporovala pomoc národních společností po té, co ke katastrofě došlo, budou z nového fondu poskytovány prostředky již předem - v závislosti na předpovědi počasí a historie dat se uvolní prostředky ještě dříve, než katastrofa udeří a ČK&ČP tak bude mít kryté i preventivní akce. Přispěje se tak lépe k mírnění a předcházení lidskému utrpení, uvedl P. Meige, ředitel Federace pro prevenci a pomoc při katastrofách a krizích. Ročně bude fond doplňován 625-750 mil.Kč.


»03.05.2018-Somálsko: MVČK oznámil, že včera ve 20h. byla v Mogadišu ozbrojenými muži zadržena zdravotní sestra MVČK. MVČK je v kontaktu s různými autoritami, aby dosáhl jejího bezpečného propuštění, uvedl D. O'Malley, zástupce vedoucího Delegace MVČK v Mogadišu.


»30.04.2018-J.Súdán/Ženeva: Letadlem MVČK do Juby přiletělo 10 humanitárních pracovníků, které ozbrojené síly zadržely minulý týden. Jejich vydání a návrat zprostředkoval MVČK, který působí tradičně jako neutrální prostředník. Jak uvedl ved. Delegace MVČK v J.Súdánu, F.Stamm, ČK připomněl bojujícím stranám, že humanitární pracovníci nesmějí být napadáni. K identitě strany, která pracovníky zadržela, ani dalším okolnostem se MVČK nevyjádřil. Je potěšující, že mohou být se svými rodinami, doplnil F.Stamm.


»25.04.2018-Keňa: Povodně způsobené monzunovými dešti postihly tisíce lidí – zničily domy, postižen byl dobytek, cesty jsou zničeny, stejně tak další infrastruktura... Pokud budou deště trvat, přinesou další riziko tisícům lidí v zemi, říká A.Gullet, gen. tajemník Kenžského ČK. Pracovníci Kenžského ČK pomáhají rodinám v nejzasaženějších oblastech – Tana River, Kisumu, Taita Taveta, Isiolo, Makueni, Turkana, Mandera, Garissa, Wajir, Kilifi, Kajiado, Homa Bay, Machakos, Narok, Kitui a Nairobi – provádějí vyhledávání a záchranu, evakuaci rodin, poskytují základní zdravotní pomoc, nouzové ubytování a distribuují nezbytné domácí potřeby vč. pitné vody do evakuačních center, kde již ubytovali přes 210.000 osob.


»23.04.2018-Ženeva/Sýrie: MF ČK&ČP vyzvala na dárcovské konferenci v Bruselu vlády zemí světa ke zvýšení podpory činnosti ČK&ČP v Sýrii, kde ozbrojené násilí vstoupilo do 8.roku trvání. Zejména Syrský ČP poskytuje ohromný rozsah humanitárních služeb v celé Sýrii. Např. při nedávných bojích v Afrínu či V.Ghútě rozvinul operaci, v níž pomohl 340.000 osob. Syrský ČP je hlavní humanitární organizací v Sýrii, jen loni poskytl záchranné a humanitární služby 5 milionům Syřanů. Je však třeba zvýšit finanční i materiální pomoc Syrskému ČP, uvedl gen. tajemník Federace E. As Sy. Podpora je třeba ve výši 1,2 mld Kč. Do pomoci Syrskému ČP je dlouhodobě zapojen i ČČK.


»21.04.2018-Jemen: MVČK se zármutkem oznámil, že dnes brzy ráno cca 15km od města Taiz zahynul H.Lahoud, vedoucí týmu vykonávajícího návštěvy vězňů. Motivy ani identita útočníků nejsou známy. Ostatní členové týmu MVČK nebyli zraněni.


»20.04.2018-Řecko/Turecko: MF ČK&ČP zaznamenává prudký nárůst počtu osob, které z Turecka pěšky putují na SV Řecka, přičemž překonávají velkou řeku Evros, což je značně nebezpečné. Od března jde již o 1.000 osob, momentálně přichází >100 lidí týdně, většinou ženy a děti. Podle R.Cano, ved. delegace MF ČK&ČP v Řecku, může v létě dojít k výraznému nárůstu počtu migrantů, protože stav řeku Evros klesne. Nejbližší registrační centrum ve Fylakio je již nyní přeplněno. Po moři připlulo do Řecka v letech 2015-16 přes půl milionu osob.


