10. ročník Batist Nej sestřička

10. ročník Batist Nej sestřička
 

Oblíbená soutěž, ve které nejde ani o věk, ani o fyzickou krásu, má za cíl vybrat nejlepší zdravotní sestru z pohledu odborného a lidského. Tento projekt je prezentací náročné práce sestřiček a zdravotních bratrů, o které se často říká, že je posláním. Záměrem je vyzdvihnout jejich důležitou úlohu ve zdravotnictví, profesionalitu a chování nejen k pacientům a vyjádřit jim touto akcí poděkování. 

Finále proběhlo 15.9.2018 v Náchodě pod záštitou a za účasti ministra zdravotnictví, starosty města Náchoda a významných představitelů kraje. Již podruhé jsme měli možnost být u finálového „klání”, a to dokonce v roli jednoho z porotců.

Kromě krásných zážitků jsme si z tohoto slavnostního večera také „odnesli”výtěžek ve výši 20.114 Kč. Věnovanou částku využijeme na programové aktivity spojené s dětmi a mládeží.

Naše poděkování náleží panu Davidovi Novotnému – pořadateli soutěže a panu generálnímu řediteli společnosti BATIST Medical a.s. – Tomáši Mertlíkovi, tradičnímu partnerovi této soutěže.

Více si můžete přečíst zde.