Červený kříž rozšíří pomoc Venezuele. Pomůžete s námi?

Červený kříž rozšíří pomoc Venezuele
Venezuelský červený kříž má dobrý přístup k potřebným

 

Ve Venezuele panuje v posledních měsících stupňující se situace vnitřního napětí. Tím se dále prohloubily humanitární problémy velkého počtu Venezuelanů, zejména v oblasti dostupnosti zdravotní péče, ochrany zdraví nebo základních životních potřeb. Mezinárodní červený kříž působí ve Venezuele dlouhodobě, aktuální situace si však žádá rozsáhlou humanitární pomoc.

Dne 29.3.2019 po jednání se všemi rozhodujícími politickými aktéry získal prezident MF ČK&ČP F.Rocca záruky pro poskytování rozsáhlé humanitární pomoci. Všem složkám Mezinárodního červeného kříže musí být umožněno poskytovat pomoc nestranně a neutrálně, tedy jen s ohledem na skutečnou potřebu daných osob v daném místě, bez ohledu na politické zájmy. Do organizace pomoci nebude nijak zasahováno a nebude předmětem politického boje. Venezuelský červený kříž, který se do pomoci zapojí, má v terénu 2.600 příslušníků.

Strategický plán na léta 2019-20 zahrnuje řadu humanitárních aktivit a jen v jeho první fázi – okamžité pomoci – by se mělo dostat pomoci 650.000 osob. Rozsah této fáze pomoci se bude v přepočtu pohybovat kolem 850 milionů Kč a její počátek je naplánován na polovinu dubna. Zaměření pomoci:

  • Základní životní potřeby
    Země se potýká s akutním nedostatkem potravin, u 50 % dětí lze hovořit o podvýživě. Následky sucha v r. 2016 (největší za 50 let) umocněné politickými tenzemi vyústily krom nedostatku potravin také v nedostatek kvalitní pitné vody (jen 15 % zdrojů pitné vody se nachází v urbanizované části státu). První fáze pomoci zahrne dodávky potravin nejzranitelnějším rodinám, následně se pomoc zaměří na dostupnost pitné vody.
  • Zdravotní péči a ochranu zdraví
    Socioekonomická krize od r. 2015 přinesla vzestup infekčních nemocí, kterým lze předcházet očkováním (dětská obrna, spalničky, záškrt) a malárie, děti se přestaly účastnit očkovacích programů Ministerstva zdravotnictví. V zemi je akutní nedostatek léků, zdravotnického materiálu a zdravotnických prostředků, elektřiny a pitné vody což znamená obtížnou dostupnost zdravotní péče.
  • Zvýšení odolnosti komunit
    V další fázi pomoci půjde o zvýšení připravenosti na katastrofy, se kterými se Venezuela v důsledku fenoménu El Niňo potýká – sucha, povodně, sesuvy půdy. Připraveností na kastrofy lze zmírnit jejich humanitární následky.
 

» Tisková zpráva ČČK z 02.04.2018

Aktuální zprávy budeme přinášet v sekci Telegraficky ze světa ČK.

Na pomoc Červeného kříže ve Venezuele můžete přispět i Vy prostřednictvím sbírky Českého červeného kříže:

účet č. 333999/2700, v.s. 1901


          
QR platba na Fond Humanity ČČK