»17.04.2018-Niger: Rostoucí počet osob prchajících před válkou působí přetížení zdravotnických zařízení. Neodkladnou zdrav. péči v regionu Diffa vyžaduje 400.000 lidí vč. 160.000 dětí. Krom zdravotních problémů je také komplikací tenze mezi migranty a domácí populací. Podle Dr F.Nafo-Traoré, region. ředitelky MFČK&ČP pro Afriku, je také problémem najít rovnováhu mezi potřebami migrantů a domácích při poskytování humantární pomoci v této jedné z nejchudších zemí světa. Federace podpořila pomoc Nigerského ČK 50 mil.Kč.


»13.04.2018-Stř.africká rep.: MVČK ošetřuje raněné po propuknutí násilností v Banguiském okrese 8.4.2018. 34-lůžková traumatologická jednotka MVČK je zcela zaplněna. Stejně tak operativně zřízená jednotka intenzivní péče s dalšími 20 pacienty. Problémem je také zdržení, ke kterému dochází u sanitek, protože v ulicích jsou barikády.


»07.04.2018-Sýrie: Zdravotnický personál Syrského ČP ročně poskytne pomoc 1 milionu Syřanů. Např. 475 příslušníků SČP se 14 mobilními ošetřovnami, 30 sanitkami a v 11 mobilních týmech pomáhají nyní každý den lidem z V.Ghúty a Afrinu. Tři mobilní ošetřovny loni Syrskému ČP dodal ČČK.


Mobilní ošetřovna Syrského ČP

»05.04.2018-Uganda: Sílící proud uprchlíků z Dem. rep. Kongo (od ledna 70.000) přetěžuje konžská zdrav. zařízení a špatné hygienické podmínky vedou k vypuknutí cholery - ošetřováno je 2.000 nemocných, 40 již podlehlo. Váleční uprchlíci jsou z 80% ženy a děti, přicházejí vyčerpaní, hladoví. Cholera je pro tisíce uprchlíků vážnou hrozbou, říká Dr Nafo-Traoré, regionální ředitelka MFČK&ČP pro Afriku. Dostupnost nezávadné pitné vody a fungující kanalizace jsou nejnaléhavější potřebou v oblasti Kyangwali , kam utečenci směřují. Ugandský ČK zásobuje uprchlíky pitnou vodou, potravinami, šatstvem ap. a šíří zdrav. osvětu. Federace jej podpořila 50 mil. Kč.


»29.03.2018-Švýcarsko: Připomínáme si 100.výročí tzv. Bernské dohody, kterou pod záštitou MVČK a švýcarské vlády uzavřely po dlouhých a obtížných jednáních vlády Francie a Německa. Bylo tak dosaženo zlepšení zacházení s válečnými zajatci těchto dvou stran, které do té doby bylo - na rozdíl od zajatců držených ve V.Británi - zatíženo represáliemi a kontrarepresáliemi, a dohody o repatraici nemocných zajatců či převozu do neutrálních zemí. Tento humanitární úspěch mezi zbraněmi je poučením i pro dnešek [+++]


1914-1918: přijezd raněných franc.vojáků do Ženevy

»28.03.2018-Gaza: Neúprosné statistické údaje:4/5 rodin nemají stálý příjem - 7/10 obyvatel je závislých na humanitární pomoci. Obyvatelé Gazy jsou izolováni od zbytku světa, postrádají elektřinu, vodu, léky, práci. Nejvíce jim ale chybí naděje. Fotografie MVČK z života v jedné z nejdélé okupovaných oblastí světa: [+++]


»28.03.2018-Somálsko: Včera v noci podlehl zraněním pracovník MVČK - v Mogadišu při odjezdu od kanceláře MVČK pod jeho soukromým vozem explodovala nálož. A.Y.Ibrahim měl na starosti kontakt s bojujícími stranami ve věcech mezinárodního humanitárního práva. MVČK na týden pozastaví své aktivity v Somálsku. Důvody útoku zatím nejsou známy.


»27.03.2018-Sýrie: Druhý konvoj s pomocí dnes dorazil do Rakky. Syrský ČP dopravil konvoj s 18 kamiony zejm. zimního ošacení pro děti pro celkem 16.000 rodin. První konvoj dojel 4.3.2018.


