Titul Lady PRO 2023 zamířil do Českého červeného kříže

Čestný titul LADY PRO, v lehké nadsázce profesionální Lady, náleží ženám, které ve svém povolání, sportovní, umělecké nebo jiné významné činnosti a kariéře dosáhly významných úspěchů a přes svou náročnou práci a činnosti zvládly zůstat pro své okolí ženami.

V letošním roce se mezi sedm takto oceněných žen zařadila i Jana Majrichová, viceprezidentka ČČK,  právnička v advokacii, ale hlavně mnohaletá dobrovolná spolupracovnice ČČK, známá nejen podílem na organizací soutěží mladých zdravotníků, ale také opakovanou účastí na humanitárních pomocích ČČK.

Své angažmá pro Červený kříž dokázala předat i svým dvěma dětem, které jsou také členy naší organizace.

28. ročník slavnostního předání ocenění LADY PRO se uskutečnil 01.12.2023 v prostorách Obecního domu v Praze. Věříme, že tento čestný titul nezamířil do Českého červeného kříže naposledy.