Memorandum podepsáno: spolupráce ČČK a Sokola

Sokol a Červený kříž jsou organizace, které spojuje mnohé - od základních barev - červené a bílé, dlouhé historie - Sokol byl u nás založen v roce 1862, tedy šest let před Červeným křížem v českých zemích, obě organizace působily prakticky v každé obci, přes základní hodnoty, jakými jsou úcta k lidské bytosti či snaha o upevnění zdraví, až po společné činnosti dneška.

Průnik programů Českého červeného kříže a České obce sokolské (ČOS) je široký, zahrnuje podporu zdraví, práci s dětmi a mládeží nebo bezpříspěvkové dárcovství krve.

K upevnění a rozšíření již existující spolupráce bylo 18.01.2024 starostkou ČOS Ing. Hanou Moučkovou a prezidentem ČČK Doc. Markem Juklem podepsáno memorandum o spolupráci.

Své síly spojíme především v těchto oblastech:

  • výuka první pomoci,
  • zdravotnické zabezpečení sokolských sletů a dalších sportovních akcí Sokola,
  • zapojení dětí a mládeže do kroužků mladých zdravotníků a soutěží ČČK v první pomoci,
  • bezpříspěvkové dárcovství krve.

Na letošním sokolském XVII. Všesokolském sletu se tak jistě potkáme, a to nejen proto, že mezi cvičenci jsou i členové ČČK. Věříme, že se budeme v uvedených činnostech potkávat častěji a že Memorandum utuží kontakty mezi jednotlivými župami a tělovýchovnými jednotami na straně jedné a našimi oblastními spolky ČČK na straně druhé.