»25.03.2018-Budapest: Náhlý nárůst teplot znamená tání sněhu a ledu a spolu s dešti tak působí záplavy v řadě zemí Evropy, vč. Albánie, Bulharska, Chorvatska, Srbska, Maďarska, Černé Hory a Rumunska. V Bělorusku je >50.000 postiženo záplavami, stovky domů jsou pod vodou. Stovky příslušníků ČK&ČP pomáhají s evakuací a distribucí potravin a pitné vody tisícům lidí měst a vesnic. Podle region. ředitele MF ČK&ČP pro Evropu, S.Missiriho, vzhledem k prognóze příštích dní a týdnů očekáváme zhoršení situace zejména na Balkáně.


»16.03.2018-Ženeva: Stanovisko prezidenta MVČK po pobytu v Sýrii & výzva: [+++]


»15.03.2018-Sýrie: Dalších 25 kamionů MVČK a Syrského ČP s pomocí těchto organizací a OSN dnes bylo doručeno do města Douma ve Vých.Ghútě. Obsahem pomoci je 5.220 potravinových balíků (každý pro 5-člennou rodinu na 1 měsíc) a stejný počet pytlů mouky. Konvoj osobně doprovodil prezident MVČK P.Maurer a mohl tak z první ruky získat informace od příjemců pomoci. Podle P.Maurera si 7 let války vyžádalo nesmírné lidské utrpení, jsou tři zásadní prostředky k jeho zmírnění: přístup pro humanitární pracovníky, ochrana civilistů a lidské zacházení se zadrženými.


15.3.2018: Prezident MVČK ve Východní Ghútě

»14.03.2018-Ženeva/Sýrie: Jaké jsou standardy pro evakuace civilistů v případě jejich odsunu z míst ohrožených boji? Mezinárodní výbor ČK připomněl platné standardy stranám bojujícím v Sýrii, především v oblasti V.Ghúta [+++]


»09.03.2018-Sýrie: 13 kamionů MVČK a Syrského ČP s pomocí bylo složeno v městě Douma ve Vých.Ghútě. Obsahem pomoci je 2.400 potravinových balíků (každý pro 5-člennou rodinu na 1 měsíc) a 3.248 pytlů pšeničné mouky. Tato část pomoci nemohla být dopravena 5.3.2018, neboť přes záruky bojujících stran v místě opět boje propukly. I tato expedice pomoci byla realizována přesto, že se střílelo v těsné blízkosti humanitárního konvoje. Jak uvedl R.Mardini, ředitel MVČK pro Blízký a Stř.Východ, je pro osud civilistů kritické, aby záruky byly dodržovány, neboť nelzte akceptovat, aby se hum. pracovníci ocitali v ohrožení života.


»05.03.2018-Sýrie: První konvoj s pomocí přijíždí do Vých.Ghúty. Po dlouhém úsilí se MVČK podařilo sjednat vjezd pomoci civilistům držených boji ve V.Ghútě, když dnes ráno konvoj 46 kamionů dosáhl města Douma. Obsahem pomoci je 5.500 potravinových balíků (každý vystačí 5 členné rodině na měsíc) pro 27.500 osob a dále nezbytná léčiva a zdravotnický materiál vč. šití a obvazů. Společný konvoj MVČK, SČP a OSN je prvním pozitivním krokem ke snížení utrpení civilistů ve V.Ghútě. Jeden, jakkolik velký konvoj, není dostatečný vzhl. k ubohým podmínkám, v nichž lidé žijí, nezbytný je opakovaný a souvislý přístup do oblasti, uvedl R.Mardini, ředitel MVK pro Stř.Východ. Poslední konvoj dopravil MVČK do V.Ghúty 7.12.2017. MVČK uvedl, že intenziv. boje min. týdnů přinesly nedostupnost zdrav. péče ve V.Ghútě a tím řadu úmrtí. Zasažena byla i nemocnice a zařízení Syrského ČP. Město Damašek také nebylo šetřeno. MVČK znovu jedná s bojujícími stranami o dodržování MHP.


5.3.2018: MVČK dosáhl Východní Ghúty

»01.03.2018-Kolumbie: Naplnění humanitárních aspektů Mírové smlouvy mezi vládou Kolumbie a Revolučních ozbrojených sil nemůže být dále zdržováno, uvedl Ch.Harnisch, ved. Delegace MVČK v Kolumbii. Je nejvyšší čas, aby se oběti dlouhodobých konfliktů dostaly do středu pozornosti, kterou si zasluhují. Pro MVČK je pátrání po zmizelých hlavní humanitární výzvou. V roce 2017 organizace pomohla 271 lidem objasnit, co se se stalo jejich příbuzným. Současně MVČK zorganizovala 14 humanitárních operací v zemi (podpora Pátrací služby, pomoc pro vysídlené, podpora pro oběti sexuálních útoků, školení s cílem varovat před nehodami způsobenými výbušninami apod.). MVČK operuje v této zemi již 50 let.


