VYHLEDÁVÁNÍ

prohledat stránky a aktuality:

OBLASTNÍ SPOLEK

Chcete-li vyhledat Váš místně příslušný oblastní spolek ČČK, zadejte PSČ Vašeho bydliště:

TELEGRAFICKY ZE SVĚTA ČERVENÉHO KŘÍŽE

»03.04.2020-Sýrie: Onemocnění Covid-19 ohrožuje lidi v oblastech zasažených válkami a násilnostmi. MVČK provádí protiepidemická a preventivní opatření v uprchlických táborech a místech, kde jsou osoby zbavené svobody v souvislosti s konflikty. Např. v táboře Al Hol žije 66 tisíc lidí v ubohých podmínkách a ohrožení koronavirem je urgentní. V polní nemocnici MVČK v táboře byla zavedena všechna nutná preventivní opatření směrem k personálu a pacientům. Nemocnice uskuteční týdně 200 ošetření, 20 operací, 44 fyzioterapeutických sezení. V táboře MVČK posíli dodávky pitné vody a začal jídla dodávat přímo do jednotlivých stanů - týdně 50 tisíc teplých jídel.


»26.03.2020-Ženeva/Svět: K omezení šíření nemoci covid-19 a k pomoci zranitelným skupinám osob plánuje Mezinárodní hnutí ČK&ČP vynaložit 18.400.000.000 Kč. Podle F.Roccy, prezidenta MF ČK&ČP pandemie ohrožuje celé zdravotnické systémy a situace se bude zhoršovat tam, kde jsou slabé nebo neexistují. Jak uvedl P.Maurer, prezident mezinárodního výboru ČK, musí mezinárodní společenství zvýšit podporu nyní podfinancovaným komunitám zasaženým válkami nebo riskuje rozšíření další humanitární katastrofy. Virus nezná hranic. MF ČK&ČP se zaměří na podporu programů zdravotní péče národních společností, přepravu potřebných prostředků a materiálu, osvětu a zdravotní výchovu, finanční granty pro rodiny a mírnění dopadů pandemie. MVČK se zaměří na boj s nákazou v místech konfliktů a násilí, podpoří tam činnost zdravotnických zařízení, dostupnost zdrav. péče pro přesídlené i zadržované a podporu nár. společností v konfliktních oblastech.


»24.03.2020-Svět: Do boje s pandemií onemocnění COVID-19 působeného novým coronavirem je ve světě zapojeno již 81 národních společností Mezinárodního hnutí ČK&ČP. V oblastí zdravotnických aktivit je 25 NS zapojeno do screeningu a trasování nakažených, 29 poskytuje psychosociální podporu, 18 klinické služby nebo domácí péči, 20 nouzové sociální služby pro osoby v karanténě. V oblasti snižování rizik pro komunity se 34 NS věnuje uvádění dezinformací na pravou míru, 19 zjišťování a usměrňování reakcí komunit a 20 prevenci stigmatizace nemocných. V oblasti institucionální připravenosti 32 NS provádí nouzové plánování, 15 plánování udržení hospodářských činností a 43 komunikaci rizik. Federace je v těsném kontaktu s WHO, s níž uzavřela dohodu o spolupráci.


»22.03.2020-Chorvatsko: Více než 100 příslušníků Chorvatského ČK poskytuje nouzovou pomoc a přístřeší lidem na ulicích Záhřebu po silném zemětřesení o síle 5,4 ° Richt. stupnice, které dnes ráno zasáhlo hlavní město Chorvatska.»13.03.2020-Sýrie: Syrská krize vstupuje do 10. roku trvání. Přes 11 mil. Syřanů je závislých na pomoci, desetitisíce zůstávají nezvěstní, 50 % muselo opustit své domovy a 2 mil. dětí se nemohou řádně vzdělávat. A existují další problémy – od prosince >1 mil. lidí v Idlibu opustilo v zimních podmínkách své domovy a mají obtížný přístup k humanit. pomoci. Neomezený přístup na všechna místa, kde lidé potřebují pomoc v nouzi, je kritický a těm, kterých dosáhneme, může změnit život. Humanitární přístup nesmí být politizován, uvedl P.Maurer, prezident MVČK, při návštěvě Aleppa, kde MVČK provozuje vodárnu pro >2 mil. osob. Zásadní pro činnost Hnutí ČK&ČP je spolupráce se Syrským ČP.

