Aktuálně z činnosti ÚKT ČČK a HJ ČČK

Tak nejdříve ke zkratkám v nadpise - ta první značí Ústřední krizový tým ČČK a druhá Humanitární jednotky ČČK.

Ve dnech 10.-11.5.2019 proběhlo cvičení a zároveň školení členů a velitelů humanitárních jednotek se zapojením členů ÚKT ČČK. Tentokrát jsme využili spolupráci složek ČČK a zapojili tak kolegy, kteří se znají nejen z obdobných cvičení, ale také z ostrých zásahů.

TOO I. je již tradiční kurz (technik ochrany obyvatelstva) pořádaný ve spolupráci s HZS Praha v Jílovém u Prahy. Kurz je určený pro nováčky, kteří nedávno vstoupili do humanitárních jednotek a chtějí si vyzkoušet, jaké všechny dovednosti musíme umět zvládat (radiokomunikace, typové činnosti, spolupráce s IZS složkami, obsluha kontejnerů nouzového přežití apod.). Naopak kurz TOO II. má podobu cvičení, při kterém se procvičují především týmové dovednosti, tzv. soft skills a schopnost pracovat pod stresem a v krátkém časovém úseku splnit zadané úkoly.

Tentokrát jsme pro cvičení zvolili působiště OS ČČK Litoměřice a v nočních hodinách jsme si procvičili komunikaci ve ztížených podmínkách se specifickou skupinou osob a dále schopnost prezentovat a komunikovat mimořádnou událost formou krátkých sdělení na sociálních sítích.

Cvičení jsme zaměřili i na používání ochranných pomůcek při práci v improvizované karanténě, kde byla poskytována psychosociální podpora osobám s podezřením na infekční onemocnění. Současně jsme zapojili elektronické prostředky komunikace a sběru informací adresovaných štábu, který byl zřízen přímo v terénu a odpovídal za koordinaci všech nasazených týmů.

Na přípravě a zajištění kurzu a cvičení se podíleli: OS ČČK Praha 1, OS ČČK Litoměřice a ÚKT ČČK.

členové týmů ČČK připraveni na vstup do karantény
členové týmů ČČK připraveni na vstup do karantény

O stejném víkendu uspořádal ÚKT také training of trainers s prof. Barbarou Juen z Rakouského ČK zaměřený na psychosociální pomoc. Konal se v Tišnově a určeno bylo příslušníkům HZS ČR a Slovenského i Českého ČK.