»01.03.2018-Sýrie: Do Afrinu se MVČK podařilo dopravit první konvoj s pomocí od 3.12.2017. Jde o 29 kamionů s 430 tunami pomoci (potraviny, hygienické potřeby, přikrývky, zimní oděvy) pro 50.000 lidí. Situace v této oblasti i jinde u syrsko-turecké hranice je velmi špatná. Fungují zde jen 4 nemocnice, řadě obyvatel se nedostává zdravotní péče.


»27.02.2018-Sýrie: Monitorovací mise R.Mardiniho, ředitele MVČK pro Stř.Východ – situace ve východní Ghútě: V této kritické situaci jakákoliv iniciativa, která by přinesla civilistům úlevu od neustálých bojů, je pozitivní. MVČK, společně s Syrským ČP, je připraven vstoupit do oblasti a doručit humanitární pomoc potřebným. Je důležité zdůraznit, že to, co lidé nejvíce potřebují, je přístup k lékům a zdravotní péči. Humanitární koridory potřebují být dobře naplánovány a odsouhlaseny všemi stranami. Lidem, kteří se rozhodnou odejít, musí být garantována bezpečnost, pomoc a přístřeší. Těm, kteří se rozhodnou zůstat, pak ochrana před útoky. Ihned by měl být povolen transport humanitárních zásob.


»21.02.2018-Sýrie: MVČK konstatuje, že ve V.Ghútě je nedostatek léčiv a zdravotnického materiálu, takže zde lidé umítrají v důsledku nedostatečné zdravotní péče. Bohužel se MVČK ani Syrskému ČP nepodařilo získat do oblasti přístup v důsledku bojů (naposledy se v prosinci podařilo evakuovat do Damašku 29 raněných), uvedla M.Gasserová, ved. delegace MVČK v Sýrii. V Damašku - na druhé straně této fronty - pak lidé v Damašku žijí v obavách o životy dětí, které mohou být zasaženy střelami z minometu.


»20.02.2018-Myanmar/Bangladéš: Podle MFČK&ČP uteklo před násilnostmi ze státu Rakhine v Myanmaru pěšky či na člunech >380 tisíc dětí, které nyní přežívají v nevyhovujících podmínkách v přeplněných utečenec. táborech v Cox’s Bazar a jsou zcela odkázány na humanit. pomoc. Svět nesmí dopustit, aby to byly děti bez budoucnosti, uvedl M. F. Salah Eddin, gen. tajemník Bangladéšského ČP. Za půl roku od 25.8.2017 muselo před násilnostmi prchnout do Bangladéše přes 688 tisíc lidí. Bangladéšský ČP za podpory MFČK&ČP poskytl 254.000 z nich životně důležitou humanitární pomoc vč. zdrav. péče, přístřeší, potravin, pitné vody a psychosociální podpory. Zatím ale stále chybí politické řešení krize...


»16.02.2018-Libye: Prezident MVČK P.Maurer ukončil návštěvu Libye, kde přímo v terénu zjišťoval stav této země a jednal jak s vládními představiteli všech tří částí Libye, tak s představiteli národní společnosti - Libyjským ČP [+++]


»14.02.2018-Libye: Země vstupuje o 8.roku občanské války. Stále trpí násilím, obrovským nuceným přesídlením a migrací. Země byla vržena do hospodářského chaosu, všeobecného bezpráví, ozbrojené skupiny snažící se od revoluce r.2011 získat moc donutily mnoho lidí opustit své domovy. 1,3 milionu lidí potřebuje humanitární pomoc a Libye je i nadále hlavním východiskem migrantů k cestě do Evropy přes Střzemní moře. Vystoupení prezidenta MVČK P.Maurera na mnichovské bezpečnostní konferenci bude v pátek 16.2.2018 od 11:30 živě na @PMaurerICRC


Tripoli: P.Maurer a A.Asswehly, prezident Nejvyšší státní rady

»12.02.2018-Libye: Prezident MVČK Dr Maurer dnes přijel na 3denní návštěvu Libye, aby zhodnotil tamní humanitární situaci. Bude jednat s nejvyššími představiteli v Tripoli, Tobrúku a Bengází o předmětech zájmu MVČK. Na svých zjištěních založí i vystoupení na Mnichovské bezpečnostní konferenci 16.2.2018.