Aleppo, Handarat, Idlib, Jabal Badro, Moaddamiyeh , Al Hol...

»04.03.2020-Řecko: Prezident MFČK&ČP F.Rocca přijel do Řecka. Prosazuje větší podporu Řecku pro zvládání zhoršené humanitární situace na pobřeží a hranicích v důsledku další vlny migrace, migranti se nesmí stát prostředkem řešení polit. sporů mezi Tureckem a EU. Setká se také s personálem Řeckého ČK a řeckými vládními představiteli.


»04.03.2020-Kolumbie: V Kolumbii zaznamenává MVČK rostoucí počet obětí výbušných zbraní a protipěchotních min, nuceného vysídlení a zmizení, útoků na zdrav. personál a zařízení a porušení MHP. V r. 2019 MVČK zaznamenal 352 obětí výbušných zbraní, z toho 159 civilistů. K incidentům dochází ve 13 provinciích – nejvíce v Norte de Santander, Arauca a Antioquia. Vysídleno bylo 25 tis. a 27 tis. zůstává zadrženo. Zaznamenáno bylo 987 porušení MHP, z toho 218 útoků na zdrav. personál a zařízení. Došlo k 93 nucených zmizení. Život v Kolumbii stále probíhá ve strach, uvedl Ch. Harnisch, ved. Delegace MVČK v Kolumbii. Svou pomoc poskytl MVČK 557.000 lidem, získal informace o 116 pohřešovaných a rodinám předal ostatky 60 mrtvých.


»01.03.2020-Sýrie: Od roku 2016 dodáváme do Sýrie sanitky, EKG, inkubátory a další zdravotnické přístroje a materiál. Jak se osvědčují v praxi? Podívejte se na @CCK_Tweetuje (status 24.01. a status 01.03. 2020).
».Podpořit pomoc: 333999/2700 v.s.1501 | daruj on-line | QR platba»26.02.2020-Sýrie: Syrský ČP poskytuje formou her psychologickou podporu dětem nemocným rakovinou, podporu spojenou s poučením, jak se k těmto dětem chovat, poskytuje i jejich rodinám.»24.02.2020-Sýrie: Syrský ČP, zastoupený prezidentem K.Hboubatim (vlevo), podepsal dohodu o spolupráci v roce 2020 se svým hlavním humanitárním partnerem - Mezinárodním výborem Červeného kříže - zastoupeným vedoucím syrské delegace P.Spoerrim.»24.02.2020-KLDR: Mezinárodní federace ČK&ČP získala výjimku ze sankcí OSN uvalených rezolucí RB OSN z r. 2006 na KLDR. Impulsem k udělení výjimky je možné rozšíření nákazy COVID-19 do KLDR, kde již tak miliony lidí žijí v potřebě humanitární pomoci. Jak uvedl X. Castellanos, regionální ředitel MF ČK&ČP pro Asii, jde o urgentní potřebu osobních ochranných prostředků, testovací soupravy a další vitální potřeby. MF ČK&ČP má v KLDR stálou misi od r. 1995 a podporuje humanitární aktivy Červeného kříže KLDR, který je jedinou organizací mající přístup ke všem komunitám v zemi. Aktuálně personál ČK KLDR provádí v souvislosti s nákazou COVID-19 ve spolupráci s MZ skreening a zdravotní výchovu.


