Další kurz mezinárodního humanitárního práva

Další kurz mezinárodního humanitárního práva

Třetí z letošních kurzů mezinárodního humanitárního práva (MHP) proběhl 20.- 22.10.2017 v Domě armády v Olomouci, kdysi hlavní moravské pevnosti zmodernizované Marií Terezií. V době zrušení pevnostního statusu (1886) šlo o pevnost z nejmodernějších v habsburské monarchii, bastionové opevnění Olomouce bylo v tu dobu doplněno věncem 21 pevnůstek obepínajících město [+] , z nichž je řada zachována... Důležitou posádkou však zůstala dodnes.

Obsahem kurzů o rozsahu 25 hodin jsou základy mezinárodního humanitárního práva, známého též jako právo válečné neboli právo ozbrojeného konfliktu. Účastníci se také dozvědí o postavení Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce, které je s MHP neoddělitelně spjato od svého vzniku.

Krom teorie vyřešili účastníci prakticky na osm desítek konkrétních situací. Ačkoli hodinová dotace odpovídá de facto celosemestrálnímu kurzu, nelze obsáhlou matérii probrat do všech detailů a je na absolventech,

aby se dále - prostřednictvím opor získaných na kurzu i pokračovacích seminářů pořádaných ČČK - s MHP a jeho obsahem i aplikací dále seznamovali.

Kurz vedl prezident ČČK doc.Marek Jukl spolu s Mgr.Kristýnou Tulis z Ministerstva obrany ČR. Mezi 20 posluchači byli prakticky ze dvou třetin příslušníci AČR, zastoupeni byli i členové ČČK, studenti Univerzity Palackého i další civilní zájemci.

Šíření znalosti mezinárodního humanitárního práva je společným úkolem států a Červeného kříže. Kurz navštívil i genmjr.Jaroslav Kocián, Inspektor AČR a zástupce náčelníka Generálního štábu AČR, který ocenil spolupráci mezi ČČK a AČR při šíření MHP.

Další kurz proběhne 16.-18.března 2018 opět v Olomouci [info].

I válka má své limity, vítězství všemi prostředky vítězstvím není.