»12.02.2018-KLDR/Ženeva: V KLDR výrazně roste počet případů chřipky typu A (H1N1), již zasáhla 178.000 osob a mezi 1.12.-23.1. již 4 lidé nemoci podlehli, uvedl G.Pang, vedoucí kanceláře MFČK&ČP v KLDR. Federace podpoří částkou 7 mil.Kč kampaň Červeného kříže KLDR zaměřenou na prevenci u zdrav. pracovníků (dodávka rukavic, masek, desinfekce ap.) starých lidí, nemocných a dětí, zejm. v jeslích, školkách ap.


»11.02.2018-Libye: I v roce 2017 pomáhal MVČK nejpotřebnějším zasaženým ozbrojeným konfliktem v Libyi - mj. potravinami, přikrývkami, domácími potřebami, kuchyňskými soupravami, kanystry na pitnou vodu, hygienickými potřebami a pod. Týmy MVČK rozdělily tuto pomoc 290.000 lidem a dalším 280.000 vnitřně přesídlených / 3.000 raněných bylo ošetřeno v nemocnicích MVČK / inzulín obdrželo 7.000 diabetiků / 490 získalo protetické pomůcky / 950 rodin navázalo kontakt přes telefon či video [+++]


MVČK pomáhá obětem války v Libyi

»06.02.2018-Jemen: MVČK upozorňuje na skrytou cenu války a tou je osud pacientů odkázaných na dialýzu. Dialyzační centra trpí nedostatkem potřebného zdrav.materiálu i peněz na platy pro zdravotníky. Dialyzační přístroje jsou často v poruše a chybí náhradní díly. I sama cesta do centra je nebezpečnou odysseou... Od propuknutí války v r.2015 již zemřelo 25% dialyzovaných pacientů! V sázce je život dalších 4.400 pacientů, kteří jsou na dialýzu odkázáni. Podle A.Faiteho,ved. Delegace MVČK v Jemenu, urgentní potřeby těchto pacientů jen podtrhují, jak válka rozvrátila systém zdrav. péče a jaké jsou její důsledky pro dlouhodobě nemocné.


Jemen: skrytá cena války...

»27.01.2018-Vatikán: Prezidenta MF ČK&ČP F.Roccu přijal papež František. Audience se zúčastnilo 6.000 dobrovolníků Červeného kříže. Jak uvedl F.Rocca, je dnes více než kdy jindy třeba společné akce na mezinárodní úrovni. Nikdo nesmí být pomíjen, nemůžeme jen tiše přihlížet topícím se, masakrům, bombardování civilistů a humanitárních pracovníků. Sv.Stolec je účastníkem Mezinárodních konferencí ČK&ČP a podporovatelem rozvoje MHP.


Z přijetí F.Roccy papežem Františkem


»26.01.2018-Maroko: Množství sněhu a pokles teplot pod -5°C přerušily hlavní dopravní trasy v oblasti Vysokého a Středního Atlasu, způsobily přerušení dodávek vody, elektřiny, topení a poškodily i domy. Úhyn dobytka zvýšil značně ceny potravin. Více než 100 příslušníků Marockého ČP bylo vysláno do horských provincií a dopravuje tam léčiva, potraviny, přikrývky a pod. Celkem vlna chladu zasáhla na 700.000 osob.


»24.01.2018-Švýcarsko: Ekonomického fóra v Davosu se pravidelně účastní také MVČK. Prezident Dr P.Maurer poskytl rozhovor o aktuálních humanitárních hrozbách: [+++]


P.Maurer poskytl v Davosu interview pro Euronews

»24.01.2018-Afghánistán: MVČK hluboce znepokojen útokem na organizaci Save the Children, k němuž dnes došlo v Džalalabádu. Civilní humanitární pracovníci nesmejí být napadáni. Vedoucí delegace MVČK v Afghánistánu, M.Zanarelli, uvedla, že bezpečností situace v Afghánistánu je pro humanitární organizace obtížná. MVČK se letos v Afghanistánu zaměřuje na objasňování základních zásad humanitárního práva s důrazem na ochranu civilistů a zdravotníků směrem k oběma ozbrojených aktérům - vládním i povstaleckým silám.