»14.02.2020-Ženeva/Asie: Jednotlivé národní společnosti ČK vyvíjejí v boji s infekcí koronavirem COVID-19 tyto aktivity: Čínský ČK: - emergency rescue a transportní týmy - 8.239 sanitek - distribuce zdrav. materiálu pro ambulace - předlékařská pomoc – zdravotní výchova obyvatelstva ve spolupráci s IFRC týmy - dezinfekční týmy - sanitace a dezinfekce – distribuce hygienických a dezinf. prostředků / ČK KLDR : výcvik dobrovolníků - distribuce materiální pomoci – zdravotní výchova / Japonský ČK: poskytování lékařské pomoci pro nakažené lidi na lodi - emergency zdravotní týmy - lékaři, sestry, farmaceuti - transport infikovaných / ČK Jižní Koreje:  materiální pomoc  (povlečení, ochranné masky, roušky..) / Mongolský ČK: distribuce hygienických prostředků, zdravotní výchova / ČK Cookovy ostrova, Fiji, Indonesia, Micronesia, Nepal, Filipíny, Palau Samoa, Šalamounovy os.:  zdravotní výchova, sanitace / MF ČK&ČP: koordinace, zdravotnická logistika, podpora místních společností ČK, finanční podpora – 736.000.000 Kč.


V této rubrice přinášíme »telegrafické poznámky« z činnosti Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce.
Navštivte také rubriku Tiskové zprávy či Aktuality.


»14.02.2020-Ženeva/Asie: Nejméně 32 tis. osob zůstává bez přístřeší po zemětřesení o síle 6,4° R.st., které zemi zasáhlo před 3 měsíci. Asi 10 tis. z nich zimu tráví ve vyhřívaných stanech. Celkem dle údajů Albánského ČK katastrofa zasáhla do životů 222.000 lidí. V terénu poskytuje obětem materiální a psychosoc. pomoc 350 příslušníků Albánského ČK.


»01.02.2020-Ženeva/Asie: V reakci na šíření nového typu koronaviru (2019-nCoV)  v ČLR i mimo ni zvyšuje Mezinárodní federace ČK&ČP připravenost k pomoci při boji s touto nákazou. Dr E. Capobianco, zdravotní ředitel MFČK, uvádí, že tato hrozba je reálná a nelze ji podcenit. Ve spolupráci s jednotlivými národními společnostmi připravuje a realizuje globální reakci. Národní společnosti ČK jsou důvěryhodnými partnery s dlouhodobou zkušeností při boji s nemocemi (potvrdily to i vlády v rezoluci mezinárodní konference). Prozatím Federace podpořila jednotlivé národní společnosti z tzv. pohotovostního fondu (DREF), připravuje však globální appeal. Podle vývoje situace provádí ČK mobilizaci svých národních společností v daných místech výskytu nemoci v Asii a Tichomoří, aby mohly pomáhat zranitelným, šířit osvětu a bránit šíření nákazy. Teoreticky může ČK nasadit až 13 milionů příslušníků.
» Veřejná finanční sbírka ČČK»31.01.2020-Venezuela: Prezident MFČK&ČP F.Rocca podepsal ve Venezuele dohodu s vládou Venezuely o postavení Federace ve Venetuele. Umožní to efektivnější mezinárodní pomoc Červeného kříže zranitelným skupinám osob v zemi.


F.Rocca - tisková konference po podpisu statusové dohody

»31.01.2020-Sýrie: Intenzifikace vojenských operací v Idlibu, Aleppu a venkovských oblastech západně od něj, přinutila opustit domovy jen v lednu asi 150 tisíc lidí.


»31.01.2020Doplnili jsme podrobnější informaci o jednání 33.Mezinárodní konference ČK&ČP včetně přehledu všech přijatých rezolucí a závazků: [+++]


Z prezence před volbou Stálé komise ČK

»25.01.2020-Turecko: Turecký ČP poskytuje nezbytnou pomoc lidem zasaženým zemětřesením o síle až 8,6° Richt. stupnice, které zasáhlo východní Turecko minulou noc. Nejméně 22 osob zahynulo, přes 1.000 bylo zraněno a řada přišla o přístřeší. Turecký ČP nasadil do terénu 2.000 příslušníků, poskytují první pomoc, potraviny aj. nezbytné prostředky – deky, stany a teplo. Vysláno bylo také 28 psychologů a 6 polních kuchyní s kapacitou 5.000 teplých jídel denně.»20.01.2020-Keňa: 26 případů sněti slezinné bylo identifikováno a mohla tak být včas zahájena léčba díky depistáži prováděné dobrovolníky v Klubu zdraví Keňského ČK.


Naisanta, jedna z dobrovolnic KČK

»13.01.2020-Bosna a Hercegovina: Červený kříž BiH převzal humanitární pomoc vyslanou MV ČR. Je určena pro zvládání migrační vlny - utečenecké tábory. Pomoc v hodnotě 2,5 mil. Kč obsahuje spací pytle, stany, přikrývky a podobný materiál.


»09.01.2020-Dem. rep. Kongo: Počet úmrtí v epidemii spalniček v DR Kongo již přesáhl 6 000. Červený kříž poskytuje podporu rodičům a jejich dětem při očkování a poskytuje důležité informace o nemoci, jejím šíření a předcházení jí.


Preventivní činnost Červeného kříže v DRK

»09.01.2020-Mongolsko: Mongolská meteorologická služba oznámila, že více než 50 % území Mongolska zasáhnou extrémní mrazy (tzv. dzud). Federace ČK&ČP proto poskytla Mongolskému ČK předběžný příspěvek pro prevenci 1.000 zranitelných zemědělských rodin před hladověním, dehydratací a prochladnutím jejich dobytka (jde mj. o nutriční soupravy). Dzud je pokládán za katastrofu právě pro zemědělský sektor.


»08.01.2020-Austrálie: Australský ČK pomáhá obětem požárů, které již od listopadu sužují Austrálii - zejména na východě a na jihu. Postupuje v těsné součinnosti s armádou a dalšími státními složkami. Provozuje evakuační centra, poskytuje zdravotnickou a psychosociální pomoc, registruje pohřešované (zaregistrováno je již 38.600 osob), distribuuje humanitární potřeby - vodu, potraviny, hygienické potřeby, přístřeší, přikrývky... V rámci následné pomoci poskytne lidem finanční prostředky na obnovu obydlí a živobytí. V terénu je aktuálně 1.590 příslušníků Australského ČK. Finančně AČK podpořila MF ČK&ČP ze stálého fondu (DREF).


Porada armády a Červeného kříže

»06.01.2020-Indonésie: ČK se uslilovně věnuje prevenci infekčních nemocí po povodních v Indonésii. Zejména jde o ochranu lidí před horečkou dengue přenášenou komáry a leptospirozou přenášenou močí potkanů. Mimo jiné, Indonéský ČK desinfikuje postřikem místa zasažená povodněmi.


Desinfektor Červeného kříže

»03.01.2020-J.Súdán: MVČK oznámil, že jako neutrální zprostředkovatel provedl již čtvrtou repatriaci propuštěných osob zadržovaných dosud Frontou národní spásy, povstaleckou ozbrojenou skupinou, od uzavření mírové dohody v září 2018. Tentokrát šlo 23 osob, včetně 11 dětí, zadržovaných v souvislosti s konfliktem v rovníkové oblasti. U všech osob MVČK předem ověřil dobrovolnost reapatriace a zajistil, aby jejich zdravotní stav cestu umožnil. Do Juby se dostaly 31.12.2019.» Starší zprávyZnačka [+++] je interaktivní a odkazuje na další informace (nejsou vždy v češtině)


Používané zkratky:
» MVČK (ICRC) - Mezinárodní výbor Červeného kříže
» MFČK&ČP (IFRC) - Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce


Sdílet na Facebooku