Hasiči školili členy humanitárních jednotek ČČK

Záběr ze cvičení

Dne 19. a 20. 5. 2017 se v areálu logistiky HZS ČR v Jílovém u Prahy konal výcvik humanitárních jednotek ČČK a Ústředního krizového týmu ČČK, kterého se zúčastnilo 33 členů těchto útvarů.

Pořadatelem byl odbor ochrany obyvatelstva a krizového řízení HZS hl. m. Prahy ve spolupráci se Správou služeb hl. m. Prahy a OS ČČK Praha1.

Obsahem kurzu byla ochrana člověka za mimořádných událostí a z toho plynoucí úkoly, proněž jsou HJ ČČK určeny - tedy evakuace, nouzové přežití, protipovodňová ochrana, elektro příprava, zásady komunikace v radioprovozu, pohotovostní zásoby i nebezpečné látky.

Součástí kurzu byl i praktický nácvik evakuace s figuranty, komunikace se štábem a zejména vlastní zřízení evakuačního střediska.