»16.01.2018-Stř.africká republika: MVČK hlásí rychlé zhoršování humanitární situace, kdy násilí živí "zapomenutou humanitární tragedii" - plná polovina populace potřebuje humanitární pomoc a 20% obyvatel vyhnaly boje z domovů, což je nejvyšší počet od propuknutí násilností v r.2013. Podle prezidenta MVČK P.Maurera lidé často spí pod stromy, měsíce bez čisté vody. V SAR je také nejvíce útoků na humanitární pracovníky - jen loni bylo zabito 13 pracovníků ČK. Podle P.Maurera nesmí být to, co se v SAR děje ignorováno a zapomenuto. P.Maurer se setkal s prezidentem republiky F.A.Touaderem, s ministry, hum. pracovníky a členy diplom. sboru. Úřady mají dobrou vůli podpořit humanitární akce a oceňují práci ČK. Lidé v SAR žijí v hroznýcb podmínkách, ale nesmí ztratit naději.


Středoafrická rep. - z nejubožejších zemí na světě

»11.01.2018-Súdán: Prezident MVČK P.Maurer navštívil Súdán vč. Darfúru a oznámil rozšíření aktivit MVČK v Súdánu - nově bude působit i v Jižním Kordofanu, kde dr.Maurer otevřel nový vodovod. Rodiny žijící v oblastech postižených konfliktem trpí nekončícím násilím již příliš dlouho, uvedl. Súdánská vláda uznala potřeby obyvatelstva a umožnila MVČK rozšířit činnost. V r.2018 MVČK mj.poskytne osivo, hnojiva a zem. náčiní 108.000 osob, zejm. komunitám hostícím vysídlence. Intenzivní bude humanitární spolupráce se Súdánským ČP.


»11.01.2018-Ženeva: Prezident MFČK&ČP F.Rocca se vyjádřil ke zprávě gen. taj. OSN A.Guterrese o migraci. Uvedl, že dle ČK&ČP lze předcházet násilí, zneuživání či smrti migrantům a ČK&ČP poskytuje pomoc lidem v nouzi kdekoli se nalézají. Zdůraznil, že ČK&ČP se zásadně neúčastní debat o tom, zda má být migrantů více či méně, jeho zájmem je pouze humanitární otázka.


»09.01.2018-Ženeva: Mezinárodní vyšetřovací komise je zvláštním orgánem pro vyšetřování údajných válečných zločinů a jiných závažných porušení mezinárodního humanitárního práva. Ačkoli byla ustavena již v r.1992, tak teprve loni řešila svůj první případ, a to údajný útok na vozidlo mise OBSE na V.Ukrajině. Aspekty tohoto prvního vyšetřování (probuzení "šípkové Růženky"?) se zabývá článek publikovaný na blogu MVČK: [+++]


Mise OBSE na V.Ukrajině

»09.01.2018-Súdán, Středoafr.rep: Prezident MVČK P.Maurer zahájil návštěvu Súdánu, odkud se 12.1. přesune do Středoafr.republiky - oblastí, kde humanitární potřeby narůstají, zasažených desetiletími nestability. Dr.Maurer bude jednat s nejvyššími státními představiteli obou zemí i představiteli nár. společností ČK a ČP, seznámí se v terénu s hum. sitruací. Rozhovory s vlád. představiteli mají upevnit ducha důvěry a humanit. spolupráce. Ukončení návštěvy je plánováno na 16.1.


»09.01.2018-DR Kongo: MF ČK&ČP hlásí zákeřné šíření cholery - nově i do oblasti Kasai. Hrozí tak dramatické zhoršení již tak jedné z největších hum. krizí světa. Od vypuknutí v lednu 2017 již >1.000 osob choleře podlehlo, hlášeno je >53.000 případů. Epidemiologicky závažným jsou přesuny utečenců - v provincii Kasai jde o přes 1,4 mil. osob; téměř 2 mil. dětí trpí vážnou podvýživou, uvedla Dr.Nafo-Traoré, reg. ředitelka MFČK pro Afriku. Cholera je v 21 z 26 provincií. Federace podpoří činnost Červeného kříže DRK (pomoc pokryje potřeby 224.000 osob)


» Starší zprávyZnačka [+++] je interaktivní a odkazuje na další informace (nejsou vždy v češtině)


Používané zkratky:
» MVČK (ICRC) - Mezinárodní výbor Červeného kříže
» MFČK&ČP (IFRC) - Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíceSdílet na Facebooku