Dárci krve na Hradě pražském

Dárci krve na Hradě pražském
Společenský salon Pražského hradu: místo zahájení setkání

Dne 12. listopadu 2019 ve 13.00 se na Hradě pražském uskutečnilo již tradiční setkání dárců krve s chotí hlavy státu. Paní Ivana Zemanová přijala v doprovodu představitelů ČČK 22 bezpříspěvkových dárců krve a jejích složek vybraných z letošních nositelů Zlatého kříže ČČK nejvyšší třídy z celé ČR.

Paní I. Zemanová dárcům krve poděkovala, vyjádřila svůj obdiv činu, který je darováním života druhému, neznámému člověku a popřála přítomným hodně zdraví. Prezident ČČK Marek Jukl jménem všech přítomných paní Zemanovou pozdravil, poděkoval za přijetí, které je krom poděkování dárcům také symbolem důležitosti dárcovství krve. U příležitosti 100.výročí založení Č(S)ČK předal paní Zemanové knihu Století s Červeným křížem a pamětní minci ke 100.výročí ČSČK.

Paní Zemanové byli dárci krve jednotlivě představeni a setrvali s ní v milém a bezprostředním rozhovoru při symbolické číši červeného vína.

Podělili se i o zkušenosti z dárcovství krve, neboť paní Zemanová mezi ně rovněž náleží.

Každému z dárců krve paní Zemanová poděkovala a předala v upomínku na přijetí drobný dárek - knihu VERITAS VINCIT - 100 let Kanceláře prezidenta republiky. Dárci krve po té absolvovali prohlídku běžně nepřístupných reprezentačních prostor Pražského hradu s odborným výkladem, která byla ukončena prohlídkou katedrály. Pro dárce krve byla tato akce nevšedním zážitkem.

» Fotogalerie z přijetí dárců krve na Hradě pražském

Tradice přijetí dárců krve na Hradě, zahájená L. Svobodou, byla obnovena V. Havlem po vzniku ČR a pokračuje každoročně dosud. Má zdůraznit celospolečenský význam bezpříspěvkového dárcovství krve, do něhož se každý zdravý člověk může zapojit...