Ocenění pro monografii ČČK o humanitárním právu

Publikace Ženevské úmluvy, obyčeje a zásady humanitárního práva vydaná Českým červeným křížem získala Čestné uznání rektora Univerzity Palackého v Olomouci určené odborným monografiím. 

Ocenění z rukou rektora této druhé nejstarší univerzity, jejíž historie sahá do roku 1573, převzal na slavnostním shromáždění dne 15.02.2022 prezident ČČK Marek Jukl.

Šíření znalostí mezinárodního humanitárního práva (MHP) patří mezi základní úkoly Červeného kříže a právě proto vydává i Český červený kříž nejen tuto publikaci, ale i celou řadu dalších. 

Veronika Bílková, přední česká odbornice v oblasti MHP, o knize říká: »monografie nabízí důkladné zpracování základních zásad a postulátů této významné, teoreticky zajímavé a prakticky relevantní oblasti mezinárodního práva. Zamýšlí se nad základními pojmy MHP, uvádí a analyzuje jeho klíčové zásady a dává čtenáři velmi komplexní představu o tom, jaká pravidla se aplikují za extrémní situace ozbrojeného konfliktu. Jako první v českém prostředí reflektuje nové poznatky obsažené v komentářích Mezinárodního výboru Červeného kříže k Ženevským úmluvám«.

 

 

Publikaci si lze stáhnout v elektronické podobě nebo i objednat v tištěné formě na našich stránkách.