Mladí zdravotníci soutěžili na „republice“

Třešničkou na dortu našich kroužků Mladých zdravotníků jsou soutěže, kde si děti mohou na realisticky znázorněných poraněních vyzkoušet své znalosti a dovednosti. Soutěže jsou postupové od okresního až po republikové kolo.

Republikové kolo soutěže Mladých zdravotníků se letos konalo 19.-20.06.2024 v Semilech. Z pověření Výkonné rady ČČK je uspořádal OS ČČK Semily.

V obou kategoriích soutěžilo 9 týmů a pořadí prvních tří míst v kategorii I. stupně základních škol bylo následující:

  • Kroužek první pomoci Sluníčka, ZŠ T.G.M. Mladá Boleslav
  • Kroužek Mladý zdravotník 3. MS ČČK Slivenec, OS ČČK Praha 1
  • ZŠ a MŠ Rudolfov.

Pořadí v kategorii II. stupně základních škol a víceletých gymnázií pak:

  • Kroužek první pomoci obec Pohled
  • Mendelovo gymnázium Opava
  • ZŠ Jablonec nad Nisou - Kokonín.

Moc gratulujeme všem vítězům a skláníme se před všemi zúčastněnými!

Děkujeme také všem organizátorům těchto soutěží a vedoucím těchto kroužků. Poděkování si ale zaslouží hlavně děti, které kroužky navštěvují a jsou tak připraveny pomoci lidem ve svém okolí.

Kroužek za podpory ČČK může založit každá škola, místní skupina ČČK i jakákoli jiná organizace pracující s dětmi a mládeží.