První letošní kurz humanitárního práva

Co je to mezinárodní humanitární právo (MHP), jak se aplikuje, proč je důležité a jak jeho znalosti šířit? Na tyto otázky odpovídají naše kurzy MHP, kde také účastníci získají základní dovednosti v těchto oblastech.

První letošní kurz proběhl 17.-19. března 2023 v Olomouci, kde je jejich již tradiční místo. Úspěšně jej absolvovalo celkem 26 posluchačů, z čehož bylo 17 příslušníků AČR, kteří mají tento kurz zařazen do své kariérní přípravy. Civilními účastníky byli pedagogové, kteří budou MHP zapojovat do výuky, a budoucí diseminátoři ČČK, kteří posílí naši kapacitu v šíření MHP.

Kurz o rozsahu 25 hodin proběhl v Domě Armády Olomouc, barokním komplexu patřícímu armádě již po staletí. Není však spojen jen s ramádou - narodil se v něm Rudolf von Eitelberger (1817-1885), zakladatele  moderního evropského pojetí památkové péče. Současná podoba Domu Armády pochází až z 2. poloviny XVII. století, ale v jeho zdivu jsou i zbytky gotického opevnění Olomouce včetně jedné z hradebních věží. Olomouc byla ostatně jednou z nejrozsáhlejších a také nejmodernějších pevností podunajské monarchie. Místo geniem loci ideální pro studium práva válečného, jak se také MHP nazývá.

Kurz vedl Marek Jukl, garant Českého červeného kříže pro MHP, a Ministerstvo obrany svým vystoupením reprezentovala Pavla Rožánková z oddělení mezinárodního práva. 

Účastníci kurzu poznali - a také na desítkách modelových situacích si důkladně procvičili - normy práva, chránicího ty, kteří se na ozbrojeném nepřátelství neúčastnili nebo již neúčastní - především tedy zdravotníky, civilisty, ale také raněné či zajaté bojovníky, a určujícího přípustné způsoby a prostředky vedení války.

Nedílnou součástí kurzu je také seznámení s rolí Červeného kříže. Aktuální situace, kdy se válčí nejen ve vzdálených zemích, ale i nedaleko od naší země, ukazuje, jak jsou tyto znalosti a dovednosti stále potřebné.

Další z těchto kurzů se uskuteční 13.-15. října 2023 opět v Olomouci (informace & přihláška).

Šíření znalostí a porozumění MHP patří mezi naše úkoly plynoucí  z Mezinárodních konferencí ČK&ČP i zákona o ČČK.