Další pomoc ČČK na cestě do Sýrie

Sanitní automobil na podvozku Renault

O konfliktu v Sýrii se již příliš nepíše, avšak potřeba pomoci trvá a bude trvat i po jeho skončení. Dne 2. 10. 2019 se na cestu do Sýrie vydala další humanitární pomoc ČČK.

I tato pomoc je určena ke zlepšení dostupnosti zdravotní péče lidem v Sýrii, protože vleklý konflikt právě systém zdrabvotní péče zasáhl velmi výrazně. Potřebné komodity jsme vytipovali ve spolupráci s naší sesterskou organizací v Mezinárodním červeném kříži - Syrským arabským červeným půlměsícem (SARC). V přístavu Lattákie je očekávána koncem října.

Obsahem pomoci, doplňující zásilky předchozí, jsou 2 unikátní sanitní vozy postavené na podvozcích Renault Trafic, aby bylo možno jejich využití i v úzkých uličkách Damašku.

Variabilní vestavba sanitky umožňuje přepravu pacienta na lůžku, přepravu osoby na invalidním vozíku a zároveň možnost převozu osob. Variability bylo dosaženo systémem posunu či vyndáním prostřední sedačky a sklopným systémem zbylých sedaček. Sanitní vůz je vybaven také velice výkonnou klimatizací pro zadní část vozu, kterou lze ovládat digitálně z místa řidiče. Vůz je vybaven systémem LUCAS 3, přístroj pro automatickou nepřímou masáž srdce a také AED defibrilátorem LP 1000.

Pomoc ČČK byla realizována díky podpoře MZV ve výši 5 milionů Kč, věcné dary poskytla i nemocnice Na Františku a Ústav pro péči o matku a dítě.

Dále zdravotnická zařízení SARC využijí 65 potřebných zdravotnických přístrojů - od monitorů vitálních funkcí pro kontinuální sledování stavu a životních funkcí pacienta, přes lineární dávkovače nitrožilně podávaných farmak, defibrilátory se zobrazením EKG křivky, přístroje EKG, autorefraktometr, ultrazvuk až po 13 inkubátorů. Všechny přístroje jsou dodávány také se spotřebním materiálem. Součástí pomoci je také 1.250 setů pro injekční podávání léčiv s kanylou.

Inkubátor pro novorozence značky Caleo

SARC poskytuje zdravotní péči více než 2 milionům registrovaných pacientů a samozřejmě ošetřuje také raněné v důsledku konfliktu, poskytuje péči v utečeneckých táborech. Po celou dobu konfliktu tak činí vždy nestranně, bez ohledu na to, která z mnoha bojujících stran dané území kontrolovala.Podpořit pomoc ČČK v Sýrii: 333999/2700 v.s.1501 | daruj on-line | QR platba