O Červeném kříži a humanitárním právu ve škole

Šíření povědomí o Červeném kříži, jeho činnostech a základních pravidlech humanitárního práva je celosvětově úkolem Červeného kříže.

I my se na tzv. diseminaci v rámci ČR podílíme - ročně uspořádáme na dvě stovky akcí zaměřené na různé cílové skupiny - od vojáků, příslušníků IZS ... až po děti na různých stupních škol. Děti jsou velmi důležitými adresáty, protože si teptve vytváření svůj hodnotový systém.

Tak například ve čtvrtek 07.12.2023 jsme v rámci těchto aktivit zavítali do Základní a mateřské školy na náměstí Svobody v Praze 6.

Prezident ČČK Marek Jukl a vedoucí Pátrací služby ČČK Olga Šiková měli možnost v rámci preventivního dne představit v  "dvouhodinovkách" žákům tří 7. tříd základní fakta o Mezinárodním hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce, jeho historii i současných operacích i aktivitách v první pomoci - pro mladé zdravotníky.

Žáci se také dozvěděli o základních pravidlech pro vedení válek - mezinárodním humanitárním právu, kde už na úvodní otázku o tom, zda existují nějaké limity chování bojujících, reagovali kladně. Velmi je zaujala Pátrací služba Červeného kříže a konkrétní příběhy, které řeší.

Děti se vůbec nenudily a překvapily nás svou živostí i zájmem diskutovat o věcech na úrovni, kdy by mnohé dospělé zanechaly za sebou. Pro naše aktivní posluchače z každé třídy jsme měli připraveny malé pozornosti. Rádi se vypravíme i do dalších škol.

Uvedená témata jsou součástí tzv. RVP a Ministerstvo školství vydalo konkrétně pro střední vzdělávání příslušné metodické doporučení. V rámci DVPP pořádáme také pravidelně vzdělávací program Základy mezinárodního humanitárního práva


Zavítala mezi nás i paní ředitelka Mgr. Michaela